Begrippenlijst

Het Stockholm syndroom
Het Stockholm syndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt. Het wordt vaak in verband gebracht met narcistische mishandeling, omdat de mishandelaar en redder in dezelfde persoon verenigd zijn. De narcist is immers de dader, maar speelt het slachtoffer. Zo wordt het werkelijke slachtoffer in een onmogelijke positie gebracht. Zodra je ongewenst gedrag vertoont, wordt jou het onhoudbare gevoel gegeven dat je Slecht bent. Direct daarna wordt de mogelijkheid geboden om weer Goed te worden. Deze combinatie van vijand en verlosser in een en dezelfde persoon veroorzaakt een diepe loyaliteit. Het is heel belangrijk dat begrepen wordt dat het hier puur om een overlevingsstrategie gaat. Voor een goed gevoel over zichzelf moeten deze slachtoffers -hoe gruwelijk ook- juist bij hun mishandelaar zijn.
PTSS
De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die in het handboek voor de psychiaters, het DSM-IV is ingedeeld bij de angststoornissen. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties. De symptomen van PTSS vallen onder te verdelen in drie categorieën:

  1. herbeleving ( flashbacks, nachtmerries, uitputting)
  2. vermijding (het vermijden van mensen en situaties, matheid, hopeloosheid)
  3. arousal (continue spanning die zich uit in snel geïrriteerd raken, moeite met concentreren, slapeloosheid,  hyperalertheid etc.)

De kern van PTSS is de gewaarwording dat je nog steeds midden in die oorlog zit, en dat het nog steeds niet voorbij is. Zelfs als je je fysiek aan het land van de duisternis hebt weten te onttrekken, kun je er innerlijk nog middenin zitten.

Narcissistic Victim Syndrome
In dit syndroom zijn een reeks symptomen gebundeld, die werden veroorzaakt door narcistische mishandeling. Het NVS is geen officiele diagnose. Diverse therapeuten proberen meer bekendheid te geven aan NVS, omdat het essentieel is dat NVS herkend wordt en als zodanig wordt behandeld. Zie voor meer informatie: http://narcissisticbehavior.net/category/narcissistic-victim-syndrome-what-the-heck-is-that