Benefietactie voor Stichting het Verdwenen Zelf!

Een prachtig initiatief van trainer en huiselijk geweld expert Kirsten Regtop. Zij organiseert in juni een aantal webinars over huiselijk geweld voor professionals, waarvan de opbrengsten naar onze stichting gaan. Hiermee kunnen gedurende deze actie de boeken van Iris Koops en enkele van onze workshops gratis of tegen gereduceerd tarief aan ervaringsdeskundigen met een aantoonbaar minimuminkomen aangeboden worden. We zijn vereerd dat Kirsten ons heeft uitgekozen als goed doel. Met onze stichting doen we van alles om slachtoffers van psychisch geweld goed te kunnen ondersteunen en deze financiële ondersteuning van ons werk is heel welkom.

Kirsten licht haar initiatief toe: “In juni verschijnt mijn 200ste blog over de aanpak van huiselijk geweld. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseer ik deze benefietactie. Tijdens deze benefiet zamel ik geld in voor slachtoffers van partnergeweld, zodat zij hulp kunnen krijgen ondanks dat zij berooid achterblijven na de soms jarenlange mishandelingen.” Kirsten heeft ons als stichting uitgekozen omdat zij ziet dat psychisch geweld nog te onbekend is, ze zich betrokken voelt bij dit thema en omdat wij als stichting concrete hulp bieden aan slachtoffers. Lees hier haar blog hierover.

Webinars & informatie
De webinars zijn gericht zijn op professionals en kennen verschillende interessante thema’s. Naast een webinar over psychisch geweld verzorgd door Jeannette Schasfoort, trainer/coach uit ons netwerk, zijn er een viertal andere webinars. Opleider/onderzoeker Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho spreken over moed, Fabriek 69 over seksueel geweld, Enliven over VR simulatie bij huiselijk geweld en Kirsten zelf spreekt samen met Ester Wijnen over contact maken met slachtoffers. Lees hier meer over de webinars, sprekers, kosten en praktische informatie: https://kirstenregtop.com/benefiet/.

Des te meer professionals mee doen aan deze actie, des te bekender huiselijk geweld wordt en des te groter de opbrengst. We hebben je hulp nodig om deze actie tot een succes te maken. Ken je professionals die hieraan mee zouden willen doen? Geef deze informatie dan door aan geïnteresseerden! Ze kunnen dan meedoen met één, meerdere of alle webinars en steunen daarmee een slachtoffer die de boeken van Iris Koops niet kan betalen of mee wil doen aan onze workshops maar daarvoor de middelen niet heeft. Hiermee dragen deze professionals concreet bij aan het herstel van slachtoffers van psychisch geweld.

Nut en noodzaak
We zijn als stichting zeer blij met dit initiatief. De stichting opereert nu zonder enige subsidies of bijdragen van grote donateurs of fondsen. We zijn afhankelijk van giften van professionals of ervaringsdeskundigen die iets willen betekenen voor andere ervaringsdeskundigen. We bereiken als kleine organisatie met weinig mensen/middelen best veel, maar we kunnen veel meer betekenen, als er ook meer middelen zijn.

Naast onze diverse diensten voor slachtoffers en professionals proberen we ook bij te dragen aan een bewustzijnsverandering  in de samenleving. Daarom vragen we in diverse media structureel aandacht voor de gevolgen van psychisch geweld. De grote aantallen slachtoffers, de ernstige consequenties en de onbekendheid van psychisch geweld vragen om veel meer actie. Dat kan alleen als er ook meer middelen zijn. We hopen dan ook dat gulle gevers, fondsen en overheden zich meer betrokken bij ons gaan voelen. De actie van Kirsten vormt alvast een mooie stap van een betrokken professional om dit voor elkaar te krijgen.

Professionals verwijzen naar dit initiatief? Geef ze dan deze link door: https://kirstenregtop.com/benefiet/.

Wil je de stichting zelf financieel steunen? Kijk dan hier om te doneren: https://verdwenenzelf.org/doneren/.

12 reacties op “Benefietactie voor Stichting het Verdwenen Zelf!

 1. Kirsten Regtop, bedankt!

  Het Verdwenen Zelf timmert hard aan de weg om narcistisch misbruik kenbaar te maken: boeken (Herstellen van narcistische mishandeling en Je leven in eigen hand), twee websites met informatie en blogs, workshops, lezingen, therapeuten, netwerken en sinds januari van dit jaar de documentaire ‘Zij lijkt het probleem te zijn’. Dat kost naast heel veel toewijding ook geld. Ik weet dat het maar een paar mensen zijn die dit alles doen en heb er veel respect voor.
  Het informeren van slachtoffers en hulpverleners kost energie, tijd maar ook geld. De opbrengst van de webinars over huiselijk geweld van Kirsten Regtop in juni gaat naar Het Verdwenen Zelf! Ik vind dat fantastisch.

  Lieve medeslachtoffers/-ervaringsdeskundigen van narcistisch misbruik. We zijn door het geniepige misbruik van alles onthouden. Voor diegenen die toch wat willen doen – daar waar het mogelijk en veilig is, zoals hier bij Het Verdwenen Zelf – laat van je horen. Als niemand reageert lijkt het niet te bestaan. Dat is precies wat de narcist wil.

  Dankjewel Kirsten! Ik hoop dat er héél veel professionals gaan deelnemen. Overal waar ik kom strooi ik met ‘Het Verdwenen Zelf’ in de hoop dat mensen daar eens een kijkje gaan nemen of liever nog meer doen natuurlijk. Ieder mens die ik kan bereiken is er een. Het is van levensbelang. Dat weet ik zelf helaas maar al te goed.

 2. Geweldig, deze actie. Super dat Kirsten Regtop dit initiatief heeft genomen. Ik ga een paar hulpverleners die ik ken zeker wijzen op de webinars. Wat mooi dat de sprekers zich hier ook voor inzetten om huiselijk geweld bekender te krijgen. Ik ben het helemaal met M. eens dat dit en het werk van het Verdwenen Zelf en anderen die zich inzetten voor hulp na psychisch geweld, van levensbelang is. Ik ben deze mensen zeer dankbaar. Ik heb mijn leven weer op kunnen bouwen en zonder de juiste inzichten en hulp was dit me nooit gelukt.

 3. Wat een mooi initiatief van Kirsten Regtop om op deze wijze de (grote) onbekendheid rond psychische mishandeling onder de aandacht te brengen en met deze actie de stichting Het Verdwenen Zelf te steunen. Ik ben geschrokken van de cijfers van het CBS! Zo’n groot deel van onze samenleving die te maken heeft (of heeft gehad) met psychische mishandeling. Dat ik één van hen ben, dat is me inmiddels méér dan bekend, maar zoveel? Dit vraagt om meer aandacht en bekendheid. Juist voor de slachtoffers die ‘geplukt’ worden door hun narcistische (ex)partners is het van groot belang dat zij de juiste informatie krijgen over wat hen is aangedaan of wat hen nog te wachten staat! Voor velen, zoals ikzelf, is het tasten in het duister als je niet weet wat er met je gebeurd en wat je moet doen. De boeken van Iris Koops zijn hierbij een geweldige leidraad die je op weg helpen naar de wereld van de ‘gewone’ mensen, een wereld waarbij je uitgaat van normale gedragspatronen en waar vertrouwen, veiligheid en respect de norm zijn. Onze hulpverleners, huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen, relatietherapeuten, wijkagenten, jeugdzorgers etc. moeten gemobiliseerd worden om meer inzicht te krijgen in de destructieve gevolgen van psychische mishandeling. Alleen dan is het mogelijk om de ellende ‘achter de voordeur’ naar buiten te brengen en er adequaat mee aan de slag te gaan. Dank Kirsten, een geweldig initiatief!

 4. Wat een mooi en veelbelovend initiatief van Kirsten Regtop! Als professioneel én slachtoffer tegelijk ben ik verheugd dat hiermee psychisch en emotioneel geweld nóg steviger op de kaart wordt gezet.

  Het programma ziet er zeer interessant uit evenals de sprekers. Ik zal de professionals in mijn omgeving attenderen op deze webinars en de mogelijkheid tot donatie bekend maken. De stichting draait in een klein team zonder enige subsidies of bijdragen van donateurs of fondsen. De stichting is afhankelijk van giften van professionals of ervaringsdeskundigen die iets willen betekenen voor andere ervaringsdeskundigen. Zij kunnen elke subsidie of donatie keihard gebruiken! Hopelijk melden zich meer donateurs.

  Mijn leven hangt af van de boeken van Iris. Letterlijk. Ik was Zelf bijna Verdwenen. Dankzij de hulpboeken van Iris Koops, heb ik mij kunnen ontworstelen aan het giftige familiesysteem. Dit heeft mijn hele leven veranderd in helpende zin en ik kon daardoor vrij breken uit de psychische gevangenis waarin ik zat. Ik weet dus uit ervaring hoe belangrijk deze stichting en de boeken van Iris zijn.

 5. Een geweldig mooi initiatief en gebaar. Dat slachtoffers die het financieel moeilijk hebben (niet zelden als gevolg van de mishandeling), dit kan worden aangeboden is natuurlijk heel waardevol. Om de mogelijkheid te hebben dan tóch deze hulp te krijgen is voor het slachtoffer heel helpend, maar ook het gebaar alleen al, dat de hand wordt uitgestoken, kan van enorme betekenis zijn. Ik word daar blij van. Bedankt Kirsten!

  En ja, het is ook belangrijk dat wij als ervaringsdeskundigen bijdragen; als het mogelijk is financieel door de stichting te steunen (al is het maar 1 euro per maand, bij wijze van), maar ook het onder de aandacht brengen, mensen attenderen en ons niet laten ontmoedigen door de vele dovemans oren die er zijn in de maatschappij wat betreft mishandeling. Als is er maar eentje van 100 die luistert en het zich aantrekt, dan is dat er wel 1!

  Wij kunnen zelf ook echt bijdragen aan het bekend maken van deze vernietigende ellende die vele slachtoffers moeten doorstaan. Én we kunnen er voor mede voor zorgen dat de stichting ook kan blijven draaien.

 6. Een goed initiatief! Dank hiervoor en ga zo door! Het zou goed zijn als bv bisschoppen, imams, priesters, dominees en andere kerkelijk gebonden mensen hiervan horen of worden uitgenodigd. Ook binnen geloofsgemeenschappen heerst narcisme.

 7. Wat een belangrijke actie, om huiselijk geweld en m.n. coercive control bekender te krijgen en het Verdwenen Zelf te ondersteunen met de opbrengsten. Super dat Kirsten dit initiatief heeft genomen. Er zijn veel mensen die roepen ‘er moet iets gebeuren’ (en dan blijft het bij dit tegen elkaar roepen), en dit is een professional die daadwerkelijk iets doet. En hier duidelijk veel energie in heeft gestoken en ook precies begrijpt waar het om gaat.
  Daar word ik blij van. Met alleen maar ervaringen tegen elkaar uitwisselen als slachtoffers onder elkaar wordt psychisch geweld niet bekender binnen de hele samenleving. Het heeft een helende functie tijdens je proces, maar als je echt wil helpen om dit onderwerp bekender te krijgen is er meer nodig. Ik sluit me dan ook van harte aan bij wat M. en Em zeggen: ook wij, ervaringsdeskundigen, kunnen we wat doen. Bijvoorbeeld helpen dit benefiet bekend te maken in ons eigen netwerk.
  Daar ga ik ook mijn steentje aan bijdragen!

 8. Door Het Verdwenen Zelf leid ik nu mijn eigen leven, zonder de narcisten. Ik werd door ze opgevoed en woonde er met een samen. Ik was mezelf compleet verloren, op en leeg. Onwetend waar ik me in bevond. Ik ben op veel websites geweest, heb contact gehad met verschillende instanties, psychologen, therapeuten en ervaringsdeskundigen. Nergens heb ik zoveel herkenning, erkenning en bevestiging gekregen dan bij Het Verdwenen Zelf. Het gaat goed met me en ik voel me bevoorrecht dat ik op Het Verdwenen Zelf terecht kwam en vooral dat ik weet wat ik nu weet. Ik hoop dat er na mij nog heel veel mensen volgen. De opbrengst van deze webinars is dus voor Het Verdwenen Zelf. TOP! De boeken en workshops kunnen worden gegeven aan slachtoffers die geen of weinig geld hebben! De documentaire laat zien hoe je op het verkeerde been wordt gezet. Heel waardevol allemaal.

 9. Het werkboek van Iris Koops heeft mijn ogen geopend. Geschreven in duidelijke taal, alsof ze me aan de hand nam en bladzij voor bladzij zo herkenbaar. Het heeft me geholpen om eindelijk mijn relaties met narcisten te kunnen duiden. Ik begreep waar ik in zat en waar ik uit moest zien te komen. Een eyeopener dit boek, en ik heb dit van meer mensen gehoord. Het tweede boek was als balsem voor de ziel en bood nog meer verdieping.

  Kortom, ik ben zeer verheugd met dit benefiet, opdat deze boeken een nog groter publiek vinden. Ik weet hoeveel mensen na een relatie met een narcist blut achterblijven en weet ook dat de inzichten uit deze boeken meer kunnen betekenen dan 5 jaar therapie. Zo heeft het tenminste voor mij gewerkt. Ik gun alle slachtoffers die er interesse in hebben deze boeken. Ik had ze graag 10 jaar eerder gehad, dat had mij zoveel zoeken, worstelen en zelfhaat en zelftwijfel bespaard. Maar toen waren ze nog niet geschreven:-)

 10. Wat een mooi initiatief van Kirsten. Het zet mij aan het denken als ik de reacties lees, om zelf ook wat te doen. Ik weet ook mensen die ik zou kunnen benaderen. Ik ga er mee aan de slag en hoop dat meer en meer mensen dit gaan doen.

Geef een reactie

Alleen de voornaam of een pseudoniem wordt bij plaatsing gebruikt. Het e-mailadres wordt niet getoond in de reacties.

Bij het plaatsen van een reactie ga je akkoord met de richtlijnen. Op basis hiervan worden de berichten ook gemodereerd. Het kan daardoor enige tijd duren voor je reactie zichtbaar is op de website. Stichting Het Verdwenen Zelf behoudt zich het recht voor om reacties aan te passen of niet te plaatsen.

Wil je automatisch op de hoogte gehouden worden als we een nieuw bericht plaatsen? laat dan je naam en e-mail adres achter via dit formulier.