Waarom doet een narcist wat hij doet?

Mensen die lijden aan een onbehandelde persoonlijkheidsstoornis als narcisme, richten vaak een slagveld aan in hun omgeving. Zij zullen zelf zelden hulp zoeken; met hen is immers niets mis. Ze drijven de mensen om hen heen tot wanhoop, noemen hen gestoord, en veel slachtoffers gaan dit geloven. De mensen die er heelhuids uitkomen, hebben moeite om nog mensen te vertrouwen. Het is logisch dat je niemand meer vertrouwt; je hebt altijd gevoeld dat er iets niet deugde, terwijl er werd gedaan of jij diegene was die niet deugde.

Narcisten hebben een zeer gebrekkig inlevingsvermogen. Daarnaast zijn bepaalde vaardigheden om met de realiteit om te kunnen gaan niet goed ontwikkeld. Het gedrag, wat het gevolg is van deze ernstige pathologie, veroorzaakt enorme verwarring bij de mensen om hem heen. Het is heel moeilijk om grip te krijgen op wat er nu precies gebeurt. Het is niet zo dat hij je gewoon een knal geeft. Als dat zo was, zou het duidelijk zijn dat dat fout is. Zijn gedrag is veel subtieler, maar minstens zo beschadigend. Veel slachtoffers worden murw, omdat ze zich innerlijk een verwarde kluwen wol voelen. Het heeft geen zin de knoop te ontwarren, want door aan een draadje te trekken wordt die knoop juist strakker. Het is onmogelijk om van binnenuit je van die kluwen te ontdoen. Wat je nodig hebt is afstand; pas dan kun je de logica zien in de waanzin. Waarom doet de narcist wat hij doet? Inzicht hierin maakt de kans op ontsnapping veel groter.

Ik heb ervoor gekozen niet met een test te komen, omdat het internet vol staat met testen die m.i. niet allemaal even betrouwbaar zijn. Bovendien zijn veel narcisten moeilijk te vangen in een test, omdat hun hele systeem er op gericht is niet als narcist ontmaskerd te worden. Door zoveel mogelijk typerend gedrag te beschrijven, zul je vanzelf een gevoel krijgen of dit alles van toepassing is. De informatie is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring met narcistische personen en talloze gerichte bronnen die ik geraadpleegd heb.

De narcist:

 1. Is verliefd op zijn spiegelbeeld
 2. Is veeleisend en manipulatief
 3. Valt aan als hij zich gekrenkt voelt
 4. Heeft een groot gebrek aan empathie
 5. Is gericht op totale controle

 

Is verliefd op zijn spiegelbeeld

De narcist identificeert zich slechts met goede eigenschappen. Hij heeft het gevoel speciaal te zijn, door niemand begrepen te worden. Zijn slechte eigenschappen worden door hemzelf ontkend. Hij projecteert ze op omstanders, zij moeten deze slechtheid op zich nemen. Zo houdt hij zijn imago overeind.

Hij houdt zichzelf bij elkaar door in de spiegel iemand anders te zien dan wie hij werkelijk is. Hij wil dat spiegelbeeld in de reacties om hem heen gereflecteerd zien en vraagt dus voortdurend om bevestiging, zij het op een indirecte manier. Hij ziet jou als een verlengstuk van zichzelf. Jouw gevoelens en gedachten doen er alleen toe als ze bijdragen aan zijn realiteit. Hij verwacht bijvoorbeeld dat je steeds weet wat hij wil, zonder dat hij hier om hoeft te vragen. Hij ziet zichzelf namelijk als een onafhankelijk en gevend persoon, en door ergens om te vragen zou hij zijn behoeftigheid tonen. Dat strookt weer niet met zijn imago. Je wordt dus gevangen in een web van manipulaties en onuitgesproken verwachtingen, en er wordt van je verwacht dat je voortdurend op hem gericht bent. De kern is jou een schuldgevoel geven. Het is alsof narcisten met de bedrading in je hoofd bezig zijn. Je gaat alles vanuit hun perspectief bekijken, omdat je, als je dit niet doet, verwijten krijgt. Het blijkt precies de bedoeling te zijn om hun perspectief over te nemen. Jij zelf doet er niet toe; het gaat om hun behoeften.

Is veeleisend en manipulatief

De narcist heeft een duidelijke mening over anderen, maar vrijwel geen zelfkritiek. Hij is zeer veeleisend. Hij houdt zich ongenaakbaar en zet zichzelf buiten de ring. Met de ring bedoel ik het leven waar het gewone volk zijn gevecht voert. De narcist manipuleert en tracht je beleving over te nemen. Hij hypnotiseert en gebruikt diverse subtiele psychologische tactieken om te krijgen wat hij wil. Deze hersenspoeling heeft diepgaande effecten op het slachtoffer.  Zie ook dit artikel.

Wat krijg je als je een mens hebt zonder een daadwerkelijke verbinding met zichzelf, iemand die van binnen vrijwel doods is en zich alleen levend kan voelen als hij van buitenaf de juiste shots toegediend krijgt? Het betekent dat de narcist -als een junk- zichzelf moet verzekeren van een continue voorraad. Dit wordt narcistische voorraad genoemd. Dit kan hij alleen doen door te verleiden, door zijn omstanders als het ware te belonen voor hun verstrekking van deze voorraad. Deze voorraad betreft: henzelf. De narcist bindt mensen door hen op te hemelen en te straffen als ze niet voldoende meewerken. Als de narcist zijn spotlights op je zet, dan ben je iemand. Haalt hij ze weg, dan ben je niemand meer. Dit alles ontzielt, en je moet heel sterk in je schoenen staan om niet overstag te gaan. De verbinding met jezelf werd je al systematisch afgenomen, waardoor je alles zal doen om weer zijn goedkeuring te verkrijgen. Ik laat later zien hoe dit precies in zijn werk gaat. Je zit nu in zijn web en de narcist gebruikt verschillende technieken om je afhankelijk te houden. Dat is dus iets van hem, maar hij zal altijd doen of het over jou gaat. Zodra jij zijn realiteit niet bevestigt vorm jij de bron van het probleem. Een narcist wil eigenlijk koste wat kost voorkomen dat hij werkelijk bij zichzelf uitkomt en gebruikt zijn imago om zich tegen de onderliggende beleving -de depressie- te beschermen. Dit vraagt van de mensen om hem heen een enorme toewijding; zij zullen dat imago hoe dan ook moeten bevestigen. Een narcist wil er niet bij stil staan hoeveel hij vraagt, en zal snel kritiek hebben wanneer hij iets niet krijgt. Die kritiek concentreert zich vaak rond waarden, doordat de narcist nauwelijks feiten tot zijn beschikking heeft. Zijn omstanders plegen namelijk geen grote misdaden, maar een klein misstapje wordt door de narcist wel als zodanig ervaren.

Valt aan als hij zich gekrenkt voelt

De narcist is in alles gericht op zijn imago. Zodra hij zich in dit geïdealiseerde zelfbeeld gekrenkt voelt, valt hij hard aan om de ander te straffen en bij te sturen.

Het ideale imago wordt nooit behaald, en de narcist ontdekt niet dat het per definitie onhaalbaar is, maar wijt het aan de omstandigheden en de omstanders die hij bevecht. Dit maakt de situatie ook zo uitzichtloos; voor alle partijen. Hij zit in een fantasie van allerlei prachtige eigenschappen (helpend, gevend etc.) en anderen moeten dit waar maken. Hij wordt gedreven door wat hij zelf nodig heeft en beredeneert alles naar zichzelf toe. Zolang je hem steunt lijkt er niet zo veel aan de hand te zijn; de problemen worden vooral zichtbaar wanneer hij zich te kort gedaan voelt. Hij opereert dan vanuit een heftigheid die grote schade aanricht. De narcist is woedend omdat hij naar de rand van zijn innerlijke afgrond werd gebracht, wat nooit had mogen gebeuren en waar de ander voor gestraft moet worden. Dit heet de narcistische aanval. Deze aanval voelt als de beet van een slang, en de beet is giftig. Je voelt je na die beet ongelooflijk slecht over je zelf. Voor de narcist is hijzelf echter weer het slachtoffer in deze interactie. Je bedreigde zijn imago immers en de gapende leegte onder zijn grootheidswaan werd hierdoor voelbaar. Ineens voelt de narcist zich naakt en de schaamte en het afgrijzen hierover zijn zo groot, dat hij anderen onmiddellijk voor deze beleving verantwoordelijk stelt. Deze aanvallen zijn verschrikkelijk om mee te maken, en ik ga er in mijn werkboek specifiek op in hoe je hiervan kunt herstellen.

Heeft een groot gebrek aan empathie

De narcist eist voortdurend empathie op voor zichzelf, maar heeft nauwelijks empathie voor anderen. Hij heeft geen echte gevoelsverbinding en beoordeelt mensen en dingen naar de functie die ze kunnen hebben voor zijn imago.

Een narcist belooft je gouden bergen; dat je eindelijk geliefd wordt, begrepen wordt, maar het blijft bij een worst die je voorgehouden wordt, want uiteindelijk is er niets. Er is slechts een lege belofte, een fata morgana. Als je in zijn systeem zit lijd je mee en voel je de woede en frustratie om wat wel gesuggereerd wordt maar wat nooit werkelijk waar kan worden; het betreft immers een schijnrealiteit. In plaats van je te laten misleiden door de luchtspiegeling in de verte, is de enige ware kans op een leven: uit dit systeem stappen. Je eigen leven terugpakken. Veel slachtoffers komen niet tot deze stap, en blijven hopen op verbetering. De grote valkuil in een relatie met een narcist, is denken dat je de relatie door je eigen gedrag kunt verbeteren. Dit wordt dan ook voortdurend door hem gesuggereerd. Velen blijven jaren in deze valkuil hangen, maar de normale menselijke criteria gelden hier niet. Terwijl je tegen de narcist zou willen zeggen; je hoeft jezelf niet zo’n onhaalbaar imago te stellen, je hoeft niet perfect te zijn, wordt alle menselijkheid in de relatie om zeep geholpen omdat jij zogenaamd de schuldige bent, de dader, die veroordeeld moet worden.

Is gericht op totale controle

Hij kan niet werkelijk ontvangen, maar heeft een dogmatisch beeld van wat hij zou moeten krijgen. Hij is rigide en erg gericht op de vorm. Hij heeft een dwingend idee van hoe dingen horen te gaan en kan furieus worden als zijn script niet gevolgd wordt.

Een narcist houdt je gegijzeld, opdat je maar geeft wat hij zo dringend nodig heeft. En wat dat is; jezelf. Met minder neemt hij geen genoegen. Hij wil degene zijn die het weet, jij bent degene die het niet weet. Zo heeft hij de totale controle. Hij heeft er baat bij dat jij je verantwoordelijk voelt, en maakt dus misbruik van je empathie en compassie. Hij zal zelf zelden de verantwoordelijkheid nemen voor zijn pathologie. Hij projecteert en jij wordt puur gebruikt als bliksemafleider. Zodra je niet voldoende meewerkt ben je te afstandelijk, egoïstisch, te weinig empathisch, etcetera. Kritiek van een narcist is zelden feitelijk. Ben je een paar minuten te laat, dan is dit een bewijs dat je geen respect hebt. Vergeet je te groeten, dan is dit een bewijs dat hij je koud laat. En ga zo maar door. Alle logica die in het normale menselijke verkeer geldt wordt dus volledig op zijn kop gezet. Het is bijvoorbeeld een volstrekt natuurlijke reactie om afstand te nemen van iemand die beschadigend gedrag vertoont en hier geen verantwoordelijkheid voor neemt. Ook hier ziet de narcist zichzelf als het enige slachtoffer. Kan (of wil) de narcist zijn eigen beleving en motieven niet onderzoeken, hij heeft wel een hele analyse van de jouwe zonder dat hierin ook maar iets gecheckt wordt. De narcist is eigenlijk heel afhankelijk van andere mensen; hij is immers niet in verbinding met zichzelf. Hij zou eerlijk zijn als hij zou toegeven wat hij van anderen nodig heeft. Dan hebben anderen immers de keus of ze dit willen geven of niet. Maar de narcist verdraagt deze onzekerheid niet; hij moet en zal het krijgen. En om zich te verzekeren van voldoende voorraad is alles geoorloofd.

« Wat is narcisme waarom ontsnappen zo moeilijk is »

527 thoughts on “Waarom doet een narcist wat hij doet?

 1. Mirjam, ik heb nog maar dwars over de site gelezen (ook lid geworden) en ik vind het al heel verfrissend. Heb de 30-dagen kalender ook vlug gezien en zag op de 24ste dag (geloof ik) stop met lezen over narcisme, maar wel hoe je je leven eigenlijk verder gaat leven. Dat vond ik dus overweldigend fantastisch. Dus ik wil even alle anderen in onze situatie (die een breuk serieus overwegen of net achter de rug hebben) aanraden deze site te lezen : Letmereach with Kim. En ik las ook dat ik eigenlijk al veel te veel dagen alleen thuis heb gezeten, NIET goed. Maar oh zo spijtig dat niemand in Nederland of België zo’n opbouwende site heeft. Wel dankbaar voor diegenen zoals Iris die al wel een site hebben over narcisme en wat het allemaal is, de blogs etc…want daar moet je natuurlijk beginnen. x

  • Hallo Emilia,
   Ik heb je berichtje gelezen en inderdaad ook ik overweeg voor de tweede keer om de keuze te maken om nu definitief te breken met mijn Narcist.
   Vorig jaar ben ik bij hem weggegaan maar ik bleek geestelijk nog niet van hem los te zijn en uiteindelijk zijn we ( op zijn voorwaarden) weer bij elkaar gekomen.
   In dat jaar na de breuk is hij harder, killer , meedogenlozer , manipulatiever en gevaarlijker als ooit geworden.
   Ik heb de laatste paar maanden zo ontzettend veel gelezen en ik ben op!
   Ik wil het niet meer maar kan het ook niet meer. Mijn N heeft een eigen bedrijf en is alleen maar werken, werken, werken en voor mij is er absoluut geen plaats of tijd of wat dan ook.
   We wonen niet samen , we latten en als ik contact met hem wil zoeken doe ik dat altijd via de whatsapp om vervolgens dan even af te kunnen spreken.
   Groetjes Francis.

 2. Dag Emilia,

  Dank je voor je berichten en ik ben zo blij dat je WEL luistert en kijkt op de je vermelde sites.
  Ook mijn N. liever met een kleine n. … (smile) was de man van mijn dromen al 52 jaar lang. Maar pas 1,5 jaar geleden zijn we na zijn zoektocht (van 30 jaar, en na 2 huwelijken zijnerzijds, waarvan ik zijn n. patroon exact in kaart heb gebracht, en ook steeds heb benoemd …) zijn we een relatie begonnen. De spetters vlogen eraf. We waren als pubers ondanks onze 66 en 71 jaren, in hoge draaimolens boven de stad, absurde reizen in noodtempo’s.
  Hoe ver ga je met me mee Mirjam denk ik achteraf. En van zijn kant (achteraf gezien) maar aftasten waar ik wel en niet gevoelig voor was: geen materiele of geldelijke aangelegenheden, maar wel mensgevoelige aangelegenheden, en daar heeft hij me op gepakt.

  Net een vette boete voor 25 km te hard rijden met alcohol op, en nu nog naar het OM vanwege het alcohol percentage. Schatting euro 1200- 1500 euro …. Maar die verdien ik gemakkelijk terug als ik zie hoe vaak ik ziek was door oververmoeidheid, racete tegen de tijd in, cadeaus kocht als compensatie uit liefde voor wat hij voor mij deed, en weigeren te teren op zijn zak.
  En de kosten waar ik voor bespaard ben gebleven, want soms denk ik : hij heeft achterstallige betalingen ondanks zijn praktijk en beloofde gouden bergen, waar ik gelukkig niet gevoelig voor ben.
  Zijweg zei eens : pak een n. in zijn portemonnee, daar zijn ze gevoelig voor.
  In het begin hij 2-3 x meer voor huishoudelijke uitgaven, later niets meer. Volbetalende vliegtickets, dure hotels waar we alleen een uurtje in vertoefden om de bagage anders in te delen, terwijl ik alles systematisch en praktisch al had voorgepakt.

  Letmereach en Iris en stichting Zijweg (die mensen als lotgenoten bij elkaar brengt. Ik heb 1 contactpersoon waar ik me erg goed bij voel dankzij iemand ook van Zijweg die meende dat dat een betere match was, ik ben er erg blij mee om even te kunnen sparren of leunen die eea 98% na 20 jaar heeft verwerkt). Zijweg werkt ook landelijk, ook voor vrouwen/mannen die fysiek en mentaal worden mishandeld (fysiek val ik gelukkig niet onder, ondanks mijn fysieke aangelegenheid behoorlijk heeft geleden door het gedrag van deze mr. n.)
  Je ziet aan de ogen en je hoort aan de stem van de n. wanneer hij aan het liegen is, ie is dan als metaal, vlak, ogen koud en/of wezenloos.

  Gemompel, tegenstellingen in zijn beweringen, lieve mensen, man en vrouw, let erop.
  Emilia, veel sterkte gewenst.

  Mijn drankgebruik neemt al af hoor. Godzijdank.
  Metta,
  Mirjam

 3. Wat zo erg is van zo,n narcist is dat alles wat ik doe, al verkeerd is. Hij zegt dat ik in zonde leeft, voor Hoer speel en ik in de hel zal komen zodra ik niet zijn woorden aan neemt en zegt bijv. de bijbel goed te kennen. Hij vind dat hij eenmaal alles bij het rechte end heeft. Op zijn werk had hij de voorman zodanig weggepest zodat die met burn out thuis kwam te zitten. Hij kwam stralend binnen dat die voorman nooit meer terug mag komen en hij het overneemt. Vervolgens heeft hij MBO diplomas en volg dan een kaderfunctie om cursus te volgen.zijn motto, wat hij van zijn vader heeft geleerd, een baas moet zich gedragen als een hoofdpersoon. Indien de anderen dwars gaan doen, kan het slecht aflopen. Het gevaar is dat er ontslag volgt, of een boete zal krijgen. Voor de rest kon hij goed over geld praten. Hij lijkt heel beschaafd voor de buitenwereld zodanig dat hij geloofd word in plaats van ik. Hij toonde zogenaamd spijt dat hij in een dronken toestanden een ravage heeft aangericht en huilde krokodillentranen om alles goed te maken. Gelukkig bleef ik voet bij stuk houden. Hij kan gewoon zijn spullen pakken en oprotten. Hij manipuleerde me zelfs dat indien zijn vader er achter komt wat hij bij mij uit heeft gevreten dat hij een pak slaag kan krijgen. Misschien heeft hij dat ook verdiend. Zijn vader en moeder wonen meer dan 100 km ver van hem vandaan voor hun de bestemming kunnen bereiken. Hun gaan echt geen energie insteken op hun leeftijd om voor hun zoon op te komen. Ik zat gevangen en nu kan ik mijn vleugels uitslaan. Ik kom binnen in me eigen huis, geen gemopper, gevloek en gecommandeerd. Alles is rustig. Ik kan gaan en staan waar ik wil.

 4. Ik heb vandaag een eerste gesprek gehad met een psycholoog. Dat was heftig. Alles wat me overkomen is de laatste 44 jaar kwam weer in alle hevigheid naar boven en ik heb zitten janken als een klein kind. Wat heeft het jarenlange samenleven een impact op je! De rest van de dag is er van alles door me heen gegaan. De vraag “had ik niet maar gewoon moeten blijven en maar zien er het beste van te maken” dringt zich steeds weer aan me op. Er zijn allerlei redenen waarom dat zo is. Ik heb bijvoorbeeld gesolliciteerd naar een baantje voor twee dagen per week. Ik ben 68 maar nog heel goed in staat om te werken en bovendien wil ik gewoonweg nog wat doen in mijn vak. Wat ik nooit gedacht had gebeurde, ik werd uitgenodigd voor een gesprek en maandag hoorde ik dat ik kon beginnen. Toen ik dat hoorde was ik erg blij, maar mijn gevoelens zijn inmiddels veranderd van blij naar bang, bang dat ik het niet zal gaan redden. Verstandelijk gezien zeg ik dat dat onzin is, maar mijn gevoel zegt dat ook dit me niet zal gaan lukken, omdat die vent, ondanks dat er geen contact meer is, nog zo’n impact op me heeft, zoals hij ook in eerdere gevallen, simpelweg door zijn houding, mijn vreugde steeds weer heeft weten om te zetten in onzekerheid. Wat moet ik hiermee? Het is waarschijnlijk mijn laatste kans om toch te laten zien dat ik wat waard ben.

  • Lieve Mieke,
   Tijdens het lezen van jouw verhaal kreeg ik wel kippenvel en dat had meerdere oorzaken.
   Ik herkende je gevoel van onzekerheid, je twijfels, je neiging naar blijven hangen in je comfort zone, nu je op de drempel staat van je nieuwe fase. Ook het koppelen van deze gevoelens en je reactie aan je narcist, en ook het feit dat je rationeel en emotioneel de dingen (weten = 1 en voelen =2) zo ervaart als jij doet, herkende ik helemaal..

   Je vraagt je af wat je hiermee moet.
   Hoewel ik de wijsheid niet in pacht heb denk ik dat je weet dat het antwoord in jou zelf ligt 🙂 Je bent zo goed als je kunt bezig los te komen van die etter, door je therapie en door je initiatief tot solliciteren. Ga zo door!
   Je bent volgens mij heel sterk, anders had de narcist je niet uitgezocht (hij vond in jou wat hij niet heeft…)

   Loskomen? Misschien gebeurt het nooit.
   Uit eigen ervaring weet ik heel goed dat het geestelijk loslaten ongelofelijk moeilijk is. Acceptatie van hoe dingen gingen geeft je op termijn vast mentale rust.
   Als je daarnaast een mindset voor jezelf kunt bewerkstelligen waardoor je echt voelt/weet dat het NIET AAN JOU lag, ben je goed op weg.

   Geef de narcist niet meer ruimte dan nodig, bij het verwerken van al je ervaringen!
   Dat verdient hij niet.
   Geef jezelf de tijd om te rouwen (zo lang als jij nodig hebt!) en de ruimte te zoeken die jij nodig hebt om te worden wie je altijd al was.

   Opnieuw vertrouwen krijgen in zowel jezelf alsook in anderen, is, vind ik, één van de moeilijkste dingen in de “post-narcistische” periode 🙂

   Het bedrijf waar jij nu bent aangenomen heeft dat vertrouwen al in jou. Laat hen nu zien dat ze dat goed hebben ingeschat, je verdient dit!
   Hierdoor zal jouw eigen zelfvertrouwen ook groeien.
   Ga ervoor, heel veel succes en denk aan jezelf!
   .
   Met vriendelijke groeten,
   Karin

   • Dank je wel Karin. Ik heb veel aan je woorden. Ik heb nu mijn eerste werkdag er op zitten en het ging heel goed. Ondanks dat ik bijna 5 jaar er uit ben ging alles weer alsof ik het gisteren jjog deed. Dat stukje zelfvertrouwen heb ik dus weer een beetje terug

  • Dag Mieke,

   Aanvaard die baan, maar denk ook aan je energie om je verwerkingsproces af te maken.

   De baan geeft je afleiding, waardering, en doet je eigen zijn terugkeren.

   Probeer je werk te doen, misschien low profile zodat je genoeg voor je proces over hebt.

   Door niets te doen was ik 6 maanden doodziek. Nu zit ik in een studie en een leesclubje. Net genoeg om weer het eea op te pakken, afleiding, andere mensen, waardering, soms ook miseres aan te horen wat maakt dat je niet de enige bent.

   Zojuist een autobiografie cursus gedaan. Ik dacht om te leren schrijven. Het heeft me zoveel andere dingen gebracht. Een van de beste therapieën ooit door deelgenoot gemaakt te zijn van de andere verhalen. (deels met antroposofische invloeden, geweldig, en niet zweverig).

   Sterkte
   Mirjam

 5. Weet je, het gevolg is dat een narcist die de bons heeft gekregen een eigen verhaal van maakt. Dat zijn partner vreemd is gegaan en er zelf om vroeg om bijv een pak slaag te krijgen. Of zegt beticht te worden van kindermisbruik of verkrachting. Erger nog, beticht worden zijn ex partner gewurgd te hebben. Dat heeft ook een impact op mijn werkplek, wsant anderen die juist naar hem luisteren zouden toch onderhand kunnen weten dat de narcist toch niet zijn karakter blijft verstoppen achter een zogenaamd onschuldig maskertje.

  • Dag Marina,

   Ja wat mijn “‘Narcist”‘ verteld heeft weet ik niet maar wel dat zijn vrienden ageren met bv. jij bent de stalker.
   In ieder geval ze draaien alles om.

   Toen ik alle spullen veilig had gesteld en de zijne teruggegeven, zei hij : ik heb nu even een time out nodig maar wel een paar maanden. Maar je moet het niemand vertellen. Pardon?
   Zijn nieuwe slachtoffer had in mijn gevoel nog niet volledig toegehapt.

   Stapje voor stapje in 2 weken tijd heb ik alle knoppen dicht gedraaid.
   Maar wel al 7 maanden opgebrand en doodziek geweest.

   Ja dat onschuldige, iedereen vindt hem toch zo n lieve man. Voor de buitenwereld maar het geniepig binnendringen bij de partner is pas achteraf zichtbaar.

   Mirjam

   • Mirjam, wat mij verdriet doet is dat ik in een kerkgenootschap zit en hij net doet alsof er geen haan naar kraait. De oudste van de gemeente kwam mij vertellen hoe ik leven moet, wat de bijbel ons geleerd heeft. Ja, maar ik zit er niet op te wachten dat de oudste die dader het hand boven zijn hoofd hield. Bovendien zat die narcist in de gemeente God te prijzen tijdens het zingen en thuis te drinken van alcohol. Hij keek mij na de dienst fel aan wegens de preek over de 10 geboden en de verslavingen em tevens naasten lief hebben. Bovendien kon de de oudste niet er tegen dat ik een eigen mening heb per email en hij zich bedreigd voelt. Opbten duur lijkt het erop dat de narcist zijn zin krijg zodat ik uit de kerkgenootschap weg word gestuurd in plaats van hij zelf. Ik mag toch ook privacy hebben, of heb de narcist het recht om vrij rond te lopen?

  • Beste Marina,

   Mijn N. deed ook zo religieus in het kader van zijn moeder (overleden toen ze 102 was, 3 jaar terug. Ik was ontroerd door het bidden voor en na de maaltijd en het handen vasthouden). Toen de beëindiging in zicht was realizeer ik me nu, niets meer bidden noch handen vasthouden van samenzijn.

   Kijk op de site, ik weet niet hoe je engels is, maar LetmereachwithKim (oa 30 dagen kalender maar zij geeft veel verwerkingsprogramma’s, gratis) maar misschien kun je wat van Iris site copieren en die ouderling dat laten lezen wat narcisme inhoudt. Of stukjes, wat hem inzicht zal geven.

   De N. zal altijd winnen, omdat hij goed praten kan. Ik acht ze de onzichtbare criminelen van de samenleving, want het is bijna onzichtbaar (verborgen/hidden narcist) en geniepig integrerend wat ze doen. N. kunnen liegen of het gedrukt staat. Politie, rechters, advocaten prate ze om.

   Ga desnoods naar een andere kerkgemeenschap. Die ouderling is ook maar beperkt. Effe slikken, het duurt even maar als hij niet goed reageert op de geschriften van de narcist die jij hem geeft, is hij geen knip voor de neus van zijn gemeente waard.
   Sta erboven.

   In liefde,
   Mirjam

   In het begin van mijn relatie, mind you he was 72 jr, had ik soms het idee dat hij alleen zichzelf sexueel aan het bewijzen was en ik zei hem : ik heb het gevoel dat je me verkracht en geenszins je liefde ervaar. Hij was zwaar beledigd.
   Ik mis je tederheid, of lieve woordjes. (alleen of hij het nog kon …..)

   • De N. zal altijd winnen, omdat hij goed praten kan. Ik acht ze de onzichtbare criminelen van de samenleving, want het is bijna onzichtbaar (verborgen/hidden narcist) en geniepig integrerend wat ze doen. N. kunnen liegen of het gedrukt staat. Politie, rechters, advocaten prate ze om.

    Hier zit wel wat in, alleen dan wat mij betreft de hij vervangen voor een ‘zij’.
    Het is een bizar fenomeen om te maken te hebben met een natcistisch persoon: ze houden geen rekening met de ander en wanneer je geen rekening houdt met haar: heb je geen respect.
    Schakel vervolgens nog een andere cultuur er bij, Turks in mijn geval, plus feit dat ze als enig kind was opgevoed en alles kreeg of werd gegeven aan haar (princessen-houding), vindt werken ineens vies, en daar zit je dan: 3 kids. Volledig geindoctrineerd. Ze kreeg weliswaar alles v haar ouders, maar mocht toen ze 16-21 was nergens naar toe.
    Totdat ze 40 was geworden en ineens los gaat, drinken wordt, flirt, vreemd gaan etc. En uiteindelijk weten ze t zo te draaien, dat de ander de schuld heeft aan scheiding.
    Geduld moet je hebben heb ik gemerkt en uiteindelijk overwint het verstand, ook bij de kinderen. Maar inderdaad, ondertussen lijkt het alsof ze overal mee wegkomen en vele professionals als rechter, veilig thuis, ze trappen er in, uit onervarenheid denk ik.
    Blijf bij je zelf en denk aan je eigen opvoeding en probeer je eigen leven op te pakken en te doen wat jezelf wilt.

  • Nog even Marina,
   Narcisten hangen enorm aan hun imago. Daarom willen ze niet dat je het openbaar maakt. Wrs heeft hij je ouderling al omgepraat. Zijn wraak is jou zwart te maken.
   Helaas, ze stellen zich niet onder behandeling. Ze staan boven alle wetten. Trek je eigen plan ipv er tegenin te gaan.

   Bedenk dat de narcist je nodig heeft om iemand te kunnen zijn. Hij zuigt je leeg en maakt je verward (zie gaslighting hoe ze dat doen, wrs in het engels, je zult het vast begrijpen).

   Karin in een antwoord gef er een goede reactie op. Weet even niet nav wie.

   In liefde,
   niet die van God, sorry,
   die laat ons dobberen, maar geeft wel dat op ons pad wat we aan kunnen. En als je er niets mee doet wordt de uitdaging steeds groter.
   Soms zeg ik tegen God, nu is het genoeg, geef me wat rust.
   Alleen op een voetstuk zetten, neen, we moeten zelf iets ondernemen, God zit in ons of we zijn God (afhankelijk van de religie). Zonder Veroordeling naar de schepper.
   Mirjam

 6. Hallo allemaal,
  Waar een wil is, is een weg. ook zijn er obstakels. Ga niet altijd vanuit dat hulpverlening helpende is. Ze kennen het Narcisme niet zoals wij het kennen.
  Ze zeggen en denken te weten maar ze weten het niet!
  Daar zou verandering in moeten komen.
  We hebben allemaal een sensor gekregen en je zult ongetwijfeld er weer een ‘ontmaskeren’. Onze lijdensweg waar we allemaal uitkomen of uitgekomen zijn, maakt ons sterk.
  Ben als het ware in een eigen onderzoek belandt naar het wel en wee in het handelen van een narcist en hoe hij dit gedaan heeft en heeft kunnen doen.
  Zaken boven gekomen van jaren en codes machtiging id belasting aangevraagd zonder ik het wist zo ook aardig gaat vast staan hij met mijn zoon ook heeft gedaan.
  Ik ben nu mijn zoon van 23 kwijt maar kan op afstand zien hoe het bij hem gaat,
  de werkwijze in land der kredieten, stookgedrag, liegen enz.
  Ik ben bezig met cursus Particulier onderzoeker. Het zal niet makkelijk worden en hoop dat het mij lukt en wil daar wat mee doen.
  Je zult zelf hoop moeten doen maar alleen gaat niet altijd.
  Ik heb al wat mensen iets kunnen meegeven in het wel en wee van digitale weg en alles kan wat je v mogelijk zou kunnen houden.
  Narcisten zijn werkelijk tot alles in staat.
  Tip: niet met convenant en maak je huiswerk al voor scheiding, maak kopieen v polissen enz. Maak eerst je huiswerk en zorg up to date naar advocaat.
  Heb al enige discussies gehad met mensen die denken zus moet en in werkelijkheid ligt het anders. Wij allen weten wel beter.
  Aanmaak politie dossier is belangrijk.
  Het opstapelen iedere keer maar weer. Eens loopt zo iemand tegen de lamp.
  Ik accepteer niets van een narcist en zeker niet dat er van mijn identiteit gebruik is gemaakt.

  • Tja, ik word ook niet geloofd dat mijn ex een narcist is. Hij word zelfs woedend als er over hem word gepraat. Het ergste is dat hij dingen over mij liep te verzinnen wat niet klopt. Hij beweert een hoge beroep te hebben met een kaderfunctie die hij volgde. Maar ik ben al 3 weken verder en ik heb toch wat rust kunnen vinden. Hij dacht dat het niet goed met me gaat als ik alleen achter blijf. Maar eerder het tegendeel. Het gaat goed met mij en kan mijn eigen boontjes doppen. Gezien het feit dat ik eindelijk in mijn huis zelf mag beslissen wat goed voor mij is en wat niet.In ieder geval heb ik geen last van zijn drinkgelag, rook en zijn luidruchtige stem en harde muziek

   • Opvallend dat je dat zegt van dat beroep en dat voor jou moeten zorgen. Dat was bij mij namelijk ook zo. Mijn ex beweerde dat ik fysiek in een zodanige conditi e was dat ik het niet alleen zou kunnen redden. En raad eens wat? Ik heb nu zelfs, op mijn 68ste, een baan voor twee dagen per week

 7. Beste Marina
  Het is spiegeltje spiegeltje aan de wand.
  Alles wat hij over jou zegt zegt hij over zichzelf.

  Ze horen je quasi geinteresserd helemaal uit en leren zo je zwakhen kennen. En die proberen ze op je uit.
  Word je boos dan zal het steeds weer in een nieuwe vorm op tafel komen.
  Word je niet boos dan zoeken ze iets waar je wel gevoelig voor bent.
  En verkneuteren zich dan telkens weer.
  Pak een n. In zijn portemonnee. Daar houden ze niet van.
  Ben je een kuis persoon dan is het leuk jou boos te krijgen door je als hier te bestempelen.
  Ben je gevoelig voor geld dan zal hij je daar op pakken.
  Probeer het heft weer in eigen hand te krijgen.
  Vertrek bij die kerk in waardigheid. En wijs de kerkeling op zijn tekortkoming . Onder 4 ogen.

  Succes

  • De deelgemeente is een samenkomstkerk waarin dan dienst word gehouden en ik ben bang omweg gestuurd te worden als mijn ex leugens verzint over mij. Straks krijgt de narcist zijn zin. Her ergste is dat hij mij in de schulden zal steken en ik niet met vakantie meer kan. Hij doet er alles aan om mij kapot te maken in zijn voordeel. Hij loog dat hij bij de instantie zit voor alcoholverslaving dat hij stopt met drinken om af te vallen. Maar daarvoor moet hij naar de diëtiste gaan. De instantie voor de verslaving doen daar niet aan. En mijn kinderen mochten van hem niet komen en loog hij tegen de oudste van de dienst dat ik bullshit aan het vertellen ben. Door hem zou ik niet naar de dienst mogen. Maar de ambtsdragers mogen mij toch niet zomaar eruit zetten? Ik ben toch geen crimineel?
   Wat ook het toppunt is, hij ging gewoon naar de deelgemeente om daar mooi weer te spelen en met zijn handen omhoog mee zingen. En vervolgens had ik de oudste uitgelegd hoe de relatiebreuk is ontstaan. Bovendien veroordeelde hij mij dat ik 3 keer relatie had met een verkeerde man, twee anderen hadden geen geloof en de derde is alcoholist en een narcist. En toen ik de waarheid in een mail zette had hij gelezen en vond dat ik maar hoort te luisteren naar de regels van de gemeente kerk en degene die overtreding heeft gemaakt was mijn ex. Een omgekeerde wereld dus.

   • Tussen de regels door voel ik enorm veel frustratie, woede en onmacht.
    Logisch, want het is niet te bevatten dat iemand waar je van hield zich zo gedraagt.
    Je ziet het gebeuren en je ziet wat hij met zijn narcistische gedrag veroorzaakt.
    Iedereen in je omgeving krijgt een ander aspect te zien van hem: bij de ene speelt hij slachtoffer en de ander hoort zijn “mooie” verhalen over vermeende geweldige acties op het werk (waar hij, volgens hemzelf, ongetwijfeld een grote rol in had) en weer een ander zal zijn “sociale kant” vooral zien.

    Het is een kameleon, die zijn rol kiest o.b.v. hetgeen hem op dat moment het best uitkomt of wat hem het meest zal opleveren. Ze doen niets zomaar, hoewel ze dat altijd zelf zullen ontkennen, als je er naar zou vragen.
    Ook is het bijna altijd zinloos anderen te willen waarschuwen voor zijn gedrag; mensen zien eenvoudigweg zijn ware aard niet, omdat er weinigen zijn waar hij die aan toont.
    Dit gedrag van hem gaat niet veranderen.
    Het enige wat jij daar aan kunt doen is je eigen perspectief veranderen.

    Je weet dat hij kwaadspreekt over je en het is logisch dat je dat wilt weerleggen; het geeft een enorm groot gevoel van onrecht.
    En dat het jou zo raakt is precies het bewijs voor hem dat je nog in zijn macht bent. Hij zal immers via zijn contacten bij de kerk wel e.e.a. horen over jouw reacties en gedrag.

    Als JIJ echter ZELF weet dat het een leugen is, dan kun jij jezelf zonder problemen aankijken in de spiegel. En je kinderen kennen je ook langer dan vandaag; heb vertrouwen in hun vermogen tot oordelen en in hun gezonde verstand!
    Ik weet waar ik het over heb, want heb het ook meegemaakt.
    Het kost energie en tijd om dit te gaan inzien, maar het lukt je vast.

    M.b.t. de kerk:
    Vraag jezelf serieus af: heeft het (willen) horen bij deze kerk überhaupt nog een positief effect op jouw leven?
    Zo ja: wegen die positieve dingen op tegen de negatieve ervaringen, waar je nu zo hard mee geconfronteerd wordt?
    Wil jij serieus, ten koste van jezelf, horen bij een gemeenschapskerk die zich zo opstelt zoals ze nu doen?
    Confronterend misschien, maar als je die vragen voor jezelf beantwoord hebt, kom je absoluut weer een stapje verder in dit deel van je proces van ontgroeien en herstel.

    Blijf proberen je rustmomenten te pakken, om je eigen batterij weer op te laden en je gezonde verstand te kunnen blijven aanspreken.
    Hopelijk heb je – een paar is genoeg – mensen die je als klankbord kunt gebruiken, of die je in ieder geval praktisch kunnen helpen.

    Probeer in stapjes/delen te denken, dan houd je het misschien wat overzichtelijker voor jezelf.
    Ik wens jou en je kinderen veel sterkte en wijsheid, komende tijd!

   • Geweldige reactie karin dit klopt helemaal. je kinderen zien het echt wel en de rest zullen misschien later schorvoetend bij je komen met ‘sorry ik zag het niet’. Zelfde meegemaakt met vriendenkring maar voor mij was het vertrouwen in ze weg. Was er maar 1 die me wel geloofde en dat was zijn oude zakenpartner… Tja die zag de puzzelstukjes. De waarheid komt vanzelf, blijf sterk x

   • Beste Karin, jij schrijft dat je kinderen het zullen begrijpen. Dat is niet altijd zo. Mijn zoon heeft volledig met mij gebroken omdat ik de scheiding doorgezet heb. Hij vind dat zijn vader niet voor zich zelf kan zorgen en vind dus dat ik niet weg mocht gaan maar moest blijven, ondanks alles. Ik heb daar veel verdriet over en vraag me elke dag af of ik misschien toch niet de juiste beslissing heb genomen.

 8. Controle en je afhankelijk van ze maken . Dat is de opzet .
  Dan alles waar jij in gelooft afbreken (via gasligting).
  Zie 30 dagen kalender van LetmereachwithKim. Het steunt en helpt.

 9. Ik heb een hele goede tip voor iedereen die met een narcist te maken heeft of te maken heeft gehad. Kijk eens op YouTube naar de video’s van Petra Joy van Deijl te vinden onder NARCISME. Heel verhelderend uitgelegd waar wij met ons allen in zijn getuind en kapot door zijn gemaakt.

 10. Hij is vandaag nog een keer geweest. Hij toonde zijn goeie kant en speelde op mijn gevoel in dat wij samen hadden opgebouwd. Dat is ook zo. We waren 5 jaar samen en de eerste 2 jaar waren er niet veel problemen. Ja met zijn vader die heel bemoeizuchtig was en de baas speelde. Hij was bang voor zijn vader. Hij heeft wat foto,s gemaakt van Billy, de kater. We hadden hem samen gekocht bij de dierenasiel. Dat waren leuke momenten. Maar ik moet sterk blijven. Hij komt voorlopig even niet in mijn buurt. Ik zit onder de medicijnen om tot rust te komen. Ik heb veel van hem gehouden. Maar hij moet het niet moeilijker maken dan het is. In feiten is het stil in huis. En dan komen er klappen en herinneringen naar boven. Maar al die jaren was ik eerder een verzorgster geweest dan een partner. Hij dronk niks anders elke avond bier van 8% en valt hij in slaap wegens zijn slaapapneu. De longarts zei ook dat alcohol zijn slaapapneu zou versterken. Maar hij was eigenwijs. Ik ben net zo goed verdrietig dan hij. Ook hij heeft goeie kanten. Vooral de liefde die hij me gaf maar tevens ook een mes in me rug als het om een klein dingetje ging, wat mij juist teveel energie kost.

Geef een reactie