Over ons

Onze missie

Jaarlijks worden naar schatting meer dan 700.000 mensen slachtoffer van een ouder, partner of bijvoorbeeld werkgever die hen psychisch en emotioneel mishandelt. Stichting Het Verdwenen Zelf ondersteunt slachtoffers in hun herstel door het geven van voorlichting, workshops en een netwerk aan professionals voor persoonlijke begeleiding. Slachtoffers helpen we om de regie op hun eigen leven weer terug te pakken. Professionals ondersteunen we door het delen van onze kennis en het geven van trainingen. We geven meer bekendheid over deze vorm mishandeling en de gevolgen ervan zodat er eerder herkenning plaatsvindt en meer schade kan worden voorkomen.

De noodzaak

  • 90% van de Nederlandse bevolking beseft niet wat narcistisch misbruik is en onderschat vooral de negatieve effecten ervan.
  • Meer dan 60% van de therapeuten en psychologen herkennen emotionele en psychische mishandeling niet en ook de dynamiek van dwingende controle wordt door velen niet herkend.
  • 1 op de 7 personen is slachtoffer van emotioneel of psychisch geweld.
  • Emotionele en psychische mishandeling is de beste voorspeller voor ernstige psychische problemen als depressie, angst, C-PTSS, etc.
  • Voorzichtige schatting voor Nederland: 80.000 – 160.000 mensen hebben een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Voor psychopathie gelden ongeveer dezelfde cijfers.

Ontstaansgeschiedenis

Iris Koops heeft er haar levenswerk van gemaakt om kennis te verzamelen en deze zo toegankelijk mogelijk te maken voor slachtoffers van narcistische mishandeling. Zelf heeft ze jaren moeten zoeken voordat ze wist waar ze mee te maken had. De informatie moest toegankelijker zijn! Zo ontstond in 2013 de organisatie Het Verdwenen Zelf. Iris Koops schreef meerdere boeken en heeft gewerkt aan een divers aanbod voor slachtoffers en professionals. De stichting is inmiddels uitgegroeid tot een kenniscentrum op dit gebied.

Hulp aan slachtoffers

Als slachtoffer van narcistische mishandeling is het zo belangrijk dat je gezien en gehoord wordt. Dat je begrijpt waar je mee te maken hebt (gehad) om jezelf uit de destructieve relatie te kunnen bevrijden en jezelf terug te vinden. We ondersteunen slachtoffers daarom breed; met de boeken van Iris Koops, het delen van vele ervaringsverhalen en psycho-educatie via onze website en sociale media, door het geven van workshops en met een uitgebreid netwerk van coaches en therapeuten voor 1-op-1 begeleiding.

Ondersteuning professionals

Niet alleen slachtoffers, maar ook de professionals hebben handvatten nodig. Hoe herken je deze vorm van mishandeling? Wat kun je doen en wat vooral niet? Door psycho-educatie, lezingen en het geven van trainingen (op maat) ondersteunen we professionals en doorbreken we oude denkpatronen rondom de definitie, uitingsvormen en consequenties van psychisch en emotioneel geweld.
Meer lezen >>

Organisatie

Het Verdwenen Zelf is een stichting met een ANBI-status en is voor haar voortbestaan afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Met een klein en betrokken team hebben we een relatief groot bereik en vervullen we een belangrijke maatschappelijke functie.

Staf

Coördinator en inhoudsdeskundige: Jeannette Schasfoort
Secretariaat en ICT: Mark Lindeberg
Communicatie en Social media: Julia Sijm
Marketing, communicatie en inhoudsdeskundige: Sonja Lucardie
PR en inhoudsdeskundige: Gebi Rodenburg

Bestuur

Voorzitter: Mathilde Maas Kuper
Secretaris: Renate Akerboom
Penningmeester: vacant

Kennisexpert en oprichter van Het Verdwenen Zelf: Iris Koops is op projectbasis actief en heeft een adviserende rol.

Netwerk individuele begeleiding

De stichting werkt samen met 25 professionals die op basis van een strenge selectieprocedure aangesloten zijn bij het netwerk van de stichting. Elk netwerklid heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van slachtoffers van emotioneel en psychisch geweld.