Nieuwe training voor Jeugd- en Gezinsprofessionals!

Een paar jaar geleden werd de workshop professionals geïntroduceerd, die regelmatig gegeven wordt. Er ontstond al een tijdje de wens om speciaal voor Jeugd- en Gezinsprofessionals een aparte training aan te bieden. Nu is het dan zover: de eerste training wordt op donderdag 13 september gegeven. De trainers – ervaren binnen de jeugd en gezinshulpverlening- hebben een mooie training ontwikkeld en de training is geaccrediteerd door het SKJ.

Deskundigheidsbevordering: Als jeugdprofessional in contact met narcisme en psychopathie

Psychische en persoonlijkheidsproblematiek bij één of beide ouders is een hoofdoorzaak van complexe scheidingen, zo blijkt uit onderzoek. Deze verdiepende training over narcisme en psychopathie geeft de jeugdprofessional handvatten om beter inzicht te krijgen in en om te gaan met de complexe scheiding waarin deze persoonlijkheidsproblematiek een rol speelt. Hierdoor krijg je meer overzicht en minder handelingsverlegenheid.

Wanneer je als jeugdprofessional veel met mensen werkt, is er een grote kans dat je direct of indirect te maken krijgt met narcisme of psychopathie. Door de aard van de stoornis is het vaak niet meteen zichtbaar waar je mee te maken hebt. Cliënten met deze pathologie leggen de verantwoordelijkheid buiten zichzelf en manipuleren personen in hun omgeving. Het is belangrijk dat je de kenmerken tijdig signaleert. Allereerst om zelf niet in het narcistische net verward te raken, maar ook om de omgeving veiligheid te kunnen bieden en het belang van het kind te kunnen waarborgen.

We bieden een actieve training aan voor de jeugdprofessional die bestaat uit zowel theorie als dialoog, ervaren, oefeningen en casuïstiek. Vragen en casuïstiek kunnen natuurlijk vooraf worden ingebracht. Je gaat aan de slag met gerichte oefeningen waarbij inzichtelijk wordt hoe het voor betrokkenen is om met iemand met narcisme of psychopathie te maken te hebben. Daarnaast leer je hoe je het systeem kan begeleiden in de omgang met de persoon met deze persoonlijkheidsstoornis.

Inhoud

In de training wordt aandacht besteed aan:

 • (Her)kennen van de persoonlijkheids­stoornissen narcisme en psychopathie
 • (Her)kennen signalen emotionele mishandeling bij ouders én kinderen
 • De narcistische dynamiek
 • Het handelen kunnen afstemmen op de fase van het herstelproces van slachtoffers
 • Gevolgen narcistische mishandeling voor het kind en de ouder
 • Ouderverstoting / PAS
 • Communiceren met iemand die narcistisch gedrag vertoont
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Handvatten en vaardigheden voor de hulpverlener in contact met een narcist/psychopaat
 • Veiligheidsafwegingen
 • Juridische mogelijkheden
 • Passende hulp
 • Casuïstiek

Doelgroep

Jeugdprofessionals, waaronder Veilig Thuis, de Raden voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming, de sociale wijkteams, de zorgaanbieders, ambulante hulpverleners in gezinnen etcetera.
De groep zal bestaan uit maximaal 14 personen.

Trainers

De trainers verzorgen diverse workshops vanuit het Verdwenen Zelf en maken deel uit van ons netwerk van gespecialiseerde coaches en therapeuten. De trainers zijn ervaringsdeskundig.

Gabriëla is psychodynamisch therapeut en coach en breed opgeleid in psychopathologie en diverse therapeutische richtingen zoals EMDR, traumatherapie en systeemtherapie. Ze heeft jarenlange ervaring in het werken met complexe problematieken in de reguliere hulpverlening en binnen Jeugdzorg.

Annemieke is coach en heeft een praktijk gespecialiseerd in de gevolgen van narcistische mishandeling. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring met complexe gezinssystemen in de GGZ, verslavingszorg en binnen de jeugdhulpverlening als gezinstherapeut. Ze is tevens opgeleid tot yoga- en mindfulness docent.

Voorkennis

Het boek “Herstellen van narcistische mishandeling” door Iris Koops. Dit boek maakt deel uit van het trainingsmateriaal en wordt vooraf opgestuurd. Wij adviseren om het vervolg ‘Verder na narcistische mishandeling’ ook te lezen om het maximale uit de training te halen.


Accreditatie

De training is geaccrediteerd door het SKJ onder nummer SKJ201428. De deelnemer ontvangt 6 studiepunten.

Aanmelden, tijden en prijs

De training wordt gegeven in Doorn op donderdag 13 september 2018 en duurt van 10:00 – 17:00. De kosten bedragen € 240,- exclusief BTW, dit is inclusief boek, koffie, thee en lunch. Casuïstiek kan worden ingediend tot 24 augustus. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op deze website.

 

16 gedachten aan “Nieuwe training voor Jeugd- en Gezinsprofessionals!”

 1. Heel fijn. Er kan niet genoeg aandacht voor zijn. Wordt dit bericht ook naar gemeentes verzonden? Dat zou heel goed zijn!

 2. Fantastisch dit initiatief, zeer nuttig en zinvol; het is heel goed dat Het Verdwenen Zelf als organisatie de breedte ingaat en zo veel mogelijk kennis verspreidt over narcisme en de gevolgen daarvan. Vooral de hulpverlening is hierbij gebaat omdat dit de kans vergroot dat meer slachtoffers op adequate hulp mogen gaan rekenen.

 3. Wat een fantastisch goed nieuws! Mijn complimenten voor o.a.jullie doorzettingsvermogen!
  Heel heel veel succes!
  Liefs van Coby

 4. Beste mensen van Het Verdwenen Zelf,
  Een training omtrent narcisme voor jeugdprofessionals mét accreditatie:
  Uitgebreide en gedegen kennis van narcisme is noodzakelijk en kan veel leed besparen. Tevens zijn er punten verbonden aan deze training(accreditatie). Het mes snijdt aan twee kanten.
  Eerder schreef ik twee blogs voor het.verdwenenzelf.nl
  1. Mediation bij echtscheiding uit de praktijk;
  2. De impact van narcisme en psychopathie op mediation.
  Narcisme komt vaak voor en in allerlei gradaties. Helaas is het niet zo dat je een narcist kunt aanpakken op zijn of haar gedrag zodra en áls je het herkent. Het vereist een speciale (out-of-the-box-)aanpak als je met narcisme te maken krijgt als hulpverlener. Daarmee kun je veel leed besparen.
  Ook in mijn praktijk (praktijk in scheidingsbemiddeling) is narcisme bij een ouder helaas geen uitzondering op de regel. Als ik een schatting mag maken dan schat ik dat ik bij één op de 10 scheidingen in meer of mindere mate te maken heb met narcisme. Dit betekent dat ik met extra aandacht kijk naar de afspraken die er gemaakt worden, met name afspraken over de kinderen (maar ook de verdeling van het vermogen, alimentatie-afspraken etc.). Dat wil niet zeggen dat ik dan de touwtjes volledig in handen heb. Een narcist heeft altijd de touwtjes in handen, maar met uitgebreide gedegen kennis van narcisme is het mogelijk om meer of langer misbruik te voorkomen of te verminderen, het een halt toe te roepen. Mijn doel is niet om de narcist aan te pakken, maar om het slachtoffer (en hun kinderen) te beschermen voor nog meer onrecht, te behoeden voor nog meer leed, zorg te dragen voor een eerlijke verdeling, voor zover de situatie (de narcist) dit toelaat.
  Samenwerken met andere instanties is vaak een probleem, omdat ik merk dat zij zelden op de hoogte zijn van narcisme, waarna het alsnog fout afloopt.
  Ik ben blij verrast door en enthousiast over deze training! Een geweldig initiatief en een grote stap vooruit!
  Succes allemaal!
  Anne-Marie
  (mediator)

 5. Wat een goed idee!
  Waarom blijft ze in vredesnaam? vragen de mensen. Maar de buitenwacht ként de dynamiek van huiselijk geweld niet, en veel hulpverleners ook niet.
  De slachtoffers van narcisme hebben hun gruwelijke ervaringen, en vrezen herhaling voor de kinderen – zeker als het geweld zich al eerder op die kinderen richtte. De hulpverlening ziet ouders die nare dingen over elkaar beweren, ruzie maken. De vakliteratuur zegt dat in de overgrote meerderheid van de gevallen beschuldigingen van kindermishandeling terecht zijn. En dat persoonlijkheidsproblematiek in een aanzienlijk deel van de ‘vechtscheidingen’ een grote rol speelt. Geld voor forensische diagnostiek is er alleen bijna niet, en dus hebben hulpverleners een heel moeilijke taak.
  Gedrag wordt gezien als incident, of zelfs als herhaald incident. Intimidatie als horkerigheid. De PTSS-klachten van het slachtoffer niet als gevolg van de mishandeling, maar als zwak punt in het karakter.
  Hulpverleners sporen aan tot beter gedrag, en willen het vervolgens opnieuw proberen. Daarbij ook het slachtoffer (dat meestal wel zelfreflectief is, in tegenstelling tot de narcist) aansporend tot ‘werken aan de relatie’. Dat moet kunnen, ooit was de relatie toch gelukkig? Nou dan! Dat dat slechts in de verleidingsfase het geval was, en sinds het afvallen van het masker er allerlei gruwelijks zich afgespeeld heeft, dat zien ze niet. Soms ook omdat het slachtoffer de omvang van de mishandelingen zelf niet eens doorfheeft, zo gehersenspoeld als ze is.
  Hulpverleners hebben als taak zich het perspectief van het kind te ‘Hij beweert dat de lucht rood is, jij dat hij blauw is, Maar wat als jullie nou eens doen of hij paars is?’ – van dat kaliber. Ze beseffen niet dat dat een herhaling is van de gaslighting, en dus hernieuwde traumatisering.
  Hulpverleners hechten zwaar belang aan het normaliseren van de betrekking tussen de ouders, of streven ernaar dat partijen weer met elkaar in gesprek gaan. Afgedwongen mediation of ouderschapsgesprekken zijn geen uitzondering, desnoods wordt met OTS of UHP gedreigd. Dat terwijl dit bij ernstige persoonlijkheidspathologie niet alleen zinloos is, maar ook gewoon heel schadelijk.
  Tenslotte hoop ik dat in de training aandacht wordt besteed aan het belang van waarheidsvinding, hetgeen wettelijk verankerd is. Narcisten varen wel bij verwarring, en dus bij regelmatige personeelswisselingen, incomplete dossiers en slechte overdrachten alsook weinig zwart-op-wit. Juist bij vechtscheidingen doet ook de hulpverlening er goed aan zorg te dragen voor zeer zorgvuldige dossiervorming.

 6. Wat een geweldige Mijlpaal is dit !
  En wat ontzettend goed dat dit geaccrediteerd is!
  Er is nog zoveel terrein te winnen en dat is wat Het Verdwenen Zelf stap voor stap aan het doen is!
  Ik heb zelf al vanuit mijn werk in Human Resources gemerkt hoe helpvol het is geweest voor mijn collega’s dat ik ze op signalen kon wijzen en tips kon geven.
  Terwijl Jeugd- en Gezinsprofessionals hier vaak nog dieper, directer en op een complexer niveau mee te maken krijgen.
  Deze training helpt deze professionals om zelf niet in de mist te raken en meer in regie te kunnen blijven. De training stelt de deelnemers in staat om complexe situaties in het juiste perspectief te kunnen zien, mishandeling kan worden gesignaleerd en de samenwerking met andere hulpinstanties kan hopelijk worden verbeterd.
  Het trainingsdoel “Communiceren met iemand die narcistisch gedrag vertoont” is van zeer groot belang. Ik ben zelf ook mediator geweest en met het groeien van mijn kennis over Narcisme, dankzij de boeken en trainingen van Iris, kwam ik op het punt dat ik zag dat er wel degelijk [situationele] helpende strategieën zijn. Dat je wel degelijk hiermee professioneel en zodanig mee om kan gaan, dat jij je als Jeugd- en Gezinsprofessionals je werk goed kan doen én passende hulp kan bieden.
  Voor degene die zich hebben aangemeld, heel veel succes 13 september a.s.
  Ik hoop dat er nadien een review komt over de winst die het voor de deelnemers en in de praktijk heeft opgeleverd!
  Groet,
  Isabo

 7. Is het mogelijk om voor meer bekendheid over deze nieuwe training de landelijke media op te zoeken en in te zetten middels een goed bekeken programma op npo bijvoorbeeld. Het is een ontzettend actueel onderwerp waar de plank bijna altijd misgeslagen wordt, niet door onwil maar door onwetendheid. Voor alle kinderen en alle gezonde ouders in spagaat, zal dit een verschil kunnen maken. Door zo kansen creeeren dat dit landelijk wordt opgepikt door de juiste personen in de politiek of mensen in jeugdzorg die wel begrijpen dat er iets anders kan en begrijpen dat er een gat in kennis is. Mensen die met deze problematiek werken op regelmatige basis zullen de inzichten van Iris Koops op waarde schatten.

  1. Hoi Diane,
   Ik ben het helemaal met je eens dat het van groot belang is dat dit onderwerp meer in de media komt, en dan ook op een zorgvuldige manier. Het is echter niet makkelijk om bij media ‘binnen te komen’. Er is met een bekend programma onderzocht of het onderwerp daar niet in een uitzending behandeld kon worden, maar de argumentatie was dat het een lastig onderwerp is om op tv te verbeelden. Kortom, als er al een ingang is, is het ook nog belangrijk dat er een goed ‘format’ gevonden wordt om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.
   Alle lezers met contacten met media die hierin wat willen betekenen wil ik van harte uitnodigen om contact te zoeken met ons (via het contactformulier). Het is essentieel dat de samenleving bewuster wordt van de ongelooflijke impact van narcistische mishandeling, zowel binnen gezinnen, instanties, op de werkvloer, overal. Wij kunnen echt hulp gebruiken om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.
   Diane, bedankt voor je reactie en ik hoop dat we hierin wat gaan bereiken.
   Hartelijke groet,
   Iris

 8. Geweldig!!! Zo hard nodig……..er is onvoldoende kennis bij de reguliere hulpverlening over narcisme. Het is zo belangrijk dat het slachtoffer beschermt wordt voor nog meer ellende en onrecht en adequate hulp krijgt.

 9. Die training moet verplicht worden. Door jeugdbescherming Amsterdam word er alleen maar veilig gespeeld en word vader in dit geval niet gezien voor wat hij is. De situatie word door vader hoog gehouden en jbra speelt fijn mee.
  Dupe: Moeder en kind. Kind het meeste.
  En aantonen… je kan alles aanreiken aan jbra ze doen er niets mee.
  Website met uitleg’ mondeling uitleg
  Niets !!
  Schandalig

Geef een reactie

Alleen de voornaam of een pseudoniem wordt bij plaatsing gebruikt. Het e-mailadres wordt niet getoond in de reacties.

Bij het plaatsen van een reactie ga je akkoord met de richtlijnen. Op basis hiervan worden de berichten ook gemodereerd. Het kan daardoor enige tijd duren voor je reactie zichtbaar is op de website. Stichting Het Verdwenen Zelf behoudt zich het recht voor om reacties aan te passen of niet te plaatsen.