Je leven in eigen hand

Je leven in eigen hand – verder na narcistische mishandeling

Dit boek is een vervolg op het werkboek. Bij mij ontstond de wens om enkele onderwerpen die ik in het werkboek behandel verder uit te diepen. Ook wilde ik nieuwe onderwerpen behandelen en hier diverse professionals van binnen en buiten ons netwerk bij betrekken. Dit alles heeft geresulteerd in een afwisselend boek dat een theoretisch kader biedt en ook veel inzichten en adviezen geeft vanuit de praktijk.

In dit boek vind je tientallen ervaringsverhalen van mensen die hun weg naar herstel hebben gevonden. Soms is hun letterlijke verhaal opgenomen en soms ook vroegen ze mij hun verhaal te verwoorden. Ik ben hen heel dankbaar voor hun medewerking. Narcistische mishandeling kent veel gezichten. Die verschillende gezichten komen via de verhalen in dit boek tot leven.

Hoe verder na narcistische mishandeling?

De eerste stap bij het herstellen van narcistische mishandeling, is deze vorm van mishandeling begrijpen. De volgende stap, die misschien nog wel belangrijker is, is snappen welk effect die mishandeling heeft gehad op jouw systeem. De symptomen die het heeft veroorzaakt. Om te kunnen herstellen moet je eerst snappen waarom je er zo aan toe bent. Daarom ga ik in dit boek uitgebreid in op hoe trauma en dissociatie werkt, wat het met je doet en hoe je ermee om kan (leren) gaan. Want daar zit een groot deel van de heling. Ik ga in op het herstelproces en de mogelijke valkuilen.

In het voorwoord beschrijft Ad Oud, een van de proeflezers, het als volgt:

…De impact van de beschadigingen die het slachtoffer oploopt, is omvangrijk. Het gaat om bewustwording van wat er met je gebeurt of in het verleden gebeurd is, de machteloosheid leren doorbreken, afstand nemen van de narcistische partner en/of ouders en de draad oppakken van je eigen leven.

Hiervoor zijn kracht en zelfvertrouwen, evenals gezonde eigenliefde noodzakelijk, precies die persoonlijke kwaliteiten die de dader heeft afgepakt, soms op verborgen, geraffineerde wijze. Een krachttoer, bijna onmogelijk om zonder hulp te kunnen verrichten. Door de gedegen opzet zal dit boek voor lotgenoten een belangrijke gids zijn.

Ad Oud, gepensioneerd psychotherapeut, GZ-psycholoog en EMDR-Practitioner.

Narcistische mishandeling is een breed onderwerp

Binnen de context van narcistische mishandeling bestaan een aantal specifieke probleemgebieden die uitvoerig aan bod komen. Stel, je gaat scheiden van je narcistische partner en je krijgt te maken met instanties. Op dit soort situaties zoom ik in. Waar kun je mee te maken krijgen en wat kun je doen om dergelijke situaties het hoofd te bieden?

Soms komt een slachtoffer er niet toe om zich aan een destructieve relatie te onttrekken. Dit komt het duidelijkst naar voren in het stockholmsyndroom. Daarom behandel ik veel concrete situaties als: wat als je de relatie voorlopig niet kunt verbreken? Wat als je deze wel wilt verbreken maar niet weet hoe je de benodigde stappen moet zetten? Destructieve vormen van mishandeling als seksueel misbruik, fysiek geweld en stalking komen ook aan bod.

Als de relatie eenmaal verbroken is hoeft het niet zo te zijn dat je je hierna vanzelf weer goed voelt. Daarom ga ik ook in op de mogelijkheden tot herstel, en de factoren die dit bemoeilijken. Bijvoorbeeld als je ex-partner direct een nieuwe partner heeft en dit steeds onder je neus wrijft.

Veel slachtoffers hebben kinderen en blijven zo aan de narcistische of psychopathische ex gebonden, ook als de relatie eenmaal verbroken is. Daarom is ‘hoe bescherm je je kinderen’ ook een belangrijk onderwerp in dit boek. En de juridische kant van scheiden komt aan bod; dit aspect wordt door twee advocaten behandeld.

PTSS of meer?

Steeds meer hulpverleners geven aan dat narcistische mishandeling vaak resulteert in een Post Trauma­tische Stress Stoornis (PTSS). Belangrijk, maar vooral binnen de context van een onveilige jeugd niet voldoende: vaak speelt er Complex trauma (Complexe PTSS) en soms ook structurele dissociatie. Dat houdt in dat er breuken in de persoonlijkheid zijn opgetreden. Structurele dissociatie komt vrij veel voor onder mensen die als kind getraumatiseerd zijn geraakt, maar hier is nog niet zo veel over bekend. Een onderwerp dat mij aan het hart gaat en dat ik behandel in hoofdstuk 3.

Als je bent opgegroeid onder een narcistische of psychopathische ouder dan zal dit veel impact hebben gehad. Ik ga in mijn boek in op hoe zo’n verleden door kan werken op je leven nu en wat je kunt doen om te herstellen. Veel slachtoffers hebben nog met zo’n ouder te maken in hun volwassen leven. Daarom ga ik ook in op hoe je die impact zoveel mogelijk kunt beperken.

Een greep uit de overige onderwerpen

Wat dit boek mede zo bijzonder maakt, zijn de bijdragen van coaches, therapeuten en andere professionals over onderwerpen die hen aan het hart liggen. Zo zijn er bijdragen over manipulatie in de zelfhulpindustrie, over narcisme van generatie op generatie, over het Münchhausen by Proxy syndroom en de relatie met narcisme, en nog diverse andere onderwerpen. Een van de therapeuten uit ons netwerk vertelt in dit artikel over het boek en het boeiende onderwerp waar zij zelf een bijdrage over schreef. Een voorproefje van het nieuwe boek vind je in dit artikel.
Overige links:

Iris Koops

Enkele reacties op het boek:

Weer een fakkel van licht in de duisternis! In dit boek heeft Iris Koops zich opnieuw in de materie vastgebeten om deze nauwelijks geziene doelgroep (slachtoffers van narcistische mishandeling) een steuntje in de rug te geven. Iris gidst je terug naar jezelf, naar je eigen mogelijkheden en levenszin. Ze stelt gerust zonder het mooier te maken, ze waarschuwt voor de valkuilen, maar bovenal laat ze je als lezer achter met een gevoel van: ik kan er weer tegenaan! Ik raad iedereen dit boek van harte aan.’
Annemieke Blom, coach

Iris schrijft zeer aansprekend, op zo’n manier dat ze de angst van overlevenden die haar boek lezen flink doet verminderen. Ook ben ik ben onder de indruk van haar heldere schrijfstijl.
Onno van der Hart, emeritus hoogleraar, in reactie op hoofdstuk 3

Een en al herkenning. Iris weet heel goed de twilightzone weer te geven waarin je als slachtoffer zit en de urgentie om hier uit te komen. De focus van dit boek ligt op hoe herstel ik en bouw ik mezelf weer op. Het laat zien dat een leven na narcistische mishandeling heel goed mogelijk is.
Pieter, ervaringsdeskundige

25 gedachten over “Je leven in eigen hand”

  1. Na opnieuw een mislukte poging om dingen te verwerken zal ik ook zodra ik kan de boeken bestellen. Ik ben moe van steeds opnieuw mijn verhaal doen en dikke bedragen aan therapeuten betalen, en niet het gevoel hebben dat ik geholpen ben. Ik ben super benieuwd. Van alleen de website is er zoveel herkenning. xxx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *