Waarom doet een narcist wat hij doet?

Mensen die lijden aan een onbehandelde persoonlijkheidsstoornis als narcisme, richten vaak een slagveld aan in hun omgeving. Narcisten zullen zelf zelden hulp zoeken; met hen is immers niets mis. Een narcist drijft de mensen om zich heen tot wanhoop, noemt hen gestoord, en veel slachtoffers gaan dit geloven. De mensen die er heelhuids uitkomen, hebben moeite om nog mensen te vertrouwen. Het is logisch dat je niemand meer vertrouwt; je hebt altijd gevoeld dat er iets niet deugde, terwijl er werd gedaan of jij diegene was die niet deugde.

Narcisten hebben een zeer gebrekkig inlevingsvermogen. Daarnaast zijn bepaalde vaardigheden om met de realiteit om te kunnen gaan niet goed ontwikkeld. Het gedrag, wat het gevolg is van deze ernstige pathologie, veroorzaakt enorme verwarring bij de mensen om hem heen. Het is heel moeilijk om grip te krijgen op wat er nu precies gebeurt. Het is niet zo dat hij je gewoon een knal geeft. Als dat zo was, zou het duidelijk zijn dat dat fout is. Zijn gedrag is veel subtieler, maar minstens zo beschadigend. Veel slachtoffers worden murw, omdat ze zich innerlijk een verwarde kluwen wol voelen. Het heeft geen zin de knoop te ontwarren, want door aan een draadje te trekken wordt die knoop juist strakker. Het is onmogelijk om van binnenuit je van die kluwen te ontdoen. Wat je nodig hebt is afstand; pas dan kun je de logica zien in de waanzin. Waarom doet de narcist wat hij doet? Inzicht hierin maakt de kans op ontsnapping veel groter.

Ik heb ervoor gekozen niet met een test te komen, omdat het internet vol staat met testen die m.i. niet allemaal even betrouwbaar zijn. Bovendien zijn veel narcisten moeilijk te vangen in een test, omdat hun hele systeem er op gericht is niet als narcist ontmaskerd te worden. Door zoveel mogelijk typerend gedrag te beschrijven, zul je vanzelf een gevoel krijgen of dit alles van toepassing is. De informatie is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring met narcistische personen en talloze gerichte bronnen die ik geraadpleegd heb.

De narcist:

 1. Is verliefd op zijn spiegelbeeld
 2. Is veeleisend en manipulatief
 3. Valt aan als hij zich gekrenkt voelt
 4. Heeft een groot gebrek aan empathie
 5. Is gericht op totale controle

Is verliefd op zijn spiegelbeeld

De narcist identificeert zich slechts met goede eigenschappen. Hij heeft het gevoel speciaal te zijn, door niemand begrepen te worden. Zijn slechte eigenschappen worden door hemzelf ontkend. Hij projecteert ze op omstanders, zij moeten deze slechtheid op zich nemen. Zo houdt hij zijn imago overeind.

Hij houdt zichzelf bij elkaar door in de spiegel iemand anders te zien dan wie hij werkelijk is. Hij wil dat spiegelbeeld in de reacties om hem heen gereflecteerd zien en vraagt dus voortdurend om bevestiging, zij het op een indirecte manier. Een narcist ziet jou als een verlengstuk van zichzelf. Jouw gevoelens en gedachten doen er alleen toe als ze bijdragen aan zijn realiteit. Hij verwacht bijvoorbeeld dat je steeds weet wat hij wil, zonder dat hij hier om hoeft te vragen. Hij ziet zichzelf namelijk als een onafhankelijk en gevend persoon, en door ergens om te vragen zou hij zijn behoeftigheid tonen. Dat strookt weer niet met zijn imago. Je wordt dus gevangen in een web van manipulaties en onuitgesproken verwachtingen, en er wordt van je verwacht dat je voortdurend op hem gericht bent. De kern is jou een schuldgevoel geven. Het is alsof narcisten met de bedrading in je hoofd bezig zijn. Je gaat alles vanuit hun perspectief bekijken, omdat je, als je dit niet doet, verwijten krijgt. Het blijkt precies de bedoeling te zijn om hun perspectief over te nemen. Jij zelf doet er niet toe; het gaat om hun behoeften.

Is veeleisend en manipulatief

De narcist heeft een duidelijke mening over anderen, maar vrijwel geen zelfkritiek. Hij is zeer veeleisend. Hij houdt zich ongenaakbaar en zet zichzelf buiten de ring. Met de ring bedoel ik het leven waar het gewone volk zijn gevecht voert. De narcist manipuleert en tracht je beleving over te nemen. Hij hypnotiseert en gebruikt diverse subtiele psychologische tactieken om te krijgen wat hij wil. Deze hersenspoeling heeft diepgaande effecten op het slachtoffer.  Zie ook dit artikel.

Wat krijg je als je een mens hebt zonder een daadwerkelijke verbinding met zichzelf, iemand die van binnen vrijwel doods is en zich alleen levend kan voelen als hij van buitenaf de juiste shots toegediend krijgt? Het betekent dat de narcist -als een junk- zichzelf moet verzekeren van een continue voorraad. Dit wordt narcistische voorraad genoemd. Dit kan hij alleen doen door te verleiden, door zijn omstanders als het ware te belonen voor hun verstrekking van deze voorraad. Deze voorraad betreft: henzelf. De narcist bindt mensen door hen op te hemelen en te straffen als ze niet voldoende meewerken. Als de narcist zijn spotlights op je zet, dan ben je iemand. Haalt hij ze weg, dan ben je niemand meer. Dit alles ontzielt, en je moet heel sterk in je schoenen staan om niet overstag te gaan.

De verbinding met jezelf werd je al systematisch afgenomen, waardoor je alles zal doen om weer zijn goedkeuring te verkrijgen. Ik laat later zien hoe dit precies in zijn werk gaat. Je zit nu in zijn web en de narcist gebruikt verschillende technieken om je afhankelijk te houden. Dat is dus iets van hem, maar hij zal altijd doen of het over jou gaat. Zodra jij zijn realiteit niet bevestigt vorm jij de bron van het probleem. Een narcist wil eigenlijk koste wat kost voorkomen dat hij werkelijk bij zichzelf uitkomt en gebruikt zijn imago om zich tegen de onderliggende beleving -de depressie- te beschermen. Dit vraagt van de mensen om hem heen een enorme toewijding; zij zullen dat imago hoe dan ook moeten bevestigen. Een narcist wil er niet bij stil staan hoeveel hij vraagt, en zal snel kritiek hebben wanneer hij iets niet krijgt. Die kritiek concentreert zich vaak rond waarden, doordat de narcist nauwelijks feiten tot zijn beschikking heeft. Zijn omstanders plegen namelijk geen grote misdaden, maar een klein misstapje wordt door de narcist wel als zodanig ervaren.

De narcist valt aan als hij zich gekwetst voelt

De narcist is in alles gericht op zijn imago. Zodra hij zich in dit geïdealiseerde zelfbeeld gekrenkt voelt, valt hij hard aan om de ander te straffen en bij te sturen.

Het ideale imago wordt nooit behaald, en de narcist ontdekt niet dat het per definitie onhaalbaar is, maar wijt het aan de omstandigheden en de omstanders die hij bevecht. Dit maakt de situatie ook zo uitzichtloos; voor alle partijen. Hij zit in een fantasie van allerlei prachtige eigenschappen (helpend, gevend etc.) en anderen moeten dit waar maken. Hij wordt gedreven door wat hij zelf nodig heeft en beredeneert alles naar zichzelf toe. Zolang je hem steunt lijkt er niet zo veel aan de hand te zijn; de problemen worden vooral zichtbaar wanneer hij zich te kort gedaan voelt. Hij opereert dan vanuit een heftigheid die grote schade aanricht: de narcistische woede. De narcist is woedend omdat hij naar de rand van zijn innerlijke afgrond werd gebracht, wat nooit had mogen gebeuren en waar de ander voor gestraft moet worden. Dit heet de narcistische aanval. Deze aanval voelt als de beet van een slang, en de beet is giftig. Je voelt je na die beet ongelooflijk slecht over je zelf. Voor de narcist is hijzelf echter weer het slachtoffer in deze interactie. Je bedreigde zijn imago immers en de gapende leegte onder zijn grootheidswaan werd hierdoor voelbaar. Ineens voelt de narcist zich naakt en de schaamte en het afgrijzen hierover zijn zo groot, dat hij anderen onmiddellijk voor deze beleving verantwoordelijk stelt. Deze aanvallen zijn verschrikkelijk om mee te maken, en ik ga er in mijn werkboek specifiek op in hoe je hiervan kunt herstellen.

Heeft een groot gebrek aan empathie

De narcist eist voortdurend empathie op voor zichzelf, maar heeft nauwelijks empathie voor anderen. Hij heeft geen echte gevoelsverbinding en beoordeelt mensen en dingen naar de functie die ze kunnen hebben voor zijn imago.

Een narcist belooft je gouden bergen; dat je eindelijk geliefd wordt, begrepen wordt, maar het blijft bij een worst die je voorgehouden wordt, want uiteindelijk is er niets. Er is slechts een lege belofte, een fata morgana. Als je in zijn systeem zit lijd je mee en voel je de woede en frustratie om wat wel gesuggereerd wordt maar wat nooit werkelijk waar kan worden; het betreft immers een schijnrealiteit. In plaats van je te laten misleiden door de luchtspiegeling in de verte, is de enige ware kans op een leven: uit dit systeem stappen. Je eigen leven terugpakken. Veel slachtoffers komen niet tot deze stap, en blijven hopen op verbetering. De grote valkuil in een relatie met een narcist, is denken dat je de relatie door je eigen gedrag kunt verbeteren. Dit wordt dan ook voortdurend door hem gesuggereerd. Velen blijven jaren in deze valkuil hangen, maar de normale menselijke criteria gelden hier niet. Terwijl je tegen de narcist zou willen zeggen; je hoeft jezelf niet zo’n onhaalbaar imago te stellen, je hoeft niet perfect te zijn, wordt alle menselijkheid in de relatie om zeep geholpen omdat jij zogenaamd de schuldige bent, de dader, die veroordeeld moet worden.

Is gericht op totale controle

Hij kan niet werkelijk ontvangen, maar heeft een dogmatisch beeld van wat hij zou moeten krijgen. Hij is rigide en erg gericht op de vorm. Een narcist heeft een dwingend idee van hoe dingen horen te gaan en kan furieus worden als zijn script niet gevolgd wordt.

Een narcist houdt je gegijzeld, opdat je maar geeft wat hij zo dringend nodig heeft. En wat dat is; jezelf. Met minder neemt hij geen genoegen. Hij wil degene zijn die het weet, jij bent degene die het niet weet. Zo heeft hij de totale controle. Hij heeft er baat bij dat jij je verantwoordelijk voelt, en maakt dus misbruik van je empathie en compassie. Een narcist zal zelf zelden de verantwoordelijkheid nemen voor zijn pathologie. Hij projecteert en jij wordt puur gebruikt als bliksemafleider. Zodra je niet voldoende meewerkt ben je te afstandelijk, egoïstisch, te weinig empathisch, etcetera. Kritiek van een narcist is zelden feitelijk. Ben je een paar minuten te laat, dan is dit een bewijs dat je geen respect hebt. Vergeet je te groeten, dan is dit een bewijs dat hij je koud laat. En ga zo maar door.

Alle logica die in het normale menselijke verkeer geldt wordt dus volledig op zijn kop gezet. Het is bijvoorbeeld een volstrekt natuurlijke reactie om afstand te nemen van iemand die beschadigend gedrag vertoont en hier geen verantwoordelijkheid voor neemt. Ook hier ziet de narcist zichzelf als het enige slachtoffer. Kan (of wil) de narcist zijn eigen beleving en motieven niet onderzoeken, hij heeft wel een hele analyse van de jouwe zonder dat hierin ook maar iets gecheckt wordt. De narcist is eigenlijk heel afhankelijk van andere mensen; hij is immers niet in verbinding met zichzelf. Hij zou eerlijk zijn als hij zou toegeven wat hij van anderen nodig heeft. Dan hebben anderen immers de keus of ze dit willen geven of niet. Maar de narcist verdraagt deze onzekerheid niet; hij moet en zal het krijgen. En om zich te verzekeren van voldoende voorraad is alles geoorloofd.

« Wat is narcisme waarom ontsnappen zo moeilijk is »

597 thoughts on “Waarom doet een narcist wat hij doet?

 1. Mirjam, ik heb nog maar dwars over de site gelezen (ook lid geworden) en ik vind het al heel verfrissend. Heb de 30-dagen kalender ook vlug gezien en zag op de 24ste dag (geloof ik) stop met lezen over narcisme, maar wel hoe je je leven eigenlijk verder gaat leven. Dat vond ik dus overweldigend fantastisch. Dus ik wil even alle anderen in onze situatie (die een breuk serieus overwegen of net achter de rug hebben) aanraden deze site te lezen : Letmereach with Kim. En ik las ook dat ik eigenlijk al veel te veel dagen alleen thuis heb gezeten, NIET goed. Maar oh zo spijtig dat niemand in Nederland of België zo’n opbouwende site heeft. Wel dankbaar voor diegenen zoals Iris die al wel een site hebben over narcisme en wat het allemaal is, de blogs etc…want daar moet je natuurlijk beginnen. x

  • Hallo Emilia,
   Ik heb je berichtje gelezen en inderdaad ook ik overweeg voor de tweede keer om de keuze te maken om nu definitief te breken met mijn Narcist.
   Vorig jaar ben ik bij hem weggegaan maar ik bleek geestelijk nog niet van hem los te zijn en uiteindelijk zijn we ( op zijn voorwaarden) weer bij elkaar gekomen.
   In dat jaar na de breuk is hij harder, killer , meedogenlozer , manipulatiever en gevaarlijker als ooit geworden.
   Ik heb de laatste paar maanden zo ontzettend veel gelezen en ik ben op!
   Ik wil het niet meer maar kan het ook niet meer. Mijn N heeft een eigen bedrijf en is alleen maar werken, werken, werken en voor mij is er absoluut geen plaats of tijd of wat dan ook.
   We wonen niet samen , we latten en als ik contact met hem wil zoeken doe ik dat altijd via de whatsapp om vervolgens dan even af te kunnen spreken.
   Groetjes Francis.

   • Hoi Francis, je moet jezelf afvragen wat je eigenlijk van hem nodig hebt, dat blijkt waarschijnlijk heel weinig te zijn.
    Ga een week bij een vriendin logeren en voel weer wat échte aandacht is.
    Dan kun je misschien makkelijker breken.

   • Hallo .ook ik was Gevangen in mijn relatie.kon ook niet meer! Hij deed altijd of alles fout was bij mij .alleen als er andere bij waren was hij anders. Ook hielt hij er meerdere vrouwen op na.dus ik raad je aan hoe moeilijk het is …..kies voor jezelf !!! Hoe moeilijk het is .maar uiteindelijk ben jij belangrijk en nu niet gelukkig .. ik heb de stap gezet. Na een paar weken is zijn leven beëindigd .klinkt heel raar .maar dit is vreselijk maar nu hoefde ik geen keus te maken ! Had hij voor mij gedaan. Ik was anders ook nooit los gekomen uit deze situatie

   • Lieve schat,Wat herkenbaar zeg,Ja zo was mijn ex ook,precies wat je schrijft,werken hier en daar,maar nee voor mij was nooit tijd.
    Ik noemde hem daarna na de definitieve breuk een rat. En inderdaad,hij werd levensgevaarlijk pff,kamp er nu nog mee.
    Geestelijk dan,was echt een fatamorgana.

   • hallo
    ik heb niemand hier in nederland , en ik kan niet los van de narcist, elke keer ga ik naar mijn huis en en dan kom ik terug want ik voel me eenzaam. hij doet zich voor attent

  • Omdat bij veel mensen weinig bekend is over (Verborgen) Narcisme is een actie gestart “Narcisme nader bekeken voor slachtoffers”-petitie.nl. Deze kun je tekenen voor betere herkenning en erkenning van Narcisme, in de hulpverlening, rechtspraak en onderwijs. Het is de bedoeling dat de petitie in april 2018 zal worden aangeboden aan de Tweede kamer.

   • Wat n goed initiatief!
    Ben benieuwd hoe dat verder gaat.
    Ik heb het voor het eerst benoemd bij mijn psycholoog en verzekeringsarts uwv. Ja het is wel goed om er veel meer over te publiceren en zeker over al mijn symptomen vanuit narcistisch misbruik wat begon in mijn eerste levensjaren. Na deze “prachtige” bedekt narc leer ik mijzelf of meer mijn eigen pathologie beter kennen.
    En steeds weer de vraag aan mijzelf stellend; welke narcistische trekjes had of heb ik zelf?
    Ben ik het?
    Om dan weer in te zien; ohh pfff nee gelukkig niet. Dat ik sommige narc eigenschappen had…ja…die mogen wegwezen!!!
    Ik hoop ooit mijzelf te kunnen vinden
    Ik ben héél benieuwd naar mij
    Als n moeder die uitkijkt en verlangt naar haar te ontmoeten en omarmen
    Ik hou van je dappere lieve prachtige mij

   • Ik doe mee ik ben er ook slachtoffer van geworden door zijn handelingen werdt t mijzelf bijna fataal en de hulp die ik nu heb is absoluut niet de juiste hulp ik wordt totaal niet gehoordt ze lopen hier mijn kamer plat en ik ga er nog verder aan onder door.. Ik wou dat ik m.n medelotgenoten tot steun kon zijn helaas werkt t tegen mii hoe meer ik met ze omga hoe meer ik. Niet aan mezelf werken kan. Plus bij mij wordt de stress meter erger en erger trek echt niets meer. ze luisteren wel en ze doen er niets mee je moet zelf zodanig mee werken met alles en dat op commando euh hallo hoe duidelijker moet je hier zien dat niets werkt hier. Voor hun telt mijn gezondheid niet daarvoor moet ik ook meewerken. Ik moet juist dat soort mensen keihard ontwijken want ik wordt hier afgedwongen mezelf rustig te houden ..dat terwijl ik juist heel veel drukte nodig heb in plaats van rust.

  • Fijn te lezen Emilia en dat je ook anderen erop attent maakt. Iris site prima, Kim’s met tips is m.i. een aanrader. Kim belicht m.n. de effecten en wijzen wat er volgt op concessies of afspraken, e.a. zaken.

   Sterkte en succes. En liever de kerstdagen alleen in je bed dan wachten in angst.
   Mirjam

  • Dag Emilia,

   Nu ruim 2 jaar verder.
   Hoe gaat het met je?

   Vorig jaar juni met een rondreis door de Balkan, ervoer ik dat ik nog niet volledig los ben van het narcisme door de chauffeur/reisleider (ik reis normaal en groupe) die me ten overstaan van de hele bus, en niemand die stelling durfde nemen, voor schut zette en buiten de groep om, me apart nam en met dreigementen me heeft doen isoleren.
   Gevolg : reisbureau liet mij terugkeren. Geen kosten ervaren. Wrs. door 8 mensen die er last van hadden en anders naar huis hadden gewild. Ondanks dat ik op dag 2 al had aangegeven : ik wil naar huis en bied mij een andere reis aan.

   Betreffende chauffeur gaat nu in febr 2019 na 40 jaar functie met pensioen.
   Ik sta nog steeds in twijfel, stuur ik mijn verhaal naar reisbureau of laat ik voor wat het is?

   Maw. narcisme achtervolgt je tot in lengte van dagen.
   Ondanks, zoals met Trump en Rutten, dat ik er af en toe om moet lachen.
   En het betreur dat anderen (politici, medeburgers, artsen, therapeuten, etc.) geen notie hebben wat (ex) omgang met een narcist teweeg kan brengen.

   Ben heel benieuwd hoe ver Ingrid en Kim (letmereachwithkim) je hebben gebracht.

   Metta,
   Mirjam

 2. Dag Emilia,

  Dank je voor je berichten en ik ben zo blij dat je WEL luistert en kijkt op de je vermelde sites.
  Ook mijn N. liever met een kleine n. … (smile) was de man van mijn dromen al 52 jaar lang. Maar pas 1,5 jaar geleden zijn we na zijn zoektocht (van 30 jaar, en na 2 huwelijken zijnerzijds, waarvan ik zijn n. patroon exact in kaart heb gebracht, en ook steeds heb benoemd …) zijn we een relatie begonnen. De spetters vlogen eraf. We waren als pubers ondanks onze 66 en 71 jaren, in hoge draaimolens boven de stad, absurde reizen in noodtempo’s.
  Hoe ver ga je met me mee Mirjam denk ik achteraf. En van zijn kant (achteraf gezien) maar aftasten waar ik wel en niet gevoelig voor was: geen materiele of geldelijke aangelegenheden, maar wel mensgevoelige aangelegenheden, en daar heeft hij me op gepakt.

  Net een vette boete voor 25 km te hard rijden met alcohol op, en nu nog naar het OM vanwege het alcohol percentage. Schatting euro 1200- 1500 euro …. Maar die verdien ik gemakkelijk terug als ik zie hoe vaak ik ziek was door oververmoeidheid, racete tegen de tijd in, cadeaus kocht als compensatie uit liefde voor wat hij voor mij deed, en weigeren te teren op zijn zak.
  En de kosten waar ik voor bespaard ben gebleven, want soms denk ik : hij heeft achterstallige betalingen ondanks zijn praktijk en beloofde gouden bergen, waar ik gelukkig niet gevoelig voor ben.
  Zijweg zei eens : pak een n. in zijn portemonnee, daar zijn ze gevoelig voor.
  In het begin hij 2-3 x meer voor huishoudelijke uitgaven, later niets meer. Volbetalende vliegtickets, dure hotels waar we alleen een uurtje in vertoefden om de bagage anders in te delen, terwijl ik alles systematisch en praktisch al had voorgepakt.

  Letmereach en Iris en stichting Zijweg (die mensen als lotgenoten bij elkaar brengt. Ik heb 1 contactpersoon waar ik me erg goed bij voel dankzij iemand ook van Zijweg die meende dat dat een betere match was, ik ben er erg blij mee om even te kunnen sparren of leunen die eea 98% na 20 jaar heeft verwerkt). Zijweg werkt ook landelijk, ook voor vrouwen/mannen die fysiek en mentaal worden mishandeld (fysiek val ik gelukkig niet onder, ondanks mijn fysieke aangelegenheid behoorlijk heeft geleden door het gedrag van deze mr. n.)
  Je ziet aan de ogen en je hoort aan de stem van de n. wanneer hij aan het liegen is, ie is dan als metaal, vlak, ogen koud en/of wezenloos.

  Gemompel, tegenstellingen in zijn beweringen, lieve mensen, man en vrouw, let erop.
  Emilia, veel sterkte gewenst.

  Mijn drankgebruik neemt al af hoor. Godzijdank.
  Metta,
  Mirjam

 3. Wat zo erg is van zo,n narcist is dat alles wat ik doe, al verkeerd is. Hij zegt dat ik in zonde leeft, voor Hoer speel en ik in de hel zal komen zodra ik niet zijn woorden aan neemt en zegt bijv. de bijbel goed te kennen. Hij vind dat hij eenmaal alles bij het rechte end heeft. Op zijn werk had hij de voorman zodanig weggepest zodat die met burn out thuis kwam te zitten. Hij kwam stralend binnen dat die voorman nooit meer terug mag komen en hij het overneemt. Vervolgens heeft hij MBO diplomas en volg dan een kaderfunctie om cursus te volgen.zijn motto, wat hij van zijn vader heeft geleerd, een baas moet zich gedragen als een hoofdpersoon. Indien de anderen dwars gaan doen, kan het slecht aflopen. Het gevaar is dat er ontslag volgt, of een boete zal krijgen. Voor de rest kon hij goed over geld praten. Hij lijkt heel beschaafd voor de buitenwereld zodanig dat hij geloofd word in plaats van ik. Hij toonde zogenaamd spijt dat hij in een dronken toestanden een ravage heeft aangericht en huilde krokodillentranen om alles goed te maken. Gelukkig bleef ik voet bij stuk houden. Hij kan gewoon zijn spullen pakken en oprotten. Hij manipuleerde me zelfs dat indien zijn vader er achter komt wat hij bij mij uit heeft gevreten dat hij een pak slaag kan krijgen. Misschien heeft hij dat ook verdiend. Zijn vader en moeder wonen meer dan 100 km ver van hem vandaan voor hun de bestemming kunnen bereiken. Hun gaan echt geen energie insteken op hun leeftijd om voor hun zoon op te komen. Ik zat gevangen en nu kan ik mijn vleugels uitslaan. Ik kom binnen in me eigen huis, geen gemopper, gevloek en gecommandeerd. Alles is rustig. Ik kan gaan en staan waar ik wil.

 4. Ik heb vandaag een eerste gesprek gehad met een psycholoog. Dat was heftig. Alles wat me overkomen is de laatste 44 jaar kwam weer in alle hevigheid naar boven en ik heb zitten janken als een klein kind. Wat heeft het jarenlange samenleven een impact op je! De rest van de dag is er van alles door me heen gegaan. De vraag “had ik niet maar gewoon moeten blijven en maar zien er het beste van te maken” dringt zich steeds weer aan me op. Er zijn allerlei redenen waarom dat zo is. Ik heb bijvoorbeeld gesolliciteerd naar een baantje voor twee dagen per week. Ik ben 68 maar nog heel goed in staat om te werken en bovendien wil ik gewoonweg nog wat doen in mijn vak. Wat ik nooit gedacht had gebeurde, ik werd uitgenodigd voor een gesprek en maandag hoorde ik dat ik kon beginnen. Toen ik dat hoorde was ik erg blij, maar mijn gevoelens zijn inmiddels veranderd van blij naar bang, bang dat ik het niet zal gaan redden. Verstandelijk gezien zeg ik dat dat onzin is, maar mijn gevoel zegt dat ook dit me niet zal gaan lukken, omdat die vent, ondanks dat er geen contact meer is, nog zo’n impact op me heeft, zoals hij ook in eerdere gevallen, simpelweg door zijn houding, mijn vreugde steeds weer heeft weten om te zetten in onzekerheid. Wat moet ik hiermee? Het is waarschijnlijk mijn laatste kans om toch te laten zien dat ik wat waard ben.

  • Lieve Mieke,
   Tijdens het lezen van jouw verhaal kreeg ik wel kippenvel en dat had meerdere oorzaken.
   Ik herkende je gevoel van onzekerheid, je twijfels, je neiging naar blijven hangen in je comfort zone, nu je op de drempel staat van je nieuwe fase. Ook het koppelen van deze gevoelens en je reactie aan je narcist, en ook het feit dat je rationeel en emotioneel de dingen (weten = 1 en voelen =2) zo ervaart als jij doet, herkende ik helemaal..

   Je vraagt je af wat je hiermee moet.
   Hoewel ik de wijsheid niet in pacht heb denk ik dat je weet dat het antwoord in jou zelf ligt 🙂 Je bent zo goed als je kunt bezig los te komen van die etter, door je therapie en door je initiatief tot solliciteren. Ga zo door!
   Je bent volgens mij heel sterk, anders had de narcist je niet uitgezocht (hij vond in jou wat hij niet heeft…)

   Loskomen? Misschien gebeurt het nooit.
   Uit eigen ervaring weet ik heel goed dat het geestelijk loslaten ongelofelijk moeilijk is. Acceptatie van hoe dingen gingen geeft je op termijn vast mentale rust.
   Als je daarnaast een mindset voor jezelf kunt bewerkstelligen waardoor je echt voelt/weet dat het NIET AAN JOU lag, ben je goed op weg.

   Geef de narcist niet meer ruimte dan nodig, bij het verwerken van al je ervaringen!
   Dat verdient hij niet.
   Geef jezelf de tijd om te rouwen (zo lang als jij nodig hebt!) en de ruimte te zoeken die jij nodig hebt om te worden wie je altijd al was.

   Opnieuw vertrouwen krijgen in zowel jezelf alsook in anderen, is, vind ik, één van de moeilijkste dingen in de “post-narcistische” periode 🙂

   Het bedrijf waar jij nu bent aangenomen heeft dat vertrouwen al in jou. Laat hen nu zien dat ze dat goed hebben ingeschat, je verdient dit!
   Hierdoor zal jouw eigen zelfvertrouwen ook groeien.
   Ga ervoor, heel veel succes en denk aan jezelf!
   .
   Met vriendelijke groeten,
   Karin

   • Dank je wel Karin. Ik heb veel aan je woorden. Ik heb nu mijn eerste werkdag er op zitten en het ging heel goed. Ondanks dat ik bijna 5 jaar er uit ben ging alles weer alsof ik het gisteren jjog deed. Dat stukje zelfvertrouwen heb ik dus weer een beetje terug

  • Dag Mieke,

   Aanvaard die baan, maar denk ook aan je energie om je verwerkingsproces af te maken.

   De baan geeft je afleiding, waardering, en doet je eigen zijn terugkeren.

   Probeer je werk te doen, misschien low profile zodat je genoeg voor je proces over hebt.

   Door niets te doen was ik 6 maanden doodziek. Nu zit ik in een studie en een leesclubje. Net genoeg om weer het eea op te pakken, afleiding, andere mensen, waardering, soms ook miseres aan te horen wat maakt dat je niet de enige bent.

   Zojuist een autobiografie cursus gedaan. Ik dacht om te leren schrijven. Het heeft me zoveel andere dingen gebracht. Een van de beste therapieën ooit door deelgenoot gemaakt te zijn van de andere verhalen. (deels met antroposofische invloeden, geweldig, en niet zweverig).

   Sterkte
   Mirjam

 5. Weet je, het gevolg is dat een narcist die de bons heeft gekregen een eigen verhaal van maakt. Dat zijn partner vreemd is gegaan en er zelf om vroeg om bijv een pak slaag te krijgen. Of zegt beticht te worden van kindermisbruik of verkrachting. Erger nog, beticht worden zijn ex partner gewurgd te hebben. Dat heeft ook een impact op mijn werkplek, wsant anderen die juist naar hem luisteren zouden toch onderhand kunnen weten dat de narcist toch niet zijn karakter blijft verstoppen achter een zogenaamd onschuldig maskertje.

  • Dag Marina,

   Ja wat mijn “‘Narcist”‘ verteld heeft weet ik niet maar wel dat zijn vrienden ageren met bv. jij bent de stalker.
   In ieder geval ze draaien alles om.

   Toen ik alle spullen veilig had gesteld en de zijne teruggegeven, zei hij : ik heb nu even een time out nodig maar wel een paar maanden. Maar je moet het niemand vertellen. Pardon?
   Zijn nieuwe slachtoffer had in mijn gevoel nog niet volledig toegehapt.

   Stapje voor stapje in 2 weken tijd heb ik alle knoppen dicht gedraaid.
   Maar wel al 7 maanden opgebrand en doodziek geweest.

   Ja dat onschuldige, iedereen vindt hem toch zo n lieve man. Voor de buitenwereld maar het geniepig binnendringen bij de partner is pas achteraf zichtbaar.

   Mirjam

   • Mirjam, wat mij verdriet doet is dat ik in een kerkgenootschap zit en hij net doet alsof er geen haan naar kraait. De oudste van de gemeente kwam mij vertellen hoe ik leven moet, wat de bijbel ons geleerd heeft. Ja, maar ik zit er niet op te wachten dat de oudste die dader het hand boven zijn hoofd hield. Bovendien zat die narcist in de gemeente God te prijzen tijdens het zingen en thuis te drinken van alcohol. Hij keek mij na de dienst fel aan wegens de preek over de 10 geboden en de verslavingen em tevens naasten lief hebben. Bovendien kon de de oudste niet er tegen dat ik een eigen mening heb per email en hij zich bedreigd voelt. Opbten duur lijkt het erop dat de narcist zijn zin krijg zodat ik uit de kerkgenootschap weg word gestuurd in plaats van hij zelf. Ik mag toch ook privacy hebben, of heb de narcist het recht om vrij rond te lopen?

  • Beste Marina,

   Mijn N. deed ook zo religieus in het kader van zijn moeder (overleden toen ze 102 was, 3 jaar terug. Ik was ontroerd door het bidden voor en na de maaltijd en het handen vasthouden). Toen de beëindiging in zicht was realizeer ik me nu, niets meer bidden noch handen vasthouden van samenzijn.

   Kijk op de site, ik weet niet hoe je engels is, maar LetmereachwithKim (oa 30 dagen kalender maar zij geeft veel verwerkingsprogramma’s, gratis) maar misschien kun je wat van Iris site copieren en die ouderling dat laten lezen wat narcisme inhoudt. Of stukjes, wat hem inzicht zal geven.

   De N. zal altijd winnen, omdat hij goed praten kan. Ik acht ze de onzichtbare criminelen van de samenleving, want het is bijna onzichtbaar (verborgen/hidden narcist) en geniepig integrerend wat ze doen. N. kunnen liegen of het gedrukt staat. Politie, rechters, advocaten prate ze om.

   Ga desnoods naar een andere kerkgemeenschap. Die ouderling is ook maar beperkt. Effe slikken, het duurt even maar als hij niet goed reageert op de geschriften van de narcist die jij hem geeft, is hij geen knip voor de neus van zijn gemeente waard.
   Sta erboven.

   In liefde,
   Mirjam

   In het begin van mijn relatie, mind you he was 72 jr, had ik soms het idee dat hij alleen zichzelf sexueel aan het bewijzen was en ik zei hem : ik heb het gevoel dat je me verkracht en geenszins je liefde ervaar. Hij was zwaar beledigd.
   Ik mis je tederheid, of lieve woordjes. (alleen of hij het nog kon …..)

   • De N. zal altijd winnen, omdat hij goed praten kan. Ik acht ze de onzichtbare criminelen van de samenleving, want het is bijna onzichtbaar (verborgen/hidden narcist) en geniepig integrerend wat ze doen. N. kunnen liegen of het gedrukt staat. Politie, rechters, advocaten prate ze om.

    Hier zit wel wat in, alleen dan wat mij betreft de hij vervangen voor een ‘zij’.
    Het is een bizar fenomeen om te maken te hebben met een natcistisch persoon: ze houden geen rekening met de ander en wanneer je geen rekening houdt met haar: heb je geen respect.
    Schakel vervolgens nog een andere cultuur er bij, Turks in mijn geval, plus feit dat ze als enig kind was opgevoed en alles kreeg of werd gegeven aan haar (princessen-houding), vindt werken ineens vies, en daar zit je dan: 3 kids. Volledig geindoctrineerd. Ze kreeg weliswaar alles v haar ouders, maar mocht toen ze 16-21 was nergens naar toe.
    Totdat ze 40 was geworden en ineens los gaat, drinken wordt, flirt, vreemd gaan etc. En uiteindelijk weten ze t zo te draaien, dat de ander de schuld heeft aan scheiding.
    Geduld moet je hebben heb ik gemerkt en uiteindelijk overwint het verstand, ook bij de kinderen. Maar inderdaad, ondertussen lijkt het alsof ze overal mee wegkomen en vele professionals als rechter, veilig thuis, ze trappen er in, uit onervarenheid denk ik.
    Blijf bij je zelf en denk aan je eigen opvoeding en probeer je eigen leven op te pakken en te doen wat jezelf wilt.

   • Ik kreeg een email van de kerk gemeente dat ik niet aan heilig avondmaal mee mag doen omdat ik een andere partner heb. Maar die is lief voor mij en niet zoals mijn ex. Ik kreeg nog wat gewetensvragen van de oudste van de gemeente over dingen uit de bijbel. Heb je er goed aangedaan de relatie met R te breken wat God niet wou hebben? Besef je wel hoeveel pijn je R mee deed? En was het wel goed om een nieuwe relatie te nemen terwijl jullie man/vrouw relatie hebben? Dat zijn de gewetensvragen die de oudste niet vanuit zijn eigen vroeg maar vanuit mijn ex verloofde. Hij wil me terughebben terwijl hij drommels goed wist wat hij mij heeft aangericht. Maar hij veegde zijn straatje schoon en schuif de schuld naar mij toe. Door mij is iedereen tegen hem, hij heeft geen vrienden en is alles kwijt. Nou, hij heeft anders 5 jaar lang van mij geprofiteerd. Hij bleef elke dag bij me slapen met zijn C pap als excuus te gebruiken voor zijn slaapapneu, en dat zijn vorige partner is overleden en schulden heeft achter gelaten, vervolgens speelde hij de baas in huis zoals zijn vader dat ook deed, geef mij overal de schuld, mijn zoons mogen niet meer komen en verdere contacten uit sluiten en vervolgens veel zuipen en agressief gedrag. Maar hij zei dat hij het deed omdat ik vreemd gegaan was naar zijn zeggen. Ik ben niet met hem getrouwd. En die oudste van de gemeente moet zich niet mee bemoeien. Ik snap niet waarvoor hij in de leugens gelooft van een huichelaar die een narcist is en alles goed weet te verbergen.

  • Nog even Marina,
   Narcisten hangen enorm aan hun imago. Daarom willen ze niet dat je het openbaar maakt. Wrs heeft hij je ouderling al omgepraat. Zijn wraak is jou zwart te maken.
   Helaas, ze stellen zich niet onder behandeling. Ze staan boven alle wetten. Trek je eigen plan ipv er tegenin te gaan.

   Bedenk dat de narcist je nodig heeft om iemand te kunnen zijn. Hij zuigt je leeg en maakt je verward (zie gaslighting hoe ze dat doen, wrs in het engels, je zult het vast begrijpen).

   Karin in een antwoord gef er een goede reactie op. Weet even niet nav wie.

   In liefde,
   niet die van God, sorry,
   die laat ons dobberen, maar geeft wel dat op ons pad wat we aan kunnen. En als je er niets mee doet wordt de uitdaging steeds groter.
   Soms zeg ik tegen God, nu is het genoeg, geef me wat rust.
   Alleen op een voetstuk zetten, neen, we moeten zelf iets ondernemen, God zit in ons of we zijn God (afhankelijk van de religie). Zonder Veroordeling naar de schepper.
   Mirjam

   • God is liefde. En hij wilt ook dat je naasten lief heb, zelfs je vijanden. Wat nou ook zo makkelijk is bij narcisten met bijbels lezen omdat als een middel te gebruiken om macht en chantage te plegen zoals er bv staat, als je de vijand niet lief heb of vergeeft, zal God jou overtredingen ook niet vergeven. Net als er lied werd gezongen van, als er vergeving is zal genezing zijn. Zo danig om de slachtoffer schuldcomplex aan te praten en zelf zijn handen in de lucht in de kerk gemeente om God groot te maken. Omdat ik geopereerd ben aan me voet kan ik nog niet naar de kerk. En een voordeel alleen is dat ik mijn ex ook niet zie. Maar God veroordeelt niet. Hij wilt dat geen mens verloren gaat. Natuurlijk kan ik mensen vergeven maar daarom is het beter los te laten zodat ik niet teveel energie in hoef te steken en geen prikkels meer voel. God maakt geen onderscheid. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk.

 6. Hallo allemaal,
  Waar een wil is, is een weg. ook zijn er obstakels. Ga niet altijd vanuit dat hulpverlening helpende is. Ze kennen het Narcisme niet zoals wij het kennen.
  Ze zeggen en denken te weten maar ze weten het niet!
  Daar zou verandering in moeten komen.
  We hebben allemaal een sensor gekregen en je zult ongetwijfeld er weer een ‘ontmaskeren’. Onze lijdensweg waar we allemaal uitkomen of uitgekomen zijn, maakt ons sterk.
  Ben als het ware in een eigen onderzoek belandt naar het wel en wee in het handelen van een narcist en hoe hij dit gedaan heeft en heeft kunnen doen.
  Zaken boven gekomen van jaren en codes machtiging id belasting aangevraagd zonder ik het wist zo ook aardig gaat vast staan hij met mijn zoon ook heeft gedaan.
  Ik ben nu mijn zoon van 23 kwijt maar kan op afstand zien hoe het bij hem gaat,
  de werkwijze in land der kredieten, stookgedrag, liegen enz.
  Ik ben bezig met cursus Particulier onderzoeker. Het zal niet makkelijk worden en hoop dat het mij lukt en wil daar wat mee doen.
  Je zult zelf hoop moeten doen maar alleen gaat niet altijd.
  Ik heb al wat mensen iets kunnen meegeven in het wel en wee van digitale weg en alles kan wat je v mogelijk zou kunnen houden.
  Narcisten zijn werkelijk tot alles in staat.
  Tip: niet met convenant en maak je huiswerk al voor scheiding, maak kopieen v polissen enz. Maak eerst je huiswerk en zorg up to date naar advocaat.
  Heb al enige discussies gehad met mensen die denken zus moet en in werkelijkheid ligt het anders. Wij allen weten wel beter.
  Aanmaak politie dossier is belangrijk.
  Het opstapelen iedere keer maar weer. Eens loopt zo iemand tegen de lamp.
  Ik accepteer niets van een narcist en zeker niet dat er van mijn identiteit gebruik is gemaakt.

  • Tja, ik word ook niet geloofd dat mijn ex een narcist is. Hij word zelfs woedend als er over hem word gepraat. Het ergste is dat hij dingen over mij liep te verzinnen wat niet klopt. Hij beweert een hoge beroep te hebben met een kaderfunctie die hij volgde. Maar ik ben al 3 weken verder en ik heb toch wat rust kunnen vinden. Hij dacht dat het niet goed met me gaat als ik alleen achter blijf. Maar eerder het tegendeel. Het gaat goed met mij en kan mijn eigen boontjes doppen. Gezien het feit dat ik eindelijk in mijn huis zelf mag beslissen wat goed voor mij is en wat niet.In ieder geval heb ik geen last van zijn drinkgelag, rook en zijn luidruchtige stem en harde muziek

   • Opvallend dat je dat zegt van dat beroep en dat voor jou moeten zorgen. Dat was bij mij namelijk ook zo. Mijn ex beweerde dat ik fysiek in een zodanige conditi e was dat ik het niet alleen zou kunnen redden. En raad eens wat? Ik heb nu zelfs, op mijn 68ste, een baan voor twee dagen per week

 7. Beste Marina
  Het is spiegeltje spiegeltje aan de wand.
  Alles wat hij over jou zegt zegt hij over zichzelf.

  Ze horen je quasi geinteresserd helemaal uit en leren zo je zwakhen kennen. En die proberen ze op je uit.
  Word je boos dan zal het steeds weer in een nieuwe vorm op tafel komen.
  Word je niet boos dan zoeken ze iets waar je wel gevoelig voor bent.
  En verkneuteren zich dan telkens weer.
  Pak een n. In zijn portemonnee. Daar houden ze niet van.
  Ben je een kuis persoon dan is het leuk jou boos te krijgen door je als hier te bestempelen.
  Ben je gevoelig voor geld dan zal hij je daar op pakken.
  Probeer het heft weer in eigen hand te krijgen.
  Vertrek bij die kerk in waardigheid. En wijs de kerkeling op zijn tekortkoming . Onder 4 ogen.

  Succes

  • De deelgemeente is een samenkomstkerk waarin dan dienst word gehouden en ik ben bang omweg gestuurd te worden als mijn ex leugens verzint over mij. Straks krijgt de narcist zijn zin. Her ergste is dat hij mij in de schulden zal steken en ik niet met vakantie meer kan. Hij doet er alles aan om mij kapot te maken in zijn voordeel. Hij loog dat hij bij de instantie zit voor alcoholverslaving dat hij stopt met drinken om af te vallen. Maar daarvoor moet hij naar de diëtiste gaan. De instantie voor de verslaving doen daar niet aan. En mijn kinderen mochten van hem niet komen en loog hij tegen de oudste van de dienst dat ik bullshit aan het vertellen ben. Door hem zou ik niet naar de dienst mogen. Maar de ambtsdragers mogen mij toch niet zomaar eruit zetten? Ik ben toch geen crimineel?
   Wat ook het toppunt is, hij ging gewoon naar de deelgemeente om daar mooi weer te spelen en met zijn handen omhoog mee zingen. En vervolgens had ik de oudste uitgelegd hoe de relatiebreuk is ontstaan. Bovendien veroordeelde hij mij dat ik 3 keer relatie had met een verkeerde man, twee anderen hadden geen geloof en de derde is alcoholist en een narcist. En toen ik de waarheid in een mail zette had hij gelezen en vond dat ik maar hoort te luisteren naar de regels van de gemeente kerk en degene die overtreding heeft gemaakt was mijn ex. Een omgekeerde wereld dus.

   • Tussen de regels door voel ik enorm veel frustratie, woede en onmacht.
    Logisch, want het is niet te bevatten dat iemand waar je van hield zich zo gedraagt.
    Je ziet het gebeuren en je ziet wat hij met zijn narcistische gedrag veroorzaakt.
    Iedereen in je omgeving krijgt een ander aspect te zien van hem: bij de ene speelt hij slachtoffer en de ander hoort zijn “mooie” verhalen over vermeende geweldige acties op het werk (waar hij, volgens hemzelf, ongetwijfeld een grote rol in had) en weer een ander zal zijn “sociale kant” vooral zien.

    Het is een kameleon, die zijn rol kiest o.b.v. hetgeen hem op dat moment het best uitkomt of wat hem het meest zal opleveren. Ze doen niets zomaar, hoewel ze dat altijd zelf zullen ontkennen, als je er naar zou vragen.
    Ook is het bijna altijd zinloos anderen te willen waarschuwen voor zijn gedrag; mensen zien eenvoudigweg zijn ware aard niet, omdat er weinigen zijn waar hij die aan toont.
    Dit gedrag van hem gaat niet veranderen.
    Het enige wat jij daar aan kunt doen is je eigen perspectief veranderen.

    Je weet dat hij kwaadspreekt over je en het is logisch dat je dat wilt weerleggen; het geeft een enorm groot gevoel van onrecht.
    En dat het jou zo raakt is precies het bewijs voor hem dat je nog in zijn macht bent. Hij zal immers via zijn contacten bij de kerk wel e.e.a. horen over jouw reacties en gedrag.

    Als JIJ echter ZELF weet dat het een leugen is, dan kun jij jezelf zonder problemen aankijken in de spiegel. En je kinderen kennen je ook langer dan vandaag; heb vertrouwen in hun vermogen tot oordelen en in hun gezonde verstand!
    Ik weet waar ik het over heb, want heb het ook meegemaakt.
    Het kost energie en tijd om dit te gaan inzien, maar het lukt je vast.

    M.b.t. de kerk:
    Vraag jezelf serieus af: heeft het (willen) horen bij deze kerk überhaupt nog een positief effect op jouw leven?
    Zo ja: wegen die positieve dingen op tegen de negatieve ervaringen, waar je nu zo hard mee geconfronteerd wordt?
    Wil jij serieus, ten koste van jezelf, horen bij een gemeenschapskerk die zich zo opstelt zoals ze nu doen?
    Confronterend misschien, maar als je die vragen voor jezelf beantwoord hebt, kom je absoluut weer een stapje verder in dit deel van je proces van ontgroeien en herstel.

    Blijf proberen je rustmomenten te pakken, om je eigen batterij weer op te laden en je gezonde verstand te kunnen blijven aanspreken.
    Hopelijk heb je – een paar is genoeg – mensen die je als klankbord kunt gebruiken, of die je in ieder geval praktisch kunnen helpen.

    Probeer in stapjes/delen te denken, dan houd je het misschien wat overzichtelijker voor jezelf.
    Ik wens jou en je kinderen veel sterkte en wijsheid, komende tijd!

   • Geweldige reactie karin dit klopt helemaal. je kinderen zien het echt wel en de rest zullen misschien later schorvoetend bij je komen met ‘sorry ik zag het niet’. Zelfde meegemaakt met vriendenkring maar voor mij was het vertrouwen in ze weg. Was er maar 1 die me wel geloofde en dat was zijn oude zakenpartner… Tja die zag de puzzelstukjes. De waarheid komt vanzelf, blijf sterk x

   • Beste Karin, jij schrijft dat je kinderen het zullen begrijpen. Dat is niet altijd zo. Mijn zoon heeft volledig met mij gebroken omdat ik de scheiding doorgezet heb. Hij vind dat zijn vader niet voor zich zelf kan zorgen en vind dus dat ik niet weg mocht gaan maar moest blijven, ondanks alles. Ik heb daar veel verdriet over en vraag me elke dag af of ik misschien toch niet de juiste beslissing heb genomen.

 8. Controle en je afhankelijk van ze maken . Dat is de opzet .
  Dan alles waar jij in gelooft afbreken (via gasligting).
  Zie 30 dagen kalender van LetmereachwithKim. Het steunt en helpt.

 9. Ik heb een hele goede tip voor iedereen die met een narcist te maken heeft of te maken heeft gehad. Kijk eens op YouTube naar de video’s van Petra Joy van Deijl te vinden onder NARCISME. Heel verhelderend uitgelegd waar wij met ons allen in zijn getuind en kapot door zijn gemaakt.

 10. Hij is vandaag nog een keer geweest. Hij toonde zijn goeie kant en speelde op mijn gevoel in dat wij samen hadden opgebouwd. Dat is ook zo. We waren 5 jaar samen en de eerste 2 jaar waren er niet veel problemen. Ja met zijn vader die heel bemoeizuchtig was en de baas speelde. Hij was bang voor zijn vader. Hij heeft wat foto,s gemaakt van Billy, de kater. We hadden hem samen gekocht bij de dierenasiel. Dat waren leuke momenten. Maar ik moet sterk blijven. Hij komt voorlopig even niet in mijn buurt. Ik zit onder de medicijnen om tot rust te komen. Ik heb veel van hem gehouden. Maar hij moet het niet moeilijker maken dan het is. In feiten is het stil in huis. En dan komen er klappen en herinneringen naar boven. Maar al die jaren was ik eerder een verzorgster geweest dan een partner. Hij dronk niks anders elke avond bier van 8% en valt hij in slaap wegens zijn slaapapneu. De longarts zei ook dat alcohol zijn slaapapneu zou versterken. Maar hij was eigenwijs. Ik ben net zo goed verdrietig dan hij. Ook hij heeft goeie kanten. Vooral de liefde die hij me gaf maar tevens ook een mes in me rug als het om een klein dingetje ging, wat mij juist teveel energie kost.

 11. Gelukkig dat er meer over geschreven wordt zodat mensen zich in dat beeld herkennen en dan vallen de kwartjes op hun plaats . Er zijn maar weinig artsen en therapeuten die hier in thuis zijn in dit onderwerp en herkennen de symptomen niet altijd even goed. Ze denken dan dat er iets anders aan de hand is. Ook zeggen ze dat mensen die in sociale beroepen werken het niet herkennen en denken dat er intern iets met hun is waardoor zij weer denken van daar ik voel mij niet bij begrepen. De werkelijke oorzaak wordt niet herkend van hun klachten. Van waar komt het vandaan? Het ergste is dat ze nog denken dat er iets met jou aan de hand is waardoor het in stilte onopgemerkt kan doorgaan. .Het lijkt wel een doolhof of een labyrinth waar je in terecht gekomen bent.

  Wat ik ook erg vind is dat mensen in de buitenwereld denken dat de narcist wel een vlot iemand is en dat ze wel behulpzaam zijn, en gezellig maar binnen vier muren zijn ze dat helemaal niet maar het tegenovergestelde. Ik hoop dat hun licht weer gaat schijnen voor mensen die hier mee te maken hebben gehad en dat ze voor zich zelf kiezen. dat je er onopgemerkt zo in terecht kunt komen. Hersenspoelen en indoctrineren en brainwashen wat je waarneming kan gaan vervormen. Vooral dat het ook andere narcisten kan aan trekken als je niet weet waar je mee te maken hebt en dan de flying monkeys niet te vergeten en de enablers. Er mogen nog wel meer specialisten komen die thuis zijn in dit onderwerp zodat het liefst kan worden voorkomen en dat anderen weten wat er speelt en aan de hand is.

  Je zit als een gijzelnemer vast en die sluit je af van sociale contacten in de buitenwereld en maken uit waar je je geld aan moet uit geven en aan wat en dat je niet kunt rekenen en dat je je niet kunt redden en dat je psychische problemen hebt en pathetisch decadent en grillig en gretig bent en overdrijft en dat je plat en ordinair bent en onverzorgd bij zou lopen en aanvallen op uiterlijkheden en dat je niets van je zelf hebt en dat je geen instinct hebt en geen ruggengraat en geen sociale vaardigheden hebt, en geen contactuele eigenschappen hebt. Het zit vast in je beliefsystem en het zit in je geloofssysteem om er zo over te denken en bent gebrainwashed. beinvloedt en je waarneming is vervormd,en op den duur ga je dat geloven en dit gaat in je onderbewustzijn werken .Het lijkt wel witchcraft en zwarte magie om ongekende macht te hebben over een individu. Sociaal afgesloten van de buitenwereld waar de ontwikkeling stil lijkt te staan. Het is een vreemde gewaarwording dat je met andermans leven verweven bent. Op internet hebben ze het over de red flags zoals lovebombing en futurefaking en victimblaming en blameshifting traumabonding trangulatie en smearcampaigns met flying monkeys en enablers en no contact gaan of als het niet anders kan grey rock met de narcist. Ik hoop dat er meer over gedoceerd wordt en ook op universiteiten bij artsen in de opleiding want hoe meer we hier over weten des te minder macht zij hebben om door te gaan met hun vernietigende werk. Als je het hier over hebt vinden sommigen het erger voor zich zelf dan voor diegene die het aangaat. Wat in hun toilettasje zit schijnt nog belangrijker te zijn dan het leven van die ander. . . . .

 12. Hoi. Ik ben nu 17 jaar uit een lange relatie met een narcist die door forensisch psychiater ook als psychopaat is gediagnostiseerd. Ik ben therapien gehad in de best gerenommeerde settingen van NL. Maar mijn eigen basisvertrouwen en identiteit heb ik niet meer teruggekregen. Als je 12 jaar gemindf*ckt wordt, komt dat is blijkbaar zeer moeilijk weer in orde. Met medicatie hou ik mijzelf op de rit. Therapie heb ik opgegeven.

  • Nog zo jong nog en nu al een beschadiging opgelopen? Was die man behalve een narcist ook een loverboy? Indien je verliefd ben op zo’n iemand maak het je kwetsbaar. Ik zelf was 15 en heb ook zoiets gehad. Hij was 18 en gedroeg zich ook als een arrogante kwast. Bedenk Sjaan, er zijn altijd mogelijkheden om weer er bovenop te komen. In ieder geval, je kan er altijd over praten. Dit proces heb je wel even te gaan, door zo’n lummel die jou gewoon verminkt heeft op een geestelijke wijze. Ik wens je veel sterkte en een goeie toekomst.

 13. Vreselijk…ik ben zelf opgegroeid met een zeer narcistische vader en merk nog dagelijks dat dit mij enorm gevormd heeft. Ik moet zeggen dat dit mij ook wel sterk gemaakt heeft maar dat verhalen van narcistische mannen en relatie/kinderen mij enorm raken. Omdat het zoveel pijn kan doen….Mijn moeder is keihard aan de kant gezet toen ze niet meer meeging in zijn wens maar is na jaren opgekrabbeld tot een zeer stabiele en sterke zelfredzame vrouw! Ze heeft zich kunnen ontwikkelen en ontplooien zoals ze nooit in de relatie met mijn vader had gekund.

  Gelukkig heb ik al een heel aantal jaren (vanaf m’n 21e, ben nu 32) een stabiele relatie maar sinds een paar jaar de onweerstaanbare aantrekkingskracht gevoeld richting narcistische mannen (daarvoor nooit! Heel gek, ik denk zelf dat dit komt omdat mijn vader wegging toen hij begin 40 was (midlife) en ik nu ook in de fase kom dat ik mannen van die leeftijd interessant vind). Ik weet dat ik gelukkig word van mijn huidige partner die lief, empatisch en zorgzaam is maar ik ben toch gezwicht voor een man met narcisme. Een affaire gehad (waar mijn man van wist, we zijn al zo lang samen dat we elkaar wel de vrijheid gunnen om anderen te ontdekken) waarbij ik meteen door al het geslijm, zijn woorden die niet “echt” voelden en het naarstig willen “binden” van mij prikte, maar het toch een soort verslaving leek dat ik mezelf machtig voelde omdat ik zijn streken (her)kende en daar ook op kon anticiperen en hem precies kon vertellen wat hij wilde horen. Het voelde vertrouwd, de aantrekkingskracht voelde lekker en ik was altijd op mijn hoede waardoor ik geen verliefde gevoelens voor hem kreeg. Maar ik heb wel gemerkt dat mijn aantrekkingskracht ook wel deels voortkomt uit het hebben van medelijden voor deze mannen…Ze zijn zo leeg en contstant op zoek naar ” iets” wat die leegte moet opvullen, hebben zo de focus op materie en willen vooral begeerd worden. Ik heb geprobeerd bij hem een knop in te drukken om naar zichzelf te kijken, ook in zijn relatie met zijn vrouw maar ving meteen bot als ik ook maar iets deed in een richting waar hij “geen zin in had’.
  Het heeft maanden geduurd, we hebben seks gehad (hij had grootste verhalen over zijn prestaties maar de praktijk was OK maar zeer zeker niet de beste seks ooit ;-)) en ik voelde haarfijn aan hoe ver ik bij hem kon gaan.

  Maar die loze woorden, beloftes en vooral de oppervlakkigheid van ons contact begon me steeds meer tegen te staan. Af en toe gebruikte hij zelfs dezelfde zinnen, net een robot die op een autistische manier contact maakt en leek ook vooral macht over mij te willen houden door afspraken uit te stellen en te cancelen. Van de week was ik er klaar mee en toen hij een verhaal afstak over een vorige verovering toen kon ik mezelf niet meer inhouden en heb ik hem verteld dat ik een minnaar wil die echt voor mij gaat, liefde voor mij voelt en ik geen zin heb in iemand die maar met alle winden meewaait qua soort vrouwen maar weet waar hij voor staat en naar handelt. Meneer meteen beledigd natuurlijk en gaf aan een adempauze te willen. ik heb aangegeven dat ik dit begrijp maar verder niks meer van hem vernomen. Voor mij niet verrassend omdat ik hier zelf op aangestuurd heb maar zo typisch. Meteen gekrenkt in zijn ego. Ergens vind ik het ook wel sneu voor hem maar door deze ervaring weet ik dat deze mannen ECHT niet te helpen zijn…hoeveel geduld, liefde en begrip je ook voor ze hebt. Ze missen iets waardoor ze enkel en alleen met zichzelf bezig zijn en je enkel zien staan als je ze naar de mond praat en precies doet wat zij willen. Alsof je een lege huls bent zonder mening. Naar mijn mening zijn ze dit eigenlijk zelf.

  Ik ben blij dat het contact nu verbroken is, het zou mij niet verbazen als hij over een tijdje weer contact opneemt alsof er niets aan de hand is en hoewel er bij mij wel een beetje een soort van verslaving zit om zo’n man te willen ” redden”, voert de boventoon nu wel echt dat het nooit om MIJ zal gaan maar altijd om hem. Iets waar ik niet gelukkig van zal worden.

  Dankbaar ben ik dat ik dit met medeweten van mijn vriend heb kunnen en mogen ontdekken. En vooral om hoe hij is.

  Sterkte voor de vrouwen die dit lezen!! Het zal niet voor niks zijn dat je op deze website zit. Vertrouw op jezelf!!!! Wees sterk!!

  Liefs

 14. Ik zit midden in een aanval……Mijn nieuwe vriend en ik zijn bijgestuurd met vreselijke gevolgen….Door beiden exen die elkaar gevonden hebben en 4 van onze kinderen tegen het convenant in bij zich houden…….net een film waar ik in zit……….Einde is nog lang niet in zicht en ik maak mij zorgen om onze 4 kinderen……Geen woorden meer….

  Twee eilanden….

  De leegte is compleet, nu ik weet….
  Dat jullie ziel op dat ene eiland is…
  Mijn ziel dolend op het andere eiland….
  En nu er geen brug meer is….
  Het krakende, zenuwslopende gemis….
  Zielverwijdering dat is wat het is….

  Nathalie

 15. ongelooflijk toch he!
  ik ben net drie weken uit een relatie met een narcistische vrouw. De relatie heeft drie jaren geduurd en in wat een drama is deze beeindigd!
  Ik leerde mijn ex kennen op een avond uit. de eerste maanden liep het redelijk tot ik meer en meer het gevoel kreeg dat ze mij,wanneer ze gedronken had vooral,meer en meer begon te kleineren. daar kwamen dan ruzies van en uiteraard was het altijd mijn fout geweest.

  het kleineren ging dan over hoe blij ik wel niet moest zijn met een vrouw als haar,haar familie die zeer veel beter dan de mijne was. ook had ik volgens haar geen vrienden,niemand mocht mij,haar kinderen moesten me niet,terwijl ik nu nog een fantastische band met haar kinderen en broer heb.

  ze heeft me ook meermaals bedrogen terwijl ze mij altijd verweet dat ik vreemdging.
  zou moeilijk geweest zijn want ik kwam nog amper buiten. ik zat volgens haar ook te veel op sociale media,ook maar mee gestopt dan. ben ook een jaar gestopt met alcohol drinken omdat ik echt dacht dat het allemaal mijn fout was.

  heeft natuurlijk ook niet geholpen, dit is maar een klein tipje van de sluier van hetgene ik met dit monsterlijke vrouwmens heb meegemaakt. nu gaat ze me overal zwart maken,er is 1 positief ding aan,ik heb haar nog amper gehoord de laatste drie weken!

  ik voel nu vooral veel woede en hoop dat dit weg zal gaan….

  • Dag run

   Er is een 30 dagen kalender van what to do en what not to do.
   Het helot. Site: letmereachwithkim.
   En info iris Koops.

   Bij mij was er alleen ongelooflijk verbazing dat iemand zo geniepig penetreert in je leven. En je opzettelijk verwondt, subtiel maar meedogenloos. Ik was mijn hele fundament en zelf kwijt. Maar nu 11 maanden verder weer terug in mikn kracht. Creativiteit middels een verbouwing heeft me mikn zelfvertrouwen weer teruggegeven. Ik noem dat mijn Santiago de compostela wandeling.
   Veel sterkte.
   Maar bedenk ook dat ze jou heeft uitgekozen omdat je kracht intelligentie en empathisch bent. Dat ontbreekt de narcist. Op nieuwetijdskind zag ik een goed artikel over narcist en de overeenkomsten met het slachtoffer en de eneegie die je uitzendt om slachtoffer te worden. Het artikel werd me toegezonden.

   Het beste.

  • Ja, zo gaat dat bij zulke mensen. Mijn ex dronk en gaf mij ook overal de schuld. Tevens begon hij de andere exen die hij heeft gehad zwart te maken. Hij was zogenaamd bang voor een ex die met een mes zwaaide en beweerde dat zij borderline heeft. Hij verstopte zich enkele weken in de bunker. Later bleek hij dat verhaal verzonnen te hebben. En gaat hij zielig lopen doen dat ik hem met een stok geslagen had. Dat zei hij dus verkeerd want me broer sloeg zijn eigen met een stok aantal jaren geleden.En dan is opeens zijn vader die hij in kwaad daglicht stelde waardoor aantal vrouwen van hem wegliepen.Hij beweerde dat zijn vader hem leerde roken en drinken. Hij was toen hij 8 jaar was zwaar mishandeld met een vishengel omdat hij te laat thuis kwam van een verjaardagsfeestje. Zo kan hij een hoop bij verzinnen. Wat had hij een rot leven gehad, dat ik het 5 jaar bij hem ook moest lijden onder zijn drankzucht, egoïsme en ook nog agressief gedrag. Exen met narcisme kunnen klieren. Maar ik negeer hem zoveel mogelijk. En dan iemand op me afsturen en geslacht doen dat ik hem in de steek laat. Ik heb 3 maanden een lieve partner die heel lief voor me is.

 16. Ik zit in de nachtmerrie van mijn ex die ervan overtuigd is dat ik verborgen narcisme heb. Hij beweert emotioneel door mij mishandeld te zijn. Dat moet al mijn familie, buren etc bekend worden gemaakt. Die gaan nu mij allemaal scherpe vragen stellen. Ze trappen gewoon in zijn leugens.
  Hoe stop ik dit?

  • Hoi Aika,
   Ik raad je van harte aan om mijn boek(en) te bestellen, zodat je weet wat verborgen narcisme echt is en inzicht krijgt hoe je uit dit systeem kan komen. Wat vaak gebeurt is dat mensen met narcisme hun (ex)partner aanwijzen als de dader en narcist. Omdat hij jouw hele omgeving probeert te beinvloeden is het zaak afstand te nemen. Probeer je niet te verweren, vaak worden de manipulaties dan erger. Dit is complexe problematiek, waarmee je (helaas) niet volstaat met een rijtje tips. Ik verwacht dat je veel aan mijn boek(en) zal hebben. Ik ga er ook uitgebreid op in hoe jezelf overeind kan blijven. Dat is het belangrijkste.
   Veel sterkte!
   Iris

  • Dit noemt Jan Storms de “psychopatische omkering”. Het is je reinste projectie. Helaas stinken veel omstanders, zelfs soms je meest dierbaren, hier in!! Dát is dus ook het levensgevaarlijke van psychopathie/zwaar narcisme. Ze zijn vaak ware meestermanipulaten én leugenaars. Ze trekken verhalen uit de context of verzinnen ze ter plekke met zoveel overtuigingskracht en tranen…ware topacteurs kunnen het zijn! Zelfmoorden door slachtoffers ook worden er door gepleegd! Pas op!!! Verdedig je niet en iedere smartphone heeft een opnamefunctie van plm 3 kwartier. Verzamel opnames en bewijzen! voorzover je moet werken met zulke types. Leer hoe je met ze om moet gaan. Is het je baas…zoek een andere baan. Geloven vrienden of zelfs familie of volwassen kinderen de psychopaat, geef ze het boek van Jan Storms of Iris en zeg verder niks of nauwelijks wat. Blijven ze je ondanks dat slecht behandelen of krijg je zelfs de “Silent Treatment”? WEGWEZEN!!!
   Spendeer geen seconde meer aan mensen die de dader wensen te geloven. Zonde van je tijd!

 17. 49 en eindelijk ontsnapt aan mijn ‘pa’ de narcist. Kou en honger heb ik bij hem geleden. Mijn moeder heeft hij kapot gemaakt maar hij was het slachtoffer. Naar mijn broer kijkt hij niet om want die is geestelijk gehandicapt doordat hij mams sloeg terwijl ze 7 mnd zwanger was. Gelukkig heb ik geen kids, niet omdat ik niet wilde maar omdat zijn genen niet doorgegeven mogen worden. Eindelijk is het juist omschreven hier! Eigenlijk wist ik al dat hij fout was op het moment dat mijn halfblinde hondje de aanval inzette op zijn kuiten.

 18. Wow, dat is herkenbaar want zo’n hondje had ik ook… hij waakte al onder mijn wieg… hij haatte mijn familie… op al mijn jeugdfoto’s staat hij ook… wat een vals kreng zei iedereen… voor mij de liefste en de enige op de wereld toen… wat een zware taak voor zo’n klein hondje… nooit een dag vrolijk, altijd zorgelijk, dat zie je zelfs op die foto’s… ruim 16 jaar oud geworden, gelukkig voor mij!
  Ook gelukkig voor mij dat mijn narcistische familie niet door heeft gehad dat hij voor mij opkwam want dan had ik hem zeker niet mogen houden…
  Coby

 19. Op dit moment is de komische serie ‘de Luizenmoeder’ erg populair. Een fragment uit (volgens mij) de eerste aflevering laat naar mijn idee heel goed zien hoe de (gestoorde) communicatie tussen een narcistisch persoon en haar slachtoffer eruit kan zien. Het gaat om de scene waarin juf Ank tegen een van de vaders van Rianne ‘GERUSTSTELLEND ANTWOORDT’ dat het toch helemaal niet erg is dat het meisje twee vaders heeft, als reactie op een van de twee vaders aan wiens ( op zijn beurt) verbouwereerde reactie te horen was dat hij juist dacht dat ze even daarvoor toch net kritiek impliceerde op zijn homo relatie + vaderschap door de manier waarop ze het benoemde.
  Ik wil juf Ank niet van narcisme betichten 😉 , maar zulk soort kromme, vreemde verdraaiingen van wat er werkelijk door haar bedoeld wordt en daarna de emotie die oorspronkelijk aan HAAR toebehoorde, maar die zij niet rechtstreeks durft te uiten i.v.m. het taboe op discriminatie, vervolgens ontzettend gewiekst bij het slachtoffer weet op te roepen en diegene tenslotte met grote verbaasde, onschuldige ogen bijna ontsteld terechtwijzen dat zijn heftige reactie toch niet nodig is, want ‘dat is toch helemaal niet erg, twee vaders???’ is voor mij een subliem voorbeeld van hoe het in de communicatie met een narcistisch persoon (mis) kan gaan. En in deze serie is het erg grappig, maar leef je jaren met zo’n moeder, vader of partner, dan is er niks lolligs aan!

  Je moet dit fragment zelf bekijken om te VOELEN dat hier iets niet klopt. Zou je het aan een derde navertellen, dan zou die misschien zeggen: maar ze zei toch niets onaardigs?? Ze was juist ontzettend begripvol.
  Daarom pleit ik altijd voor zulke voorbeelden waarmee narcisme invoelbaar kan worden gemaakt, het maakt mij daarbij niet uit waar ze vandaan komen. 🙂

 20. Je komt nooit verder dan een ‘ja maar…’of het is net of je ‘met een bol wol vecht, je krijgt het niet helder en je komt nergens’…
  Voor slachtoffers heel herkenbaar, dat van die bol wol heb ik eens ergens gelezen, toch is het niet uit te leggen aan derden…
  Met voorbeelden wel (hoop ik).

  Er staat op dit moment iemand terecht, een familielid heeft een boek geschreven, dat boek staat in mijn ogen vol met voorbeelden hoe gesprekken en ontmoetingen verlopen met iemand met een ernstige vorm van een NPS, toch is er twijfel bij velen…

  Zodra iemand die in mijn ogen beschermd moet worden en/of de ogen geopend kom ik met ‘lijstjes’ van deze site of uit de boeken van Iris, draag ze bij me op papiertjes net als de ‘bol wol uitspraak’.

  Het ‘waarom doet een narcist wat hij doet’, de extreme eigenliefde van de dader zal met deze voorbeelden sneller duidelijk worden!
  Succes allemaal.
  Groetjes van Coby

  • Inderdaad Coby, het is met woorden aan derden, maar ook (qua besef van de ernst van het misbruik) voor het slachtoffer zelf, bijna niet helder te krijgen wat er gevoelsmatig bij ditzelfde slachtoffer wordt aangericht in het contact met een narcist. Dit maakt het bewust beleven en verwerken van het trauma ook zo ontzettend moeilijk.
   Zelfs lijstjes maken het voor mij uiteindelijk gevoelsmatig niet zo heel veel tastbaarder. Het zijn en blijven woorden. Pas als de interactie (op gevoelsniveau )beschreven of getoond wordt, lukt het mij me te verbinden met de oorspronkelijke situatie.
   Ik denk dat elk gezond mens bewust of onbewust wel ‘jeuk’ krijgt van de handelswijze van juf Ank- de meesten zullen als reactie gaan lachen en daarna is het uit hun systeem. De vraag echter wat er gebeurt wanneer je als kind dag in dag uit wordt blootgesteld aan dergelijke disfunctionele, beschadigende communicatie, zullen de meeste mensen niet eens tot hun bewustzijn willen toelaten. Het is zo tegennatuurlijk en vernietigend voor iedereen die er mee te maken heeft, de dader incluis (al lijkt dat oppervlakkig gezien niet zo) dat ieder weldenkend mens zich terecht zal afvragen waarom mensen zulk soort gedrag überhaupt zouden vertonen en zij zullen daardoor dan ook de realiteit ervan in twijfel trekken. Ik noem het altijd anti-leven wat narcisten doen. Het absurde van het hele verhaal is echter dat het echt bestaat.

 21. Wilde reageren ik zelf denk dat ik verliefd ben geweest op narcistische vrouw heb sinds afgelopen zaterdag de deur dicht gedaan hoop ik
  Ik hou zo ongelooflijk veel van die vrouw dat ik jaren lang t verkeerd gezien heb
  T begon super leuk we deden veel leuke dingen na een tijdje kwam ik erachter dat alleen haar kinderen er toe deden en mijn kind telde niet mee .ik spraak haar daat op aan maar dat was niet zo
  Verder eiste ze totale controle ze vertrouwde me niet moest alles verantwoorden zelfs mail contact met mijn ex vrouw .t.b.v mijn kind waar ik tot afgelopen jaar super contact mee had vergat ik dat was ik de leugenaar en onbrtrouwbare vent ben aan mezelf gaan twijfelen kwam niet meer uit mn woorden en was dus de leugenaar
  We kregen veel ruzie en ik werd dan ook echt gek
  Dan werd t contact verbroken om na een paar dagen weer contact te hebben en alles was weer goed maar de controle begon er langzaam weer in te komen mijn vrienden familie waarschuuwde me erzo voor en probeerde me weg te trekken ze kwetste me x op x mijn werk was minderwaardig mijn kind deed er niet toe ze wilde een vent die haar aan kon mijn ex was slecht allemaal dat soort dingen
  Mijn eigenwaarden zelfvertrouwen is helemaal weg eet slecht sport niet meer en weet t niet meer hoop dat iemand mij tips geeft hoe mijn gevoel slijt want ik hou nog steeds van haar en bang dat ze me zo weer oppakt en neer zet waar zei wil

  • Hoi Vincent,
   Bedankt voor je bericht. Je laatste zin is heel duidelijk, je zegt dat je bang bent dat ze jou zo weer oppakt en neer zet waar zij wil. Zo heb je narcistische mishandeling eigenlijk heel goed samengevat. En tegelijk geeft het aan hoe belangrijk het is dat jij je helemaal los van haar maakt, de controle over jou en je leven (en je kind) weer terugpakt. Omdat dit om een heel complexe vorm van mishandeling gaat, is het moeilijk om uit haar web te komen. Ik raad je van harte aan mijn boek (en) te lezen, op deze website vind je op de pagina boeken hier meer informatie over en ook veel reacties van lezers. Als je namelijk de macht die ze over jou had/heeft gaat begrijpen dan kun je je hiertegen wapenen. En ook de positieve gevoelens (die je ook voor haar hebt) worden dan duidelijk. Zij heeft jou gebonden en het is essentieel dat je uit die binding komt. In mijn boek lees je hoe je dit voor elkaar krijgt. Twijfel niet aan jezelf en weet dat je hier weer uit kan komen!
   hartelijke groet en sterkte,
   Iris

 22. Mijn partner wilt me beschermen tegen mijn ex die ook narcisme heeft. Bij bepaalde bijeenkomsten probeert mijn ex toch contact met me te zoeken. Hij beweert dat hij mijn partner zeer goed ken en slechte invloed op me zal hebben. Mijn partner legt mij in de watten volgens hem en zodra ik helemaal afhankelijk van hem word dan zal mijn partner mij gevangen nemen in mijn eigen huis. Ik weet dat mijn partner mij vrij laat. Ik zelf trek me terug van mijn ex en hou de boot af. De zaak om gaan lopen draaien dat hij mij niet mag bellen en ik hem zelfs belt. Ik heb de ingesproken stem van hem bewaard. Mocht er nog meer bedreigingen zijn, dan laat ik het aan mijn partner horen.

 23. Hoed je ervoor niet Zelf narcisme te gaan vertonen! In ieder mens zit Iets van narcisme. Wie gelooft je dan nog of Wie zou jou dan nog willen steunen of beschermen!

  WEG WEZEN MARINA En loslaten. Creeer iets nieuws in je leven waar je vreugde aan ontleent! Al gaat al je spaargeld eraan.
  Ik ken je via de verhalen inmiddels een beetje. Zonder (ver)oordeling. Maar ik ben bang dat je ex en nieuwe partner van hetzelfde soort zijn. Excuus voor mijn ongevraagde mening.
  Vlgs mij ben je te snel in een nwe kooi gestapt. Begrijpelijk msar ik houd mijn hart vast en gun je zoveel meer.
  Open je oren en intuitie . Of tel rationeel 1 plus 1 op.
  In liefde mirjam

 24. Het is allemaal zo waar en herkenbaar. Ik lees veel op deze site en telkens lees ik weer nieuwe dingen, maar het is onmisbaar deze kennis om er uit te komen. Ben stappen aan het maken om los te komen, maar zonder de informatie was ik niet waar ik nu ben. Erg fijn, dank je wel Iris voor de uitgebreide informatie. Ik hoop snel verdere stappen te kunnen maken.

 25. Ik zit al 15 jaar in een relatie met een narcist
  En elke weer stink ik er weer in terwijl ik echt niet achterlijk ben. Mijn leven is elke dag stress, wat gaan we vandaag weer krijgen, Hebben veel mee gemaakt zijn dochter overleden 9 jaar geleden aan een ongeluk op slag dood 22 jaar was ze 1 week heeft hij gerouwd terwijl ik nog helemaal in de war was maar dat interesseerde hem niet werd nooit naar gevraagd .
  2 weken geleden gingen we naar spanje, 2200 km met de auto. Hadden daar een huis met zwembad gehuurd mooie plek . Tot op zaterdagochtend hij een hartaanval kreeg heb de ambulance gebeld vraag niet hoe ken geen Spaans maar hij kwam. Hij lag beneden op bed kreeg Hartfilmpje en was zeer slecht
  Oké dacht ik hij moet naar alicante daar was nog plek, Onder tussen een tas ingepakt paspoorten ziekenfonds kaart portomonee alles in huis dicht gedaan deuren ramen die nog openstonden
  want ging mee in de ambulance, tot dat ik me zelf zag nee heb me pyjama nog aan gauw wat aangetrokken. Ondertussen ook nog wat vragen beantwoord aan ambulance personeel die geen Engels spraken. Toen het hek nog afgesloten Zat ik hoor voorin in de ambulance.
  Met toeters en bellen naar alicante dat is een uur rijden. Daar aangekomen was hij ineens weg werd al naar de operatie kamer gereden. Oké ziekenfonds regelen zijn zoon bellen andere familie bellen
  Om het verhaal kort te maken.
  Meneer is gedotterd. 3 dagen intensive care. 2 dagen gewone afdeling.
  Mocht terug naar ons vakantiehuisje inmiddels zijn zoon ook naar spanje gekomen want die ging ons terug rijden.
  We zijn inmiddels thuis
  Nu komt het hij snauwt me af Had zijn medicijnen gehaald. Die waren niet goed volgens hem
  Bleek wel goed te zijn .En hebben al de hele week ruzie om dat hij mij de baas wilt zijn
  Geen dank je wel of wat heb jij het allemaal goed gedaan in spanje. Terwijl iedereen om mij heen zegt petje af.
  NU WEER MIJN GEVOELENS ZIJN WEER NIET BELANGRIJK
  Hij werkt al weer hij mag ff niet drinken maar doet dit alweer stiekem .
  En tot mijn grote verbazing zit meneer op sex sites
  Voel me zo klein, vernederd
  Maar dit gaat niet meer gebeuren ga nu heel goed voor me zelf zorgen
  INDERDAAD EEN NARCIST DENKT ALLEEN MAAR AAN ZICH ZELF
  EN DOET EEN ANDER HEEL ERG PIJN.
  Dit zijn een paar voorbeelden die erg heftig waren.
  Maar heb zoveel mee gemaakt met deze man 😢😢😢

 26. hay ook ik zit in een relatie van 25 jaar vast aan een narsist .
  is pas sinds we 6 jaar gelden zijn getrouwdt extreem tot uiting gekomen.is jaloers, beledigend ,wil dat ik weg ga en heb meerder ziektes reuma hartritme stoornis diabeta schildklier ( voor mij onmogelijk is woon in Spanje heb geen inkomen om weg te gaan ) hij zegt steeds vaker als het je niet bevalt dan ga je toch ! dan sta ik op straat!! heb geen huis of familie waar ik terecht kan in nl heb geen contakte met kids of familie ( door hem) ben radeloos wil graag weg !!had ik maar een caravan met een stukje grond dan kon ik hier blijven is beter voor mijn gezondheid ben aan het leren voor fotografin maar kan nog niet van dit leven , ik heb zelf vaker op het punt gestaan om me het leven te nemen kan niet meer!! heb al 2 keer met hart problemen in het zieken huis gelegen komt hij alleen even 10 minuten ondergoed brengen om dat ik daar na had gevraagd en is weer weg dan . want dagen niet tegen je praten net doen of je niet bestaat je negeren dat is niet menselijk meer heb geen auto alleen een fiets weet me geen raad meer. Mijn huurde van het huis weet van de situati af en zegt in GEEN GEVAL WEG GAAN maar hem buiten zetten kan ik niet hij betaald ja de huur .is wao er , ik sta wel in het huur contract maar ik kan niets betalen heb ja niets ! ben op zoek geweest voor werk bieden ze me een baantje aan als bediening voor 2 ,66 per uur nou ja daar kom ik ook niet ver mee . terug naar nl wil ik niet en kan ook daar nergens heen de sociale dienst zegt je moet eerst een vast woon adres hebben dan pas kan je eventueel een bijstands inkomen krijgen dus ook dat lukt niet . mentaal ben ik aan het einde huil dagen als hij er niet is , want als dat doe wanneer hij er is dan stel ik me maar aan ben niet goed bij mijn hoofdt! ik ben radeloos wat moet ik doen toch gaan , op straat staan of wat weet het niet meer kan iemand me helpen met advies?

  • De voorzieningen in Spanje zijn slechter dan in Nederland. Kan je niet naar een maatschappelijk werkster stappen om jou probleem proberen op te lossen? Want dat schiet niet op zo. Weggaan kan je altijd. Maar neem iemand die je goed kent en aan jou kant staat in vertrouwen. Anders ga je alleen meer in de put zitten. Mannen met NPS kunnen gevaarlijk zijn. Hun kunnen van je winnen en profiteren van jou kwetsbare natuur. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn. Ook in het ziekenhuis zijn er pastorale hulpverleners. Vraag of er een opvangcentrum is voor mishandelde vrouwen. Sterkte

 27. heb ook al alles geprobeerd geen mens wil of kan helpen hier neem maar een valeriaantje dan kom je tot rust zeggen een spycholoog afspraak duurt hier zo een 6 maanden . niemand ziet dat ik zo lijd hij is de perfecte huisman echt genood geen mens gelooft me voel me zo in de steek gelaten en eenzaam hebn niemand waar ik op kan terug vallen . had ik maar iemand die daad werkelijk daar was voor me en me kon helpen ben echt radeloos

  • lieve joan ik zit precies in hetzelfde schuitje.ben sinds 4weken zonder de narcist ..sinsdien verbaas ik me over het feit dat hij nu wel met mijn vrienden praat en zelfs mijn vrienden enkele dan,vertel dat ik de gestoorde ben in dit verhaal..wat ie natuurlijk niet verteld dat hij degene is die mij zo gestoord heeft gemaakt.echt kapot want ik ben geestelijk nog nooit op zo,n dieptepunt geweest als nu en je kan je ei niet kwijt want hij lijkt de perfecte man maar t.is een wolf in schaapskleding.ben er erg kapot van dat enkel van mijn vrienden er toch ingetrapt is en nu gezellig bij hem gaat eten.niet te geloven gewoon ….ik weet dat ook zei hetzelfde zal gaan krijgen en dat vind ik in dit geval dan ook haar eigen schuld .hij liegt al meteen ook bij haar ,maar ik mag wel blij wezen dat ie ze pijlen op iemand anders richt,heb in die 6 jaar zoveel verdriet gehad …..ik ben nu alleen nog maar eg pissig op mezelf dat ik het zover heb laten komen met deze naarling.sterkte joan word momenteel ook door mijn voormalige groepje bekenden genegeert zo zie ik het ..maar dat weerhoud me niet om nooit meer naar deze klootzak terug te gaan.en geloof me ben alles kwijt huis werk vrienden en mijn eigenwaarde alles heb ie afgepakt maar ik ben er nog..

 28. Deze website voelt voor mij als ‘thuiskomen’. Wat lees ik hier enorm veel herkenning! Ik vermoed dat mijn man hier ook last van heeft, en nu ben ik helemaal kapot. Ik ben er klaar voor om te gaan scheiden, dit trek ik niet meer. Het zal even pijn doen, maar ik moet. Ik moet vooral nu niet gaan toegeven aan zijn emoties, want anders weet hij mij weer in te pakken. Wat ik vooral heel erg vreselijk vind is dat wij enkel de waarheid kennen, en dat ze tegenover een ieder ander juist heel erg kunnen laten zien wat voor goede echtgenoot en vader ze zijn. Ik haat dit zo!!!

 29. Beste,

  Ik word door mijn ex-vriendin beschuldigd van narcisme.
  Ben hiervoor reeds in gesprek/behandeling gegaan maar ik blijk niet meer of minder narcistisch dan Jan Modaal.
  Echter heb ik met mijn ex twee kleine kinderen, en moeten we dus nog lang door dezelfde deur…
  En inderdaad, ik heb fouten gemaakt in mijn relatie…
  ik heb echt wel te lang, teveel gewerkt. Dag en nacht… in de optiek dat mijn gezin niks mocht tekort komen.
  Ik ben zelfstandig, heb me laten meezuigen door het goed draaien van de zaak.
  Rekende op mijn partner aangaande het gezin, terwijl ik werkte.
  Kwam ik dan thuis, was ik moe. Viel ik in slaap op de zetel.
  Na de breuk heb ik inderdaad met modder gegooid, niet netjes. Is nu ook gestopt.

  Anderzijds hadden we 1 grote moeilijkheid in onze relatie… Eerst woonden we in een mooi nieuw gebouwd huis dat ik verworven had voor onze relatie.
  Voor mij was dit het perfecte huis, maar mijn partner kon er geen thuis van maken.
  Dat huis werd verkocht, voor een woonst met loods (voor de zaak).
  Echter was deze woonst al 60jaar oud en waren er veel verbouwingen nodig. Mijn partner wou niet mede-eigenaar van de nieuwe woonst worden.
  Dat zorgde er natuurlijk voor dat ik voor alle kosten alleen moest opdraaien. Gaande van afbetalen aan de bank, tot de kosten voor renovatie. Je kan niet eindeloos lenen, dus alles wordt (nog steeds) met mondjesmaat verder afgewerkt.
  Er zat dus een dubbele standaard in onze relatie.

  Maar maakt dit me een narcist?
  Hoe kan ik dit beetje bij beetje terug goed maken, zodat onze kinderen niet de dupe hier van worden?
  Ik heb het nog steeds moeilijk met onze breuk, had een droom voor ogen, voor ons, ons gezin. Die droom ligt nu helaas aan diggelen…
  Had enkel het beste voor met mijn partner en gezin.
  Kan er echt moeilijk met om…

  Groetjes,
  Bart

  • Ik herken mij erg in jouw verhaal maar dan andersom, ik de vrouw en hij de hardwerkende man. Ik heb jaren lang wel alles geaccepteerd en onze kinderen alleen opgevoed, alles alleen gedaan en nooit ergens om gevraagd. Als kinderen groter worden ga je beseffen dat de vaderrol ook heel belangrijk is en je ziet hoe je kinderen daarin tekort schieten. Eigenlijk is het dan al te laat. Mijn besef was te laat misschien ook bij jouw vrouw en ik beticht mijn man ook van narcistisch gedrag. Hij kan zijn werk doen en zelfs zijn hobby en ik op de achtergrond kan alles regelen om het gezin draaiende te houden, als ik er wat van zeg is er alleen maar ruzie. En dat klopt natuurlijk niet omdat hij blij mag zijn dat ik aankaart waar het in onze relatie voor mij drukt. Ik sta ook op het punt hem te verlaten want ruziemaken is niet echt serieus aan een relatie werken. Het moet wel van 2 kanten komen en ik heb het idee dat ik (op de ouderwetse tour) erin meegegaan ben.

   Een narcist die zijn huis verkoopt omdat zijn partner wil verhuizen? Ik denk dat een narcist dat nooit zou doen, dat heeft met inlevingsvermogen te maken. Mijn man zou dat althans nooit doen. Misschien heeft je vrouw zich niet kunnen settelen in het eerste huis niet en ook niet in de tweede woning omdat de relatie niet goed was. Ik merk aan mijzelf hoe vaak ik de dingen in huis verander eigenlijk een innelijk gevoel naar de vraag om verandering. Met spullen is liefde niet te koop daar komt meer bij kijken. De vraag aan jou of je snapt waar zij verdriet om heeft en of je er echt voor je kinderen en haar kan zijn of dat je jezelf toch elke keer weer op de eerste plaats zet.

 30. Wat een haarscherpe omschrijving van narcisme. Op de een of andere manier vergeet ik ,of wil ik vergeten dat mijn man narcisme heeft. Totdat er weer een heftige destructieve tijd aanbreekt ,ik compleet genegeerd word ,dagelijks uitgescholden ,kortom wanneer hij weer een fulltime sadist is. En als hij eindelijk weer van zijn dagenlange woede af is , weer wat mens wordt denk ik pas , o ja waarom vergeet ik steeds dat hij een stoornis heeft.
  Telkens als ik denk dat het niet erger kan ,word het toch erger , de ruzies langer , zijn kritiek krankzinnig.
  En dan denk ik , zoals met deze horror kerst , ik ga weg bij hem.
  Maar ik zou niet weten hoe , er staat een huwelijksdatum voor mei , ik hou zielsveel van hem we hebben kinderen samen, en werk zelfs bij hem waardoor ik ook financieel afhankelijk van hem ben. Ondertussen ben ik nog maar een schim van mezelf , leef geisoleerd en wat ik zo erg vind : ik kan er niet meer zijn voor mensen die het slecht hebben , erg ziek zijn en hulp nodig hebben omdat al mijn energie naar deze zieke man gaat. Ik kan alleen maar hopen dat het lot me gaat helpen, en me wil verlossen van deze relatie die begon als de hemel op aarde en nu als een verstikkende hel is geworden.

  • Dag Lotje,

   Je hebt kinderen van en nu ga je eerdaags trouwen. Dan zit je volkomen in zijn web en kun je geen kant meer op.
   Je naam vraagt om een serieus grapje, je bent toch niet van Lotje getikt?

   Neem eerst een (relatief) kleine stap, cancel dat huwelijk. Een reactie zal niet uitblijven. probeer het pakketje voorzichtig uit te pakken, niet in een keer. In de trant van ‘Ik weet het niet, misschien dat we het nog even moeten uitstellen, ik wil toch wat meer naar mijn gevoelens kijken’.

   Achter de coulissen ga je je informeren over rechten die je hebt,
   achter de coulissen ga je bewijzen verzamelen (als hij tekeer gaat, neem opnames of schrijf iets van wat er gebeurt in een geheime agenda of geheim dagboek)
   achter de coulissen zoek een ander baantje, buiten zijn bereik om je zelfstandigheid terug te krijgen, als houd je nog zo van hem
   achter de coulissen zoek je hulp, zgn door naar een vriendin te gaan, je moeder, who ever.

   Oneerlijk, ja klopt, maar wat doet de narcist?
   Je hele energie aan hem besteden, probeer dat eens te minderen, en zie hoe hun vijandigheid toeneemt, hoe hij stilteperiodes gaat inlassen om je te kwetsen, hoe hij dan laat zien hoeveel hij (niet) om jou en de kinderen geeft, hoe snel hij op zoek zal gaan naar een ander, voordat je in die put van het kalf dondert, want hij haalt je er niet uit, of hij haalt je er alleen uit onder voorwaarde (gecamoufleerd verteld) zodat je nog meer voor hem gaat kruipen, totdat je 60 jaar verder bent, of dat niet eens haalt omdat niet leven gemakkelijker is. En wie zorgt er dan met zijn ‘ziekte’ voor jullie kinderen?
   Wil je de kinderen de afgrond insturen op welke wijze ook?

   Lotje, hij houdt die zaak van jullie niet draaiende zonder jou. Dus waarom zet je niet zelf (achter de coulissen) een zaakje op en open je eigen netwerk.

   Dán kun je je energie ook aan anderen en andere dingen gaan besteden en langzaam aan raak je onafhankelijk.

   Doen hoor, je kunt het! laat anderen dan de zakelijke afwikkeling doen (artsen, advocaten, notarissen, maatschappelijk werk) en laat je niet meer in met zijn emotionele chantage. Verzamel voldoende boekhoudkundige gegevens dat jullie een rendabel bedrijf hebben (achter de coulissen nog altijd) of misschien barsten jullie van de schulden (hij) die hij niet laat zien. Hem niet confronteren, anderen die niet emotioneel betrokken zijn.

   Succes, een goed voornemen voor het Nieuwe Jaar lijkt me.

   In liefde
   Mirjam

   • Hoewel laat wil ik toch een reageren op je reactie. Erg bedankt voor je betrokken reactie. Wat je schrijft klopt allemaal en is ook logisch gezien mijn situatie , maar ik kan het gewoon niet aan om me volledig los te maken van hem.
    Behalve mijn man is hij ook een soort vader voor me ( in de goede tijden vanzelfsprekend) ,de vader waar ik als kind helemaal gek op was en na de scheiding van mijn moeder niet meer mocht zien omdat haar hart gebroken was en ze totale toewijding van me eiste.
    Daarom was ik later in mijn leven zo blij dat ik iemand tegen kwam die als een verzorgende vader voor me was. Dat juist hij aan wie ik zoveel healing te danken heb me psychisch vermoord met tijden in de loop van 22 jaar.. Ik breek er mijn hoofd over dat iemand zo kan zijn. Ziek genoeg beleefd hij ws een goed gevoel aan het slecht zijn en macht hebben waar een normaal mens dat juist van goed gedrag krijgt.
    Ik probeer me wel degelijk voor te bereiden als het mis zou lopen, bedenk allerlei manieren om financieel onafhankelijk te kunnen zijn.

    Echter het ware losmaken van hem kan ik niet. De dagen dat ik het probeerde en de relatie verbrak lag ik ernstig depressief op bed ,niet meer in staat om voor de kinderen te zorgen.
    Het klinkt kil en ik heb er een schuldgevoel over ,maar ik hoop ooit op een bevrijding , gezien de wetenschap dat het niet beter als dit zal gaan worden en alleen maar lelijker ,duisterder , eenzamer ben ik blij dat hij 20 jr ouder is dan mij.
    Al zou ik in normale omstandigheden zoiets nooit gezegd hebben omdat hij nog steeds mijn alles is.

 31. 4 jaar geleden vond ik eindelijk de moed om weg te gaan bij mijn man. Ik was toen 8 wkn bevallen van onze dochter. Zijn woede, controle uitbarstingen waren tijdens mijn zwangerschap tot een hoogtepunt gekomen. Maar ik had het gevoel dat ik niet weg kon. Wat ging ik doen, alleen, zwanger,… wat gingen de mensen rond mij zeggen,.. ik hoopte zo dat hij na de bevalling zou veranderen .. stom… het werd nog erger omdat hij niet de aandacht kreeg die hij verdiende,… hij dreigde vaak met “ pak je koffers maar en ga, maar die kleine krijg je nooit meer te zien! Niemand gaat je willen. Ik heb als ik wil binnen een dag zen ander,..”
  uiteindelijk was het mijn Gyneacologe die me de moed gegeven heeft om te vertrekken. Ik ben nog steeds blij dat zij me liet inzien dat ik nu voor de veiligheid van mijn kind moest kiezen.
  Na talloze bedreigingen van zijn kant, gevolgd door de lieve woordjes en beloftes ben ik naar de politie gegaan. Daar werd ik doodleuk buiten gezet door een vrouwelijke inspecteur: mevrouw als we bij elk koppel dat ruzie heeft moeten gaan ingrijpen, dat is woord tegen woord, … Ik wist niet wat ik hoorde.

  Maar ik heb mijn leven in handen genomen, dankzij een fantastische psychologe.
  Vorig jaar kwam ik via een datingsite een man tgn. Waren nu bijna anderhalf jaar samen. Maar het is tot een breuk gekomen. Een van zijn argumenten was dat mijn rugzak te zwaar was voor hem… en dat de kans dat ik ooit zou veranderen wel klein was en dat hij zich al zoveel had aangepast,…
  Soms denk ik, ik heb me weer laten vangen door iemand die te vol is van zichzelf. Ik kreeg heel vaak het verwijt dat hij niet de aandacht kreeg die hij verdiende. Had het in het begin ook lastig als mijn dochter er was, want dan slorpte zij lijn aandacht op en bestond hij zogezegd niet meer. Is ook heel erg met zijn uiterlijk bezig ( militair)

  Ik vind heel weinig terug over de restletsels na emotionele mishandeling en de valkuilen in verdere relaties . Kan iemand me helpen?
  Ik vraag me soms echt af of ik steeds die types aantrek omdat ik van nature een zorgend karakter heb en te weinig mijn eigen grens bewaak.
  Jammer genoeg besef ik dat vaak te laat .

  • Hoi Kelly,
   Bedankt voor het delen van je verhaal. N.a.v. je vraag; in mijn tweede boek ga ik uitgebreid in op wat iemand ‘ontvankelijk’ maakt voor destructieve relaties en hoe je dit patroon kan doorbreken. In mijn beide boeken vertel ik heel veel over de impact van emotionele/psychische mishandeling en hoe je hiervan kunt herstellen.
   Sterkte met je proces! En wat fijn dat je zo’n goede psychologe hebt.
   Hartelijke groet,
   Iris

 32. Ik lees veel over hij maar kan het ook bij de vrouwelijke kant voorkomen. Ik ben al 2 jaar gescheiden met ex. Maar wat ik ook doe niks is goed. Ik regel een rooster zodat me kids kunnen zien wanneer ze bij mij zijn daarbij zijn we het eerst eens. Dan print ik hem uit en kort daarna plant zij het rooster om in haar voordeel met de boze woorden je ziet de kids weinig en anders stap ik naar de rechter. Met mijn ploegen rooster zie ik de kids 1maand 6 dagen en andere maand 8 a 10 dagen. Dit omdat ik na 6 dagen werken 4 dagen vrij ben. Nog een voorbeeld als ik het net niet red qua iets later zijn bij kids ophalen door verkeer a openbaar vervoer en ik regel dat oma de kids haald van school is het gelijk moet je met mij regelen. Ook eist ze dat me nieuwe vriendin maar op de kinderen moet passen. Ik moet ook aangeven wat ik eventueel in me vrije tijd doe zodat zij kan zien of de kids dan bij mij kunnen zijn. Ook voerts ze discusies waar de kids bij zijn of de kids mogen niks zeggen tegen opa’s en oma’s als zij een nieuwe vlam heeft. Ze belt iedereen van mijn familie ná of ze iets weten over mij of gaat op koffie visite bij moeder met als gesprek ik moeite met je zoon. Vroeger in onze relatie deed ik nooit goed moest haar meer aandacht geven aan de kids ik had nooit echt tijd om iets te doen met me vrienden. Daarna kreeg ik alle ruimte maar kort daarna verwijt ik doe te weinig met haar en kids. Ik had een psychisch probleem volgens haar dus ik moest hulp zoeken dus ik deed het. Anders was het dreigement ik verlaat je met kids als je het niet doet. Einde van onze relatie bleek dat ze al ruim 5 jaar vreemd ging met verschillende mannen. Maar dat verbloemde ze met van opleiding hier en daar en dan ff weekend rust voor haar. Ik kan nog wel meer noemen maar me punt lijkt wel duidelijk. Momenteel leef ik gelukkig weer en me huidige vriendin laat me vrij en ik merk nu dat ik weer kan leven. Maar nog steeds is de druk van me ex groot op mij.

  Mike.

 33. Mijn inmiddels echt vriend overlade mij met love bombing. Omg het was de man van mijn leven…geweldig. Maar snel begon ik te beseffen dat er dingen niet klopte maar niet de vinger op kon leggen. Achteraf hield hij dates erop na vanaf onze prille liefde. Wilde al snel mijn financiën weten. Vroeg na 2 maanden of ik hem geld wilde lenen. Vond mij een dom blondje. Alles wat sarcastisch opgemerkt werd was maar een grapje. Wilde graag met mij gaan samenwonen en samen oud worden. Moest wat meer afstand nemen van mijn kinderen en vrienden vond hij. Intimiteit was eenrichting en vulgair pornografisch. Zijn en mijn lichaam moesten op en top zijn. Oneffenheden op het lichaam kon niet. Als ik algemene opmerkingen had dan vond hij dat ik hem niet vertrouwde. Dode vogels want die waren nutteloos. Kon zelf niks en had bij alles hulp nodig. Heeft tussendoor diverse dates gehad. Ontzettend claimgedrag. Mooie woorden zonder daden. En dan nog twijfel ik of hij werkelijk een narcist is.

   • Ikke, een heel dun boekje van Marie claire van der bruggen, heeft mij geholpen in te zien waarom ik dit soort mensen aantrek. Het heet : het sprookje van de dood.
    Klinkt naar maar is dat verre van.
    Ook ik houd afstand van relaties, ook vrouw narcisten en zodra ik Iets herken, houd ik ze uit mijn leven.
    Het helpt. Geen uitleg, niets, gewoon contact verbroken houden of ik geef de voorkeur de vriendschap te beeindigen, klaar. Niets toelichten.

    Soms helpt het niet. Dan volstaat dat is mijn keuze, het voelt niet goed.

    Dan komen er toch andere ontmoetingen, misschien minder intiem of intensief maar gewoon gezellig.

    Probeer maar.

    Maar Het sprookje van de dood vertekd door een zieltje heeft mij inzicht gegeven en geen gejamaar.
    Wij doen het zelf en dat laat het sprookje zien. Heel liefdevol.

    Ennuh, schrijf je baam IKKE met vette letters en zeg het tegen jezelf voor de spiegel!😙

 34. beste Ikke, als het je een beetje troost mag zijn, je bent niet de enige, ik schijn ze ook aan te trekken. Erger nog, ik kan mijn ex ook gewoon niet los laten en laat me steeds weer paaien met mooie woorden om na korte tijd weer met de brokken te zitten

 35. Mirjam, dank je wel voor je lieve en duidelijke reactie en je tip. Ik ga dat boekje zeker lezen. Ik ben idd opgegroeid met enkele narcisten in mijn leven. Zelfs 1 van mijn vriendinnen was er één. Zonder uitleg heb ik haar idd uit mijn leven verbannen. Maar ik heb een vraagje, voel jij je dan niet alleen of eenzaam. Ik begrijp dat natuurlijk veel ligt aan je denkwijze etc. Je vertrouwt mensen niet meer toe dichtbij te laten komen. Hoe ga jij en anderen die dit lezen mee om?
  Alvast dank je wel voor eventuele reacties.

  • Dag Ikke,

   In het begin heb ik me heel alleen voelen staan. Omdat iedereen zo indruk van die lieve aardige geweldige (verborgen) narcist. En ondanks snel eruit toch ook heel lang ziek geweest, lees uitgeput door slecht slapen, dromen die iedere keer weer mijn stommiteit liet zien alsook mijn onbegrip dat iemand iemand zo kon misleiden en misbruiken. Ik vond een dagboekje toen ik 14 was en voor het eerst op hem verliefd werd (hij was 19), toen heb ik al eea opgeschreven, mei 1964, nu is het mei 2019 (relatie accuut beeindigd dec 2106 na 1 jaar en 3 maanden).

   De eenzaamheid is er soms met de feestdagen als ik om mij heen families bijeen zie komen of hoor dat ze naar families gaan. In mijn uppie bbq-en doe ik niet, want dan voel ik me zo’n verloren oude ziel voor zo’n hele schaal en het gekluns voordat ik het vuurtje aankrijg, als ik het al aankrijg, dus dan stap ik maar over op zo’n grilplaat voor op tafel

   Eenzaam voel ik me als ik eraan denk dat als ik straks in huis overlijd en niemand mist me, en ik daar 3 weken of maanden lig. Dat lijkt me vreselijk. Ik woon in een buurt met allemaal 2 verdieners, jonge kinderen dus zoals nu met de meivakantie of in de zomer is er niemand in de straat te bekennen.
   Ik ben hier op een leeftijd komen wonen dat je niet meer aan de rand van de zandbak zit of aan het hek bij de school, of met een hond anderen tegen komt (niet verantwoord naar de hond om nu uit egoisme een hond te nemen, en bovendien reis ik veel, ook niet eerlijk naar de hond om die bij deze en gene steeds weer te droppen en afhankelijk te zijn of de teleurstelling dat die ander ineens niet kan om welke reden ook ), dus via lezingen, leesclubjes, abonnementen ontmoet je wel mensen maar een vriendschap is anders dan dat je vroeger vriendschappen afsloot. Bovendien heeft mijn leeftijdscategorie kinderen en kleinkinderen en reeds hun eigen wereld waardoor agenda’s vol staan. En dat is gezellig, soms zelfs heel leuk.Je deelt een interesse en vaak erna ontstaan er gesprekken of je gaat samen of met een groepje iets eten of drinken. Lunchconcerten combineren met de markt, koor en uitvoeringen en even nagenieten met een enkele of een groep.

   Maar alleen fietsen, vreselijk, alleen wandelen, vreselijk, maar daarna voel ik me wel vaak ok, maar leuk???

   Vlak voor de herontmoeting met mijn jeugdliefde in 2015 had ik besloten dan maar gewoon te genieten in de vorm van een kluizenaar die allerlei leuke dingen doet. Daar had ik vrede mee.
   Toen kwam de jeugdliefde na ca. 50 jaar, en dat werd heel leuk. Even, want na 5 weken al uitgeput. Kort daarna de episode dat alles wat je zegt aan het twijfelen wordt gebracht, waardoor langzaam maar gestaag mijn fundament werd afgebroken door te veel inleving naar hem toe. Door te denken, als jij vindt dat die groene trui rood is, prima, en dacht, misschien is hij wel kleurenblind, of wanneer hij iets vergat, misschien heeft hij het begin van Alzheimer of Dementie, of als we gepland hadden naar Noorwegen te gaan hij 1 dag (koffers al gepakt, caravan van stal, ik haat caravans of kamperen) van tevoren zegt, zullen we toch maar naar Spanje gaan naar X want dat heb ik hem vorig jaar beloofd, enz.

   Ik hoop dat dit een antwoord voor je is Ikke. Deze dingen die je zelf kunt starten geven toch een stukje verbondenheid zonder dat je aan iemand vast zit en waar je samen voor een aantal uren gezelligheid en plezier van ondervindt. Soms ben ik verbaasd dat iemand waar ik bewondering voor heb, dan luidkeels van de fiets roept “‘Hallo Mirjam”‘
   of anderszins me staande houdt of een gesprek aan gaat over een interesse gebied wat ik niet van die ander wist.

   En dat zijn de krenten waardoor je fundament, je eigen waarde en vrolijkheid weer worden opgebouwd.
   Een probioticum 13 stammen deed mij laatst weer spontaan in huis zingen en gaf mij het gevoel weer gewoon even te gaan pianospelen, en ik dacht wauw, ik krijg mijn eneregie weer terug en ik word weer vrolijk ipv de negatieve benadering of voortleving.

   Maaaaaaar, ik heb nog wel steeds, als maar iemand riekt naar narcisme, hoe aardig ook, kap ik iedere mogelijkheid met diegene om aan een intenser contact te werken, man of vrouw. En als ik dan na dat moment verder kijk naar bv hun relatie of gedragingen, dan weet ik dat ik er goed aan deed en weer met zo iemand te maken heb. Ik groet op straat, koetjes en kalfjes, maar ben binnen max 15 min weer op pad en op hun uitnodigingen zeg ik, wie weet lukt me dat een keer (een loze belofte die helemaal niet bij me past). Maar omdat het naar alle waarschijnlijkheid volgens mijn intuitie een narcist is, voel ik me niet bezwaard. En dat is heerlijk!!!!

   Ik hoop dat je iets aan mijn verhaal hebt.
   Hervind je zelf, begin bij jezelf.
   Eenzaam maar niet alleen, zou ik liever zeggen, alleen maar niet eenzaam. Op een enkel moment na.

   Het allerbeste,
   je kunt het,
   Mirjam

   • Dank je wel Mirjam voor jou antwoord. Ik vind het moeilijk om in contact te komen en merk een giga dikke muur die ik heb opgebouwd. Ik hoop in de toekomst mensen toe te laten in mijn leven. Maar voor nu verrekte moeilijk en beangstigend terwijl ik er naar hunker om mensen om me heen te hebben. Tot nu toe ook niet weet hoe het anders te draaien. Eerst nog aan mezelf werken vrees ik.
    Warme knuffel van mij

 36. Zes weken geleden was narcisme nog een vage term in mijn leven. Langzaam begint het tot me door te dringen dat mijn leven verwoest is door twee narcisten.
  Vind het moeilijk om op deze site. Het is zo herkenbaar. Het voelt als Licht dat veel te fel is voor mij.
  Ook nu weer, stukje over dat ze hypnotiseren. Ik geloof dat als een narcistische aanval plaatsvindt ik in een soort trance raak. Te bizar voor woorden.
  Het boek van Iris heb ik inmiddels besteld.
  Ik ben zelf mijn ervaringen aan het opschrijven in de hoop dat er een boek van gemaakt kan worden. Voor mijn eigen verwerking maar ook om een bijdrage te leveren aan herkenning en erkenning.
  Narcisten zijn volgens mij kinderen die zijn blijven hangen in hun ontwikkeling. Fysiek zijn ze opgegroeid maar geestelijk en emotioneel achtergebleven. Narcisten spelen de volwassenen.
  Wij die verantwoordelijkheid durven nemen voor ons leven en onze persoonlijke groei; wij zijn de volwassenen!!

 37. Ik heb van de internist deze week de diagnose longkanker met uitzaaiingen in de bijnier en lymfeklieren gekregen. Hoe het traject verder zal zijn weet ik nog niet, wel weet ik dat ik alle armen om me heen kan gebruiken die er maar zijn, ja, zelfs van de narcist die 43 jaar mijn echtgenoot was. Tegen beter weten in heb ik hem dat ook laten weten en het antwoord was zoals voorspelbaar, koud, hard en onverschillig, hij liet me weten dat zijn armen er niet voor me zouden zijn. Om het nog erger te maken, mijn zoon heeft helemaal niets laten weten, hoewel hij wel op de hoogte is van de situatie, en mijn dochter laat het ook afweten. Nooit gerealiseerd dat zijn valse genen zover doorgedrongen zijn in mijn kinderen dat zij nu zo doen, wetende dat de kanker al uitgezaaid is en dus waarschijnlijk ongeneeslijk en dat hun vrouw/moeder er zeer binnenkort niet meer zal zijn. Zo is de situatie nu dus voor mij, voor alles afhankelijk van vreemden, instanties die zeer traag en moeilijk reageren, alleen in huis met mijn angsten en zorgen. De dagen zijn lang, de nachten verschrikkelijk. Ik kan alleen nog maar hopen dat het snel over is.
  Het resultaat van vele, vele jaren me steeds maar weer inzetten, slikken, eenzaamheid, ook binnen het huwelijk, ongegronde verwijten, vernederingen. Alleen achterblijven en alleen sterven

  • Hoi Mieke,
   Wat hartverscheurend is jouw verhaal😢. Hierdoor voel ik me zelfs machteloos. Ik hoop dat je enkele mensen om je heen creëert die er voor je willen zijn, beetje warmte, beetje troost, beetje van wat jij nodig hebt. Warme knuffel van mij en ik denk aan je😘

Geef een reactie