Waarom doet een narcist wat hij doet?

Mensen die lijden aan een onbehandelde persoonlijkheidsstoornis als narcisme, richten vaak een slagveld aan in hun omgeving. Narcisten zullen zelf zelden hulp zoeken; met hen is immers niets mis. Een narcist drijft de mensen om zich heen tot wanhoop, noemt hen gestoord, en veel slachtoffers gaan dit geloven. De mensen die er heelhuids uitkomen, hebben moeite om nog mensen te vertrouwen. Het is logisch dat je niemand meer vertrouwt; je hebt altijd gevoeld dat er iets niet deugde, terwijl er werd gedaan of jij diegene was die niet deugde.

Narcisten hebben een zeer gebrekkig inlevingsvermogen. Daarnaast zijn bepaalde vaardigheden om met de realiteit om te kunnen gaan niet goed ontwikkeld. Het gedrag, wat het gevolg is van deze ernstige pathologie, veroorzaakt enorme verwarring bij de mensen om hem heen. Het is heel moeilijk om grip te krijgen op wat er nu precies gebeurt. Het is niet zo dat hij je gewoon een knal geeft. Als dat zo was, zou het duidelijk zijn dat dat fout is. Zijn gedrag is veel subtieler, maar minstens zo beschadigend. Veel slachtoffers worden murw, omdat ze zich innerlijk een verwarde kluwen wol voelen. Het heeft geen zin de knoop te ontwarren, want door aan een draadje te trekken wordt die knoop juist strakker. Het is onmogelijk om van binnenuit je van die kluwen te ontdoen. Wat je nodig hebt is afstand; pas dan kun je de logica zien in de waanzin. Waarom doet de narcist wat hij doet? Inzicht hierin maakt de kans op ontsnapping veel groter.

Ik heb ervoor gekozen niet met een test te komen, omdat het internet vol staat met testen die m.i. niet allemaal even betrouwbaar zijn. Bovendien zijn veel narcisten moeilijk te vangen in een test, omdat hun hele systeem er op gericht is niet als narcist ontmaskerd te worden. Door zoveel mogelijk typerend gedrag te beschrijven, zul je vanzelf een gevoel krijgen of dit alles van toepassing is. De informatie is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring met narcistische personen en talloze gerichte bronnen die ik geraadpleegd heb.

De narcist:

 1. Is verliefd op zijn spiegelbeeld
 2. Is veeleisend en manipulatief
 3. Valt aan als hij zich gekrenkt voelt
 4. Heeft een groot gebrek aan empathie
 5. Is gericht op totale controle

Is verliefd op zijn spiegelbeeld

De narcist identificeert zich slechts met goede eigenschappen. Hij heeft het gevoel speciaal te zijn, door niemand begrepen te worden. Zijn slechte eigenschappen worden door hemzelf ontkend. Hij projecteert ze op omstanders, zij moeten deze slechtheid op zich nemen. Zo houdt hij zijn imago overeind.

Hij houdt zichzelf bij elkaar door in de spiegel iemand anders te zien dan wie hij werkelijk is. Hij wil dat spiegelbeeld in de reacties om hem heen gereflecteerd zien en vraagt dus voortdurend om bevestiging, zij het op een indirecte manier. Een narcist ziet jou als een verlengstuk van zichzelf. Jouw gevoelens en gedachten doen er alleen toe als ze bijdragen aan zijn realiteit. Hij verwacht bijvoorbeeld dat je steeds weet wat hij wil, zonder dat hij hier om hoeft te vragen. Hij ziet zichzelf namelijk als een onafhankelijk en gevend persoon, en door ergens om te vragen zou hij zijn behoeftigheid tonen. Dat strookt weer niet met zijn imago. Je wordt dus gevangen in een web van manipulaties en onuitgesproken verwachtingen, en er wordt van je verwacht dat je voortdurend op hem gericht bent. De kern is jou een schuldgevoel geven. Het is alsof narcisten met de bedrading in je hoofd bezig zijn. Je gaat alles vanuit hun perspectief bekijken, omdat je, als je dit niet doet, verwijten krijgt. Het blijkt precies de bedoeling te zijn om hun perspectief over te nemen. Jij zelf doet er niet toe; het gaat om hun behoeften.

Is veeleisend en manipulatief

De narcist heeft een duidelijke mening over anderen, maar vrijwel geen zelfkritiek. Hij is zeer veeleisend. Hij houdt zich ongenaakbaar en zet zichzelf buiten de ring. Met de ring bedoel ik het leven waar het gewone volk zijn gevecht voert. De narcist manipuleert en tracht je beleving over te nemen. Hij hypnotiseert en gebruikt diverse subtiele psychologische tactieken om te krijgen wat hij wil. Deze hersenspoeling heeft diepgaande effecten op het slachtoffer.  Zie ook dit artikel.

Wat krijg je als je een mens hebt zonder een daadwerkelijke verbinding met zichzelf, iemand die van binnen vrijwel doods is en zich alleen levend kan voelen als hij van buitenaf de juiste shots toegediend krijgt? Het betekent dat de narcist -als een junk- zichzelf moet verzekeren van een continue voorraad. Dit wordt narcistische voorraad genoemd. Dit kan hij alleen doen door te verleiden, door zijn omstanders als het ware te belonen voor hun verstrekking van deze voorraad. Deze voorraad betreft: henzelf. De narcist bindt mensen door hen op te hemelen en te straffen als ze niet voldoende meewerken. Als de narcist zijn spotlights op je zet, dan ben je iemand. Haalt hij ze weg, dan ben je niemand meer. Dit alles ontzielt, en je moet heel sterk in je schoenen staan om niet overstag te gaan.

De verbinding met jezelf werd je al systematisch afgenomen, waardoor je alles zal doen om weer zijn goedkeuring te verkrijgen. Ik laat later zien hoe dit precies in zijn werk gaat. Je zit nu in zijn web en de narcist gebruikt verschillende technieken om je afhankelijk te houden. Dat is dus iets van hem, maar hij zal altijd doen of het over jou gaat. Zodra jij zijn realiteit niet bevestigt vorm jij de bron van het probleem. Een narcist wil eigenlijk koste wat kost voorkomen dat hij werkelijk bij zichzelf uitkomt en gebruikt zijn imago om zich tegen de onderliggende beleving -de depressie- te beschermen. Dit vraagt van de mensen om hem heen een enorme toewijding; zij zullen dat imago hoe dan ook moeten bevestigen. Een narcist wil er niet bij stil staan hoeveel hij vraagt, en zal snel kritiek hebben wanneer hij iets niet krijgt. Die kritiek concentreert zich vaak rond waarden, doordat de narcist nauwelijks feiten tot zijn beschikking heeft. Zijn omstanders plegen namelijk geen grote misdaden, maar een klein misstapje wordt door de narcist wel als zodanig ervaren.

De narcist valt aan als hij zich gekwetst voelt

De narcist is in alles gericht op zijn imago. Zodra hij zich in dit geïdealiseerde zelfbeeld gekrenkt voelt, valt hij hard aan om de ander te straffen en bij te sturen.

Het ideale imago wordt nooit behaald, en de narcist ontdekt niet dat het per definitie onhaalbaar is, maar wijt het aan de omstandigheden en de omstanders die hij bevecht. Dit maakt de situatie ook zo uitzichtloos; voor alle partijen. Hij zit in een fantasie van allerlei prachtige eigenschappen (helpend, gevend etc.) en anderen moeten dit waar maken. Hij wordt gedreven door wat hij zelf nodig heeft en beredeneert alles naar zichzelf toe. Zolang je hem steunt lijkt er niet zo veel aan de hand te zijn; de problemen worden vooral zichtbaar wanneer hij zich te kort gedaan voelt. Hij opereert dan vanuit een heftigheid die grote schade aanricht: de narcistische woede. De narcist is woedend omdat hij naar de rand van zijn innerlijke afgrond werd gebracht, wat nooit had mogen gebeuren en waar de ander voor gestraft moet worden. Dit heet de narcistische aanval. Deze aanval voelt als de beet van een slang, en de beet is giftig. Je voelt je na die beet ongelooflijk slecht over je zelf. Voor de narcist is hijzelf echter weer het slachtoffer in deze interactie. Je bedreigde zijn imago immers en de gapende leegte onder zijn grootheidswaan werd hierdoor voelbaar. Ineens voelt de narcist zich naakt en de schaamte en het afgrijzen hierover zijn zo groot, dat hij anderen onmiddellijk voor deze beleving verantwoordelijk stelt. Deze aanvallen zijn verschrikkelijk om mee te maken, en ik ga er in mijn werkboek specifiek op in hoe je hiervan kunt herstellen.

Heeft een groot gebrek aan empathie

De narcist eist voortdurend empathie op voor zichzelf, maar heeft nauwelijks empathie voor anderen. Hij heeft geen echte gevoelsverbinding en beoordeelt mensen en dingen naar de functie die ze kunnen hebben voor zijn imago.

Een narcist belooft je gouden bergen; dat je eindelijk geliefd wordt, begrepen wordt, maar het blijft bij een worst die je voorgehouden wordt, want uiteindelijk is er niets. Er is slechts een lege belofte, een fata morgana. Als je in zijn systeem zit lijd je mee en voel je de woede en frustratie om wat wel gesuggereerd wordt maar wat nooit werkelijk waar kan worden; het betreft immers een schijnrealiteit. In plaats van je te laten misleiden door de luchtspiegeling in de verte, is de enige ware kans op een leven: uit dit systeem stappen. Je eigen leven terugpakken. Veel slachtoffers komen niet tot deze stap, en blijven hopen op verbetering. De grote valkuil in een relatie met een narcist, is denken dat je de relatie door je eigen gedrag kunt verbeteren. Dit wordt dan ook voortdurend door hem gesuggereerd. Velen blijven jaren in deze valkuil hangen, maar de normale menselijke criteria gelden hier niet. Terwijl je tegen de narcist zou willen zeggen; je hoeft jezelf niet zo’n onhaalbaar imago te stellen, je hoeft niet perfect te zijn, wordt alle menselijkheid in de relatie om zeep geholpen omdat jij zogenaamd de schuldige bent, de dader, die veroordeeld moet worden.

Is gericht op totale controle

Hij kan niet werkelijk ontvangen, maar heeft een dogmatisch beeld van wat hij zou moeten krijgen. Hij is rigide en erg gericht op de vorm. Een narcist heeft een dwingend idee van hoe dingen horen te gaan en kan furieus worden als zijn script niet gevolgd wordt.

Een narcist houdt je gegijzeld, opdat je maar geeft wat hij zo dringend nodig heeft. En wat dat is; jezelf. Met minder neemt hij geen genoegen. Hij wil degene zijn die het weet, jij bent degene die het niet weet. Zo heeft hij de totale controle. Hij heeft er baat bij dat jij je verantwoordelijk voelt, en maakt dus misbruik van je empathie en compassie. Een narcist zal zelf zelden de verantwoordelijkheid nemen voor zijn pathologie. Hij projecteert en jij wordt puur gebruikt als bliksemafleider. Zodra je niet voldoende meewerkt ben je te afstandelijk, egoïstisch, te weinig empathisch, etcetera. Kritiek van een narcist is zelden feitelijk. Ben je een paar minuten te laat, dan is dit een bewijs dat je geen respect hebt. Vergeet je te groeten, dan is dit een bewijs dat hij je koud laat. En ga zo maar door.

Alle logica die in het normale menselijke verkeer geldt wordt dus volledig op zijn kop gezet. Het is bijvoorbeeld een volstrekt natuurlijke reactie om afstand te nemen van iemand die beschadigend gedrag vertoont en hier geen verantwoordelijkheid voor neemt. Ook hier ziet de narcist zichzelf als het enige slachtoffer. Kan (of wil) de narcist zijn eigen beleving en motieven niet onderzoeken, hij heeft wel een hele analyse van de jouwe zonder dat hierin ook maar iets gecheckt wordt. De narcist is eigenlijk heel afhankelijk van andere mensen; hij is immers niet in verbinding met zichzelf. Hij zou eerlijk zijn als hij zou toegeven wat hij van anderen nodig heeft. Dan hebben anderen immers de keus of ze dit willen geven of niet. Maar de narcist verdraagt deze onzekerheid niet; hij moet en zal het krijgen. En om zich te verzekeren van voldoende voorraad is alles geoorloofd.

« Wat is narcisme waarom ontsnappen zo moeilijk is »

654 gedachten aan “Waarom doet een narcist wat hij doet?”

 1. Hij is vandaag nog een keer geweest. Hij toonde zijn goeie kant en speelde op mijn gevoel in dat wij samen hadden opgebouwd. Dat is ook zo. We waren 5 jaar samen en de eerste 2 jaar waren er niet veel problemen. Ja met zijn vader die heel bemoeizuchtig was en de baas speelde. Hij was bang voor zijn vader. Hij heeft wat foto,s gemaakt van Billy, de kater. We hadden hem samen gekocht bij de dierenasiel. Dat waren leuke momenten. Maar ik moet sterk blijven. Hij komt voorlopig even niet in mijn buurt. Ik zit onder de medicijnen om tot rust te komen. Ik heb veel van hem gehouden. Maar hij moet het niet moeilijker maken dan het is. In feiten is het stil in huis. En dan komen er klappen en herinneringen naar boven. Maar al die jaren was ik eerder een verzorgster geweest dan een partner. Hij dronk niks anders elke avond bier van 8% en valt hij in slaap wegens zijn slaapapneu. De longarts zei ook dat alcohol zijn slaapapneu zou versterken. Maar hij was eigenwijs. Ik ben net zo goed verdrietig dan hij. Ook hij heeft goeie kanten. Vooral de liefde die hij me gaf maar tevens ook een mes in me rug als het om een klein dingetje ging, wat mij juist teveel energie kost.

 2. Gelukkig dat er meer over geschreven wordt zodat mensen zich in dat beeld herkennen en dan vallen de kwartjes op hun plaats . Er zijn maar weinig artsen en therapeuten die hier in thuis zijn in dit onderwerp en herkennen de symptomen niet altijd even goed. Ze denken dan dat er iets anders aan de hand is. Ook zeggen ze dat mensen die in sociale beroepen werken het niet herkennen en denken dat er intern iets met hun is waardoor zij weer denken van daar ik voel mij niet bij begrepen. De werkelijke oorzaak wordt niet herkend van hun klachten. Van waar komt het vandaan? Het ergste is dat ze nog denken dat er iets met jou aan de hand is waardoor het in stilte onopgemerkt kan doorgaan. .Het lijkt wel een doolhof of een labyrinth waar je in terecht gekomen bent.
  Wat ik ook erg vind is dat mensen in de buitenwereld denken dat de narcist wel een vlot iemand is en dat ze wel behulpzaam zijn, en gezellig maar binnen vier muren zijn ze dat helemaal niet maar het tegenovergestelde. Ik hoop dat hun licht weer gaat schijnen voor mensen die hier mee te maken hebben gehad en dat ze voor zich zelf kiezen. dat je er onopgemerkt zo in terecht kunt komen. Hersenspoelen en indoctrineren en brainwashen wat je waarneming kan gaan vervormen. Vooral dat het ook andere narcisten kan aan trekken als je niet weet waar je mee te maken hebt en dan de flying monkeys niet te vergeten en de enablers. Er mogen nog wel meer specialisten komen die thuis zijn in dit onderwerp zodat het liefst kan worden voorkomen en dat anderen weten wat er speelt en aan de hand is.
  Je zit als een gijzelnemer vast en die sluit je af van sociale contacten in de buitenwereld en maken uit waar je je geld aan moet uit geven en aan wat en dat je niet kunt rekenen en dat je je niet kunt redden en dat je psychische problemen hebt en pathetisch decadent en grillig en gretig bent en overdrijft en dat je plat en ordinair bent en onverzorgd bij zou lopen en aanvallen op uiterlijkheden en dat je niets van je zelf hebt en dat je geen instinct hebt en geen ruggengraat en geen sociale vaardigheden hebt, en geen contactuele eigenschappen hebt. Het zit vast in je beliefsystem en het zit in je geloofssysteem om er zo over te denken en bent gebrainwashed. beinvloedt en je waarneming is vervormd,en op den duur ga je dat geloven en dit gaat in je onderbewustzijn werken .Het lijkt wel witchcraft en zwarte magie om ongekende macht te hebben over een individu. Sociaal afgesloten van de buitenwereld waar de ontwikkeling stil lijkt te staan. Het is een vreemde gewaarwording dat je met andermans leven verweven bent. Op internet hebben ze het over de red flags zoals lovebombing en futurefaking en victimblaming en blameshifting traumabonding trangulatie en smearcampaigns met flying monkeys en enablers en no contact gaan of als het niet anders kan grey rock met de narcist. Ik hoop dat er meer over gedoceerd wordt en ook op universiteiten bij artsen in de opleiding want hoe meer we hier over weten des te minder macht zij hebben om door te gaan met hun vernietigende werk. Als je het hier over hebt vinden sommigen het erger voor zich zelf dan voor diegene die het aangaat. Wat in hun toilettasje zit schijnt nog belangrijker te zijn dan het leven van die ander. . . . .

 3. Hoi. Ik ben nu 17 jaar uit een lange relatie met een narcist die door forensisch psychiater ook als psychopaat is gediagnostiseerd. Ik ben therapien gehad in de best gerenommeerde settingen van NL. Maar mijn eigen basisvertrouwen en identiteit heb ik niet meer teruggekregen. Als je 12 jaar gemindf*ckt wordt, komt dat is blijkbaar zeer moeilijk weer in orde. Met medicatie hou ik mijzelf op de rit. Therapie heb ik opgegeven.

  1. Nog zo jong nog en nu al een beschadiging opgelopen? Was die man behalve een narcist ook een loverboy? Indien je verliefd ben op zo’n iemand maak het je kwetsbaar. Ik zelf was 15 en heb ook zoiets gehad. Hij was 18 en gedroeg zich ook als een arrogante kwast. Bedenk Sjaan, er zijn altijd mogelijkheden om weer er bovenop te komen. In ieder geval, je kan er altijd over praten. Dit proces heb je wel even te gaan, door zo’n lummel die jou gewoon verminkt heeft op een geestelijke wijze. Ik wens je veel sterkte en een goeie toekomst.

 4. Vreselijk…ik ben zelf opgegroeid met een zeer narcistische vader en merk nog dagelijks dat dit mij enorm gevormd heeft. Ik moet zeggen dat dit mij ook wel sterk gemaakt heeft maar dat verhalen van narcistische mannen en relatie/kinderen mij enorm raken. Omdat het zoveel pijn kan doen….Mijn moeder is keihard aan de kant gezet toen ze niet meer meeging in zijn wens maar is na jaren opgekrabbeld tot een zeer stabiele en sterke zelfredzame vrouw! Ze heeft zich kunnen ontwikkelen en ontplooien zoals ze nooit in de relatie met mijn vader had gekund.
  Gelukkig heb ik al een heel aantal jaren (vanaf m’n 21e, ben nu 32) een stabiele relatie maar sinds een paar jaar de onweerstaanbare aantrekkingskracht gevoeld richting narcistische mannen (daarvoor nooit! Heel gek, ik denk zelf dat dit komt omdat mijn vader wegging toen hij begin 40 was (midlife) en ik nu ook in de fase kom dat ik mannen van die leeftijd interessant vind). Ik weet dat ik gelukkig word van mijn huidige partner die lief, empatisch en zorgzaam is maar ik ben toch gezwicht voor een man met narcisme. Een affaire gehad (waar mijn man van wist, we zijn al zo lang samen dat we elkaar wel de vrijheid gunnen om anderen te ontdekken) waarbij ik meteen door al het geslijm, zijn woorden die niet “echt” voelden en het naarstig willen “binden” van mij prikte, maar het toch een soort verslaving leek dat ik mezelf machtig voelde omdat ik zijn streken (her)kende en daar ook op kon anticiperen en hem precies kon vertellen wat hij wilde horen. Het voelde vertrouwd, de aantrekkingskracht voelde lekker en ik was altijd op mijn hoede waardoor ik geen verliefde gevoelens voor hem kreeg. Maar ik heb wel gemerkt dat mijn aantrekkingskracht ook wel deels voortkomt uit het hebben van medelijden voor deze mannen…Ze zijn zo leeg en contstant op zoek naar ” iets” wat die leegte moet opvullen, hebben zo de focus op materie en willen vooral begeerd worden. Ik heb geprobeerd bij hem een knop in te drukken om naar zichzelf te kijken, ook in zijn relatie met zijn vrouw maar ving meteen bot als ik ook maar iets deed in een richting waar hij “geen zin in had’.
  Het heeft maanden geduurd, we hebben seks gehad (hij had grootste verhalen over zijn prestaties maar de praktijk was OK maar zeer zeker niet de beste seks ooit ;-)) en ik voelde haarfijn aan hoe ver ik bij hem kon gaan.
  Maar die loze woorden, beloftes en vooral de oppervlakkigheid van ons contact begon me steeds meer tegen te staan. Af en toe gebruikte hij zelfs dezelfde zinnen, net een robot die op een autistische manier contact maakt en leek ook vooral macht over mij te willen houden door afspraken uit te stellen en te cancelen. Van de week was ik er klaar mee en toen hij een verhaal afstak over een vorige verovering toen kon ik mezelf niet meer inhouden en heb ik hem verteld dat ik een minnaar wil die echt voor mij gaat, liefde voor mij voelt en ik geen zin heb in iemand die maar met alle winden meewaait qua soort vrouwen maar weet waar hij voor staat en naar handelt. Meneer meteen beledigd natuurlijk en gaf aan een adempauze te willen. ik heb aangegeven dat ik dit begrijp maar verder niks meer van hem vernomen. Voor mij niet verrassend omdat ik hier zelf op aangestuurd heb maar zo typisch. Meteen gekrenkt in zijn ego. Ergens vind ik het ook wel sneu voor hem maar door deze ervaring weet ik dat deze mannen ECHT niet te helpen zijn…hoeveel geduld, liefde en begrip je ook voor ze hebt. Ze missen iets waardoor ze enkel en alleen met zichzelf bezig zijn en je enkel zien staan als je ze naar de mond praat en precies doet wat zij willen. Alsof je een lege huls bent zonder mening. Naar mijn mening zijn ze dit eigenlijk zelf.
  Ik ben blij dat het contact nu verbroken is, het zou mij niet verbazen als hij over een tijdje weer contact opneemt alsof er niets aan de hand is en hoewel er bij mij wel een beetje een soort van verslaving zit om zo’n man te willen ” redden”, voert de boventoon nu wel echt dat het nooit om MIJ zal gaan maar altijd om hem. Iets waar ik niet gelukkig van zal worden.
  Dankbaar ben ik dat ik dit met medeweten van mijn vriend heb kunnen en mogen ontdekken. En vooral om hoe hij is.
  Sterkte voor de vrouwen die dit lezen!! Het zal niet voor niks zijn dat je op deze website zit. Vertrouw op jezelf!!!! Wees sterk!!
  Liefs

 5. Ik zit midden in een aanval……Mijn nieuwe vriend en ik zijn bijgestuurd met vreselijke gevolgen….Door beiden exen die elkaar gevonden hebben en 4 van onze kinderen tegen het convenant in bij zich houden…….net een film waar ik in zit……….Einde is nog lang niet in zicht en ik maak mij zorgen om onze 4 kinderen……Geen woorden meer….
  Twee eilanden….
  De leegte is compleet, nu ik weet….
  Dat jullie ziel op dat ene eiland is…
  Mijn ziel dolend op het andere eiland….
  En nu er geen brug meer is….
  Het krakende, zenuwslopende gemis….
  Zielverwijdering dat is wat het is….
  Nathalie

 6. ongelooflijk toch he!
  ik ben net drie weken uit een relatie met een narcistische vrouw. De relatie heeft drie jaren geduurd en in wat een drama is deze beeindigd!
  Ik leerde mijn ex kennen op een avond uit. de eerste maanden liep het redelijk tot ik meer en meer het gevoel kreeg dat ze mij,wanneer ze gedronken had vooral,meer en meer begon te kleineren. daar kwamen dan ruzies van en uiteraard was het altijd mijn fout geweest.
  het kleineren ging dan over hoe blij ik wel niet moest zijn met een vrouw als haar,haar familie die zeer veel beter dan de mijne was. ook had ik volgens haar geen vrienden,niemand mocht mij,haar kinderen moesten me niet,terwijl ik nu nog een fantastische band met haar kinderen en broer heb.
  ze heeft me ook meermaals bedrogen terwijl ze mij altijd verweet dat ik vreemdging.
  zou moeilijk geweest zijn want ik kwam nog amper buiten. ik zat volgens haar ook te veel op sociale media,ook maar mee gestopt dan. ben ook een jaar gestopt met alcohol drinken omdat ik echt dacht dat het allemaal mijn fout was.
  heeft natuurlijk ook niet geholpen, dit is maar een klein tipje van de sluier van hetgene ik met dit monsterlijke vrouwmens heb meegemaakt. nu gaat ze me overal zwart maken,er is 1 positief ding aan,ik heb haar nog amper gehoord de laatste drie weken!
  ik voel nu vooral veel woede en hoop dat dit weg zal gaan….

  1. Dag run
   Er is een 30 dagen kalender van what to do en what not to do.
   Het helot. Site: letmereachwithkim.
   En info iris Koops.
   Bij mij was er alleen ongelooflijk verbazing dat iemand zo geniepig penetreert in je leven. En je opzettelijk verwondt, subtiel maar meedogenloos. Ik was mijn hele fundament en zelf kwijt. Maar nu 11 maanden verder weer terug in mikn kracht. Creativiteit middels een verbouwing heeft me mikn zelfvertrouwen weer teruggegeven. Ik noem dat mijn Santiago de compostela wandeling.
   Veel sterkte.
   Maar bedenk ook dat ze jou heeft uitgekozen omdat je kracht intelligentie en empathisch bent. Dat ontbreekt de narcist. Op nieuwetijdskind zag ik een goed artikel over narcist en de overeenkomsten met het slachtoffer en de eneegie die je uitzendt om slachtoffer te worden. Het artikel werd me toegezonden.
   Het beste.

  2. Ja, zo gaat dat bij zulke mensen. Mijn ex dronk en gaf mij ook overal de schuld. Tevens begon hij de andere exen die hij heeft gehad zwart te maken. Hij was zogenaamd bang voor een ex die met een mes zwaaide en beweerde dat zij borderline heeft. Hij verstopte zich enkele weken in de bunker. Later bleek hij dat verhaal verzonnen te hebben. En gaat hij zielig lopen doen dat ik hem met een stok geslagen had. Dat zei hij dus verkeerd want me broer sloeg zijn eigen met een stok aantal jaren geleden.En dan is opeens zijn vader die hij in kwaad daglicht stelde waardoor aantal vrouwen van hem wegliepen.Hij beweerde dat zijn vader hem leerde roken en drinken. Hij was toen hij 8 jaar was zwaar mishandeld met een vishengel omdat hij te laat thuis kwam van een verjaardagsfeestje. Zo kan hij een hoop bij verzinnen. Wat had hij een rot leven gehad, dat ik het 5 jaar bij hem ook moest lijden onder zijn drankzucht, egoïsme en ook nog agressief gedrag. Exen met narcisme kunnen klieren. Maar ik negeer hem zoveel mogelijk. En dan iemand op me afsturen en geslacht doen dat ik hem in de steek laat. Ik heb 3 maanden een lieve partner die heel lief voor me is.

 7. Ik zit in de nachtmerrie van mijn ex die ervan overtuigd is dat ik verborgen narcisme heb. Hij beweert emotioneel door mij mishandeld te zijn. Dat moet al mijn familie, buren etc bekend worden gemaakt. Die gaan nu mij allemaal scherpe vragen stellen. Ze trappen gewoon in zijn leugens.
  Hoe stop ik dit?

  1. Hoi Aika,
   Ik raad je van harte aan om mijn boek(en) te bestellen, zodat je weet wat verborgen narcisme echt is en inzicht krijgt hoe je uit dit systeem kan komen. Wat vaak gebeurt is dat mensen met narcisme hun (ex)partner aanwijzen als de dader en narcist. Omdat hij jouw hele omgeving probeert te beinvloeden is het zaak afstand te nemen. Probeer je niet te verweren, vaak worden de manipulaties dan erger. Dit is complexe problematiek, waarmee je (helaas) niet volstaat met een rijtje tips. Ik verwacht dat je veel aan mijn boek(en) zal hebben. Ik ga er ook uitgebreid op in hoe jezelf overeind kan blijven. Dat is het belangrijkste.
   Veel sterkte!
   Iris

  2. Dit noemt Jan Storms de “psychopatische omkering”. Het is je reinste projectie. Helaas stinken veel omstanders, zelfs soms je meest dierbaren, hier in!! Dát is dus ook het levensgevaarlijke van psychopathie/zwaar narcisme. Ze zijn vaak ware meestermanipulaten én leugenaars. Ze trekken verhalen uit de context of verzinnen ze ter plekke met zoveel overtuigingskracht en tranen…ware topacteurs kunnen het zijn! Zelfmoorden door slachtoffers ook worden er door gepleegd! Pas op!!! Verdedig je niet en iedere smartphone heeft een opnamefunctie van plm 3 kwartier. Verzamel opnames en bewijzen! voorzover je moet werken met zulke types. Leer hoe je met ze om moet gaan. Is het je baas…zoek een andere baan. Geloven vrienden of zelfs familie of volwassen kinderen de psychopaat, geef ze het boek van Jan Storms of Iris en zeg verder niks of nauwelijks wat. Blijven ze je ondanks dat slecht behandelen of krijg je zelfs de “Silent Treatment”? WEGWEZEN!!!
   Spendeer geen seconde meer aan mensen die de dader wensen te geloven. Zonde van je tijd!

 8. 49 en eindelijk ontsnapt aan mijn ‘pa’ de narcist. Kou en honger heb ik bij hem geleden. Mijn moeder heeft hij kapot gemaakt maar hij was het slachtoffer. Naar mijn broer kijkt hij niet om want die is geestelijk gehandicapt doordat hij mams sloeg terwijl ze 7 mnd zwanger was. Gelukkig heb ik geen kids, niet omdat ik niet wilde maar omdat zijn genen niet doorgegeven mogen worden. Eindelijk is het juist omschreven hier! Eigenlijk wist ik al dat hij fout was op het moment dat mijn halfblinde hondje de aanval inzette op zijn kuiten.

 9. Heb wel MS , heb ook een standaard B12 probleem + ijzerprobleem aan hem overgehouden, maar vrtrouw alleen nog op mijn piratenwoeffeltje.

 10. Wow, dat is herkenbaar want zo’n hondje had ik ook… hij waakte al onder mijn wieg… hij haatte mijn familie… op al mijn jeugdfoto’s staat hij ook… wat een vals kreng zei iedereen… voor mij de liefste en de enige op de wereld toen… wat een zware taak voor zo’n klein hondje… nooit een dag vrolijk, altijd zorgelijk, dat zie je zelfs op die foto’s… ruim 16 jaar oud geworden, gelukkig voor mij!
  Ook gelukkig voor mij dat mijn narcistische familie niet door heeft gehad dat hij voor mij opkwam want dan had ik hem zeker niet mogen houden…
  Coby

 11. Op dit moment is de komische serie ‘de Luizenmoeder’ erg populair. Een fragment uit (volgens mij) de eerste aflevering laat naar mijn idee heel goed zien hoe de (gestoorde) communicatie tussen een narcistisch persoon en haar slachtoffer eruit kan zien. Het gaat om de scene waarin juf Ank tegen een van de vaders van Rianne ‘GERUSTSTELLEND ANTWOORDT’ dat het toch helemaal niet erg is dat het meisje twee vaders heeft, als reactie op een van de twee vaders aan wiens ( op zijn beurt) verbouwereerde reactie te horen was dat hij juist dacht dat ze even daarvoor toch net kritiek impliceerde op zijn homo relatie + vaderschap door de manier waarop ze het benoemde.
  Ik wil juf Ank niet van narcisme betichten 😉 , maar zulk soort kromme, vreemde verdraaiingen van wat er werkelijk door haar bedoeld wordt en daarna de emotie die oorspronkelijk aan HAAR toebehoorde, maar die zij niet rechtstreeks durft te uiten i.v.m. het taboe op discriminatie, vervolgens ontzettend gewiekst bij het slachtoffer weet op te roepen en diegene tenslotte met grote verbaasde, onschuldige ogen bijna ontsteld terechtwijzen dat zijn heftige reactie toch niet nodig is, want ‘dat is toch helemaal niet erg, twee vaders???’ is voor mij een subliem voorbeeld van hoe het in de communicatie met een narcistisch persoon (mis) kan gaan. En in deze serie is het erg grappig, maar leef je jaren met zo’n moeder, vader of partner, dan is er niks lolligs aan!
  Je moet dit fragment zelf bekijken om te VOELEN dat hier iets niet klopt. Zou je het aan een derde navertellen, dan zou die misschien zeggen: maar ze zei toch niets onaardigs?? Ze was juist ontzettend begripvol.
  Daarom pleit ik altijd voor zulke voorbeelden waarmee narcisme invoelbaar kan worden gemaakt, het maakt mij daarbij niet uit waar ze vandaan komen. 🙂
  https://www.youtube.com/watch?v=K2K_tYnvwwU

 12. Je komt nooit verder dan een ‘ja maar…’of het is net of je ‘met een bol wol vecht, je krijgt het niet helder en je komt nergens’…
  Voor slachtoffers heel herkenbaar, dat van die bol wol heb ik eens ergens gelezen, toch is het niet uit te leggen aan derden…
  Met voorbeelden wel (hoop ik).
  Er staat op dit moment iemand terecht, een familielid heeft een boek geschreven, dat boek staat in mijn ogen vol met voorbeelden hoe gesprekken en ontmoetingen verlopen met iemand met een ernstige vorm van een NPS, toch is er twijfel bij velen…
  Zodra iemand die in mijn ogen beschermd moet worden en/of de ogen geopend kom ik met ‘lijstjes’ van deze site of uit de boeken van Iris, draag ze bij me op papiertjes net als de ‘bol wol uitspraak’.
  Het ‘waarom doet een narcist wat hij doet’, de extreme eigenliefde van de dader zal met deze voorbeelden sneller duidelijk worden!
  Succes allemaal.
  Groetjes van Coby

  1. Inderdaad Coby, het is met woorden aan derden, maar ook (qua besef van de ernst van het misbruik) voor het slachtoffer zelf, bijna niet helder te krijgen wat er gevoelsmatig bij ditzelfde slachtoffer wordt aangericht in het contact met een narcist. Dit maakt het bewust beleven en verwerken van het trauma ook zo ontzettend moeilijk.
   Zelfs lijstjes maken het voor mij uiteindelijk gevoelsmatig niet zo heel veel tastbaarder. Het zijn en blijven woorden. Pas als de interactie (op gevoelsniveau )beschreven of getoond wordt, lukt het mij me te verbinden met de oorspronkelijke situatie.
   Ik denk dat elk gezond mens bewust of onbewust wel ‘jeuk’ krijgt van de handelswijze van juf Ank- de meesten zullen als reactie gaan lachen en daarna is het uit hun systeem. De vraag echter wat er gebeurt wanneer je als kind dag in dag uit wordt blootgesteld aan dergelijke disfunctionele, beschadigende communicatie, zullen de meeste mensen niet eens tot hun bewustzijn willen toelaten. Het is zo tegennatuurlijk en vernietigend voor iedereen die er mee te maken heeft, de dader incluis (al lijkt dat oppervlakkig gezien niet zo) dat ieder weldenkend mens zich terecht zal afvragen waarom mensen zulk soort gedrag überhaupt zouden vertonen en zij zullen daardoor dan ook de realiteit ervan in twijfel trekken. Ik noem het altijd anti-leven wat narcisten doen. Het absurde van het hele verhaal is echter dat het echt bestaat.

 13. Wilde reageren ik zelf denk dat ik verliefd ben geweest op narcistische vrouw heb sinds afgelopen zaterdag de deur dicht gedaan hoop ik
  Ik hou zo ongelooflijk veel van die vrouw dat ik jaren lang t verkeerd gezien heb
  T begon super leuk we deden veel leuke dingen na een tijdje kwam ik erachter dat alleen haar kinderen er toe deden en mijn kind telde niet mee .ik spraak haar daat op aan maar dat was niet zo
  Verder eiste ze totale controle ze vertrouwde me niet moest alles verantwoorden zelfs mail contact met mijn ex vrouw .t.b.v mijn kind waar ik tot afgelopen jaar super contact mee had vergat ik dat was ik de leugenaar en onbrtrouwbare vent ben aan mezelf gaan twijfelen kwam niet meer uit mn woorden en was dus de leugenaar
  We kregen veel ruzie en ik werd dan ook echt gek
  Dan werd t contact verbroken om na een paar dagen weer contact te hebben en alles was weer goed maar de controle begon er langzaam weer in te komen mijn vrienden familie waarschuuwde me erzo voor en probeerde me weg te trekken ze kwetste me x op x mijn werk was minderwaardig mijn kind deed er niet toe ze wilde een vent die haar aan kon mijn ex was slecht allemaal dat soort dingen
  Mijn eigenwaarden zelfvertrouwen is helemaal weg eet slecht sport niet meer en weet t niet meer hoop dat iemand mij tips geeft hoe mijn gevoel slijt want ik hou nog steeds van haar en bang dat ze me zo weer oppakt en neer zet waar zei wil

  1. Hoi Vincent,
   Bedankt voor je bericht. Je laatste zin is heel duidelijk, je zegt dat je bang bent dat ze jou zo weer oppakt en neer zet waar zij wil. Zo heb je narcistische mishandeling eigenlijk heel goed samengevat. En tegelijk geeft het aan hoe belangrijk het is dat jij je helemaal los van haar maakt, de controle over jou en je leven (en je kind) weer terugpakt. Omdat dit om een heel complexe vorm van mishandeling gaat, is het moeilijk om uit haar web te komen. Ik raad je van harte aan mijn boek (en) te lezen, op deze website vind je op de pagina boeken hier meer informatie over en ook veel reacties van lezers. Als je namelijk de macht die ze over jou had/heeft gaat begrijpen dan kun je je hiertegen wapenen. En ook de positieve gevoelens (die je ook voor haar hebt) worden dan duidelijk. Zij heeft jou gebonden en het is essentieel dat je uit die binding komt. In mijn boek lees je hoe je dit voor elkaar krijgt. Twijfel niet aan jezelf en weet dat je hier weer uit kan komen!
   hartelijke groet en sterkte,
   Iris

 14. Mijn partner wilt me beschermen tegen mijn ex die ook narcisme heeft. Bij bepaalde bijeenkomsten probeert mijn ex toch contact met me te zoeken. Hij beweert dat hij mijn partner zeer goed ken en slechte invloed op me zal hebben. Mijn partner legt mij in de watten volgens hem en zodra ik helemaal afhankelijk van hem word dan zal mijn partner mij gevangen nemen in mijn eigen huis. Ik weet dat mijn partner mij vrij laat. Ik zelf trek me terug van mijn ex en hou de boot af. De zaak om gaan lopen draaien dat hij mij niet mag bellen en ik hem zelfs belt. Ik heb de ingesproken stem van hem bewaard. Mocht er nog meer bedreigingen zijn, dan laat ik het aan mijn partner horen.

 15. Hoed je ervoor niet Zelf narcisme te gaan vertonen! In ieder mens zit Iets van narcisme. Wie gelooft je dan nog of Wie zou jou dan nog willen steunen of beschermen!
  WEG WEZEN MARINA En loslaten. Creeer iets nieuws in je leven waar je vreugde aan ontleent! Al gaat al je spaargeld eraan.
  Ik ken je via de verhalen inmiddels een beetje. Zonder (ver)oordeling. Maar ik ben bang dat je ex en nieuwe partner van hetzelfde soort zijn. Excuus voor mijn ongevraagde mening.
  Vlgs mij ben je te snel in een nwe kooi gestapt. Begrijpelijk msar ik houd mijn hart vast en gun je zoveel meer.
  Open je oren en intuitie . Of tel rationeel 1 plus 1 op.
  In liefde mirjam

 16. Het is allemaal zo waar en herkenbaar. Ik lees veel op deze site en telkens lees ik weer nieuwe dingen, maar het is onmisbaar deze kennis om er uit te komen. Ben stappen aan het maken om los te komen, maar zonder de informatie was ik niet waar ik nu ben. Erg fijn, dank je wel Iris voor de uitgebreide informatie. Ik hoop snel verdere stappen te kunnen maken.

 17. Ik zit al 15 jaar in een relatie met een narcist
  En elke weer stink ik er weer in terwijl ik echt niet achterlijk ben. Mijn leven is elke dag stress, wat gaan we vandaag weer krijgen, Hebben veel mee gemaakt zijn dochter overleden 9 jaar geleden aan een ongeluk op slag dood 22 jaar was ze 1 week heeft hij gerouwd terwijl ik nog helemaal in de war was maar dat interesseerde hem niet werd nooit naar gevraagd .
  2 weken geleden gingen we naar spanje, 2200 km met de auto. Hadden daar een huis met zwembad gehuurd mooie plek . Tot op zaterdagochtend hij een hartaanval kreeg heb de ambulance gebeld vraag niet hoe ken geen Spaans maar hij kwam. Hij lag beneden op bed kreeg Hartfilmpje en was zeer slecht
  Oké dacht ik hij moet naar alicante daar was nog plek, Onder tussen een tas ingepakt paspoorten ziekenfonds kaart portomonee alles in huis dicht gedaan deuren ramen die nog openstonden
  want ging mee in de ambulance, tot dat ik me zelf zag nee heb me pyjama nog aan gauw wat aangetrokken. Ondertussen ook nog wat vragen beantwoord aan ambulance personeel die geen Engels spraken. Toen het hek nog afgesloten Zat ik hoor voorin in de ambulance.
  Met toeters en bellen naar alicante dat is een uur rijden. Daar aangekomen was hij ineens weg werd al naar de operatie kamer gereden. Oké ziekenfonds regelen zijn zoon bellen andere familie bellen
  Om het verhaal kort te maken.
  Meneer is gedotterd. 3 dagen intensive care. 2 dagen gewone afdeling.
  Mocht terug naar ons vakantiehuisje inmiddels zijn zoon ook naar spanje gekomen want die ging ons terug rijden.
  We zijn inmiddels thuis
  Nu komt het hij snauwt me af Had zijn medicijnen gehaald. Die waren niet goed volgens hem
  Bleek wel goed te zijn .En hebben al de hele week ruzie om dat hij mij de baas wilt zijn
  Geen dank je wel of wat heb jij het allemaal goed gedaan in spanje. Terwijl iedereen om mij heen zegt petje af.
  NU WEER MIJN GEVOELENS ZIJN WEER NIET BELANGRIJK
  Hij werkt al weer hij mag ff niet drinken maar doet dit alweer stiekem .
  En tot mijn grote verbazing zit meneer op sex sites
  Voel me zo klein, vernederd
  Maar dit gaat niet meer gebeuren ga nu heel goed voor me zelf zorgen
  INDERDAAD EEN NARCIST DENKT ALLEEN MAAR AAN ZICH ZELF
  EN DOET EEN ANDER HEEL ERG PIJN.
  Dit zijn een paar voorbeelden die erg heftig waren.
  Maar heb zoveel mee gemaakt met deze man 😢😢😢

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.