Therapeuten en coaches gezocht in nog een aantal provincies

Bericht

Ruim een jaar na de lancering van de website ‘het verdwenen zelf’ was het tijd voor een nieuwe stap. Het werkboek is vanaf eind januari verkrijgbaar en wordt door steeds meer mensen gelezen. Niet alleen door slachtoffers, maar ook door hulpverleners die meer zicht willen op de impact van deze mishandeling en adviezen zoeken over de weg naar herstel.

Uit de vele reacties die ik krijg van slachtoffers blijkt hoe vaak de hulpverlening de plank misslaat, omdat de impact van deze vorm van mishandeling niet begrepen wordt. Zolang de beleving van het slachtoffer zelf ter discussie staat (“kijk eens waarom dit je zo raakt”), blijft het slachtoffer vast zitten in de vicieuze cirkel van “het moet wel aan mij liggen”.

Steeds meer slachtoffers benaderden en benaderen mij met een hulpvraag. Deze hulpvraag wordt door mij als volgt beoordeeld:

  • mensen met ernstige symptomen verwees (en verwijs) ik door naar een betrouwbare gespecialiseerde traumabehandelaar; en
  • mensen die wel kunnen functioneren bood ik hulp via mijn coachingstraject. In september is er een netwerk gestart waar vanuit coaches en therapeuten slachtoffers begeleiden. Veel slachtoffers zijn nog niet vrij uit de greep van narcistische mishandeling. Het werkboek heeft hen een duw in de goede richting gegeven, maar er spelen nog vragen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met de narcistische ex, omdat de zorg voor de kinderen wordt gedeeld. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om een vraag om hulp bij het verwerken van de aangerichte schade.

Het hulptraject vanuit de visie van “het Verdwenen zelf” blijkt heel goed te werken om mensen gericht te ondersteunen bij dat soort knelpunten. De coaching of therapie vindt face to face plaats, en via mail, telefoon, of skype.

Graag kom ik in contact met therapeuten en coaches uit regio Noord (provincies Groningen, Drenthe, Friesland) en uit de provincies Zeeland en Flevoland, die zich willen specialiseren in het begeleiden van slachtoffers van narcistische mishandeling. Mocht je geïnteresseerd zijn in een dergelijk samenwerkingsverband, neem dan contact met me op. Vertel me kort wat je achtergrond is, waarom je je wilt inzetten voor deze doelgroep, dus welke “link” jij hebt met het onderwerp narcistische mishandeling. Mocht je een eigen website hebben, vermeld die er dan bij. Als ik mogelijkheden zie zal ik je de uitgebreide informatie toesturen, waarna we samen kijken of er een klik is en of we kunnen gaan samenwerken.

Ik zoek mensen die narcistische mishandeling écht begrijpen, een coachings- of therapeutische opleiding hebben afgerond, en ervaring hebben in het begeleiden van cliënten. Je moet open staan voor de specifieke problemen van deze doelgroep, Als je ervaringsdeskundige bent is dat meegenomen, maar niet noodzakelijk.

Ik wil benadrukken dat ik niet op zoek ben naar therapeuten en coaches naar wie ik slechts kan doorverwijzen. Het gaat mij om een oproep tot samenwerking vanuit de visie van “het Verdwenen zelf”.  Als betrokken coach of therapeut zal je meerwaarde bieden vanuit je eigen achtergrond en ervaring.

Ben je een coach of therapeut uit een van de genoemde regio’s en heb je interesse? Stuur dan een berichtje via het contactformulier.