Doneren

Steun onze stichting om de impact van emotioneel en psychisch geweld meer op de kaart te krijgen!

Wil jij iets doen voor slachtoffers van emotionele en psychische mishandeling? Of bijdragen aan het bekender maken van de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling? Dat kan! Via onderstaand formulier kan je doneren.

Donaties zijn hard nodig: nog teveel mensen in Nederland zijn het slachtoffer van emotionele en psychische mishandeling zonder dat er voldoende gebeurt om hen verder te helpen. Je donatie zorgt ervoor dat het Verdwenen Zelf haar activiteiten kan uitbreiden richting de slachtoffers die dit nodig hebben en de professionals die hen begeleiden.

Waar gaat je geld naar toe?

  • Je steunt ons fonds waarmee we ons aanbod voor slachtoffers die het niet breed hebben beschikbaar houden
  • Het geven van voorlichting aan (potentiële) slachtoffers
  • Deskundigheidsbevordering richting professionals, de media, de politiek en organisaties
  • Het bijdragen aan projecten, documentaires, onderzoeken of andere initiatieven die de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling op de kaart zetten.


Stichting het Verdwenen Zelf heeft de ANBI status. Donaties zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Je ontvangt van je donatie een e-mail die, samen met je bank- of kaartafschrijving, als bewijs dient voor de fiscus.

Wil je liever anoniem doneren? Dat kan door overmaking van een bedrag op rekeningnummer NL 65 INGB 0009 3968 89 ten name van Stichting het Verdwenen Zelf.


Je donatie: euro